Ako nevychovať dieťa k závislostiam?

  

Prázdniny vytvárajú pre mladých ľudí čas a priestor nielen na vytváranie nových vzťahov, spoznávanie nových vecí, ale často aj na nové zakázané dobrodružstvá v podobe prvej cigarety či prvého pohárika alkoholu. Každá ďalšia generácia mladých ľudí si chce odhryznúť zo zakázaného ovocia. 

No ako vychovať deti tak, aby zakázané či tajomné veci a vecičky sveta úplne neovládali ich život?

 

 

Poznám jednu matku. Každé popoludnie chodí so svojou jedenásťročnou dcérou behať do lesa. Na tom by nebolo nič zlé, veď šport je veľmi zdravý a pre telo aj dušu prospešný. Lenže po hodinovom behu už dva roky nedáva dcére večeru s tvrdením, že nech sa pozrie na seba, ako vyzerá, či chce ešte viac pribrať. Nezabudne dodať, že sa taká tučná nikdy nevydá a ani si nenájde poriadnu prácu. A popri tom je dievča extrémne chudé. Hoci určite vie, že telo jedenásťročného dievčaťa sa ešte vyvíja a formuje, neustále ju už od malička vystavuje psychickému tlaku. V snahe pripraviť deťom šťastnú budúcnosť mnohí rodičia podliehajú rôznym vplyvom doby či okolia a niekedy aj nechtiac narobia svojím konaním viac  zla ako dobra. O rôznych osudoch mladých ľudí, ktorí podľahli bulímii a anorexii,  by mohli donekonečna rozprávať mnohí psychiatri. Práve túžba po extrémnej štíhlosti vštepovaná už od detstva môže neskôr vyvolať problémy v prijímaní jedla.

Na úvod som spomenula len jeden z mnohých príkladov nesprávneho vedenia dieťaťa k vnímaniu sveta. Určite poznáte množstvo ďalších príkladov na to, ako sa deti aj kvôli nesprávnemu vedeniu zo strany dospelých dostali k nejakému druhu závislostí. Treba si uvedomiť, že závislostí je veľa a nie je to len závislosť na drogách. Môže to byť patologické hráčstvo, závislosť od sexu, internetu, práce, závislosť od nakupovania, televízie, jedenia, od mobilných telefónov a mnoho ďalších. Hovoríme im tiež, že sú to tzv. „nelátkové závislosti.“ Niekedy je veľmi ťažké odlíšiť zvyk od závislosti. Podľa odborníkov sa líšia od seba tým, že závislosť má negatívny vplyv na náš život a objavujú sa pri nej tieto charakteristické znaky:

závislosť-počítače-eduworld.sk1. Strata kontroly človeka nad závislosťou.

2. Abstinenčný syndróm.

3. Rastúca závislosť.

4. Nezáujem o všetko ostatné.

 

Na prudký nárast závislostí vplývajú nielen psychické, ale aj spoločensko-kultúrne faktory. Ktoré sú najčastejšie?

1. Nárast konzumu a reklamy, ktorá podporuje hľadanie okamžitého potešenia a kult nových vecí.

2. Častý pocit osamelosti, izolovanosti, rozpad tradičných rodín, rýchle životné tempo.

3. Bombardovanie senzáciami, nad ktorými je človek nútený premýšľať viac ako nad sebou samým.

4. Presýtenosť informáciami každého druhu, ktoré môžu vyvolávať strach z nadmerného množstva zlých správ.

5. Materialistické zacielenie, ktoré sa zameriava na mať a robiť a nie byť.

 

Okrem spomínaných psychických a spoločensko-kultúrnych faktorov aj rodina má v tomto smere významné postavenie.

Po niekoľkoročných pozorovaniach a výskumoch psychológovia prišli na to, že drogovo alebo ináč závislé deti vyrastali v takých rodinách, v ktorých sa v prevažnej miere vyskytovali tieto formy správania:

1. V rodine sa nejedáva spoločne.

2. Rodina nemá žiadne plány, jej členovia žijú zo dňa na deň. Deti sa  nemajú na čo tešiť, lebo nikdy nevedia, čo ich v nasledujúcich dňoch čaká.

3. Rodičia nepočúvajú názory, pripomienky či príbehy svojich detí.

4. Deti sú verejne trestané a nikdy neboli verejne pozitívne ocenené.

5. Rodina sa spolieha, že o morálnych a duchovných hodnotách sa deti dozvedia len v škole alebo v kostole.

6. Rodina ženie deti k maximálnym výkonom. Do úvahy sa berú len jednotky, iná známka neexistuje.

7. Rodičia sú vždy dokonalí a neomylní.

8. Rodičia neprejavujú žiadne city.

9. Rodičia sa zásadné neobjímajú a nikdy sa nepobozkali pred deťmi.

10. Deti nepoznajú dôveru svojich rodičov.

 

Veľa mladých ľudí z takéhoto prostredia si hľadá inú spoločnosť, v ktorej hľadá pochopenie, lásku a prijatie. Práve v tomto, pre dieťa novom  prostredí, túži po vzbure, pomste a často práve tu nachádza aj cestu k cigaretám, k alkoholu, k drogám alebo iným závislostiam. Ak chcete, aby vaše deti nenachádzali útočisko len v rovesníckych skupinách, ktoré sú často aj pochybnej povesti, pokúste sa vytvoriť si k deťom taký vzťah, ktorý bude otvorený, priateľský, ale zároveň i rešpektujúci. Keď je dieťa v rodine šťastné, málokedy prepadne závislostiam tak, aby mali absolútnu moc nad ním. Využite leto a chvíle voľna aj na to, aby ste si v rodinách ešte viac upevnili vzťahy, pretože zdravé a šťastné rodiny sú pre naše deti tou najlepšou platformou na to, aby z nich vyrástli silné osobnosti, ktoré dokážu odolávať akýmkoľvek negatívnym vplyvom.


Odporúčaná literatúra: Rafael Escandón, César Gálvez: Slobodní od závislostí/ Jitka Machová, Dagmar Kubátová: Výchova ke zdraví // Foto: Deviantart by 

Čítajte viac o téme: Voľný čas, Prázdniny
Zdieľať na facebooku