Milujte to, čo robíte. Ľudia to cítia

  Bigstock

Mám dobrú kamarátku, ktorá  pracuje v  knižnici. Kedykoľvek s ňou komunikujem, nikdy nezabudne porozprávať o svojej práci, nových knihách či podujatiach, ktoré organizuje pre najmladších čitateľov. Nepozerá na čas, víkendy, často nevníma či je deň alebo noc. Jej myseľ stále pracuje na plné obrátky tak, aby vymyslela čo najatraktívnejšie podujatie, ktorým by prilákala ku knihám čo najviac detí.

Mám aj úžasné kolegyne – učiteľky na prvom stupni základnej školy. Neustále niečo vystrihujú, lepia, maľujú, nakupujú obrázky zvieratiek, detských postavičiek, vymýšľajú tie najzážitkovejšie metódy, len aby ich deti v škole boli šťastné, spokojné a aby mali radi školu. Nepozerajú na čas a vlastné peniaze. Všetko dávajú s čistým úmyslom a z nezištnej lásky ku deťom. A tak by som mohla pokračovať ďalej. Veď koľko zdravotných sestier, vychovávateliek, opatrovateliek, psychológov a ďalších ľudí rôznych profesií, ktorí pracujú s ľuďmi,  práve teraz vítajú nové ráno s túžbou, aby ich zverenci  dnes  prežili niečo krásne, dobré a hodnotné?

 

V dnešnej dobe  mnohí ľudia vnímajú svet práce  hlavne cez  peniaze a postavenie človeka v spoločnosti. Mladí ľudia si potom často vyberajú  povolanie  pod vplyvom takto prezentovaných hodnôt. Túžba po peniazoch však môže zatieniť  skutočné túžby srdca a človek má len krôčik k tomu, že pociťuje  duševnú prázdnotu a večnú nespokojnosť. Podľa vedeckých zistení  Sonji Lyubomirskej, profesorky University of California, na pocit šťastia vplýva predovšetkým tvorivosť, práca so sociálnymi skupinami, ochota pomáhať, láskavosť, súcit a pokora. Takmer všetky vymenované javy sprevádzajú práve povolania spojené s prácou s ľuďmi. Práca týchto ľudí je nenahraditeľná a práve preto si zaslúži aj najväčší obdiv a úctu. Hoci títo ľudia nemajú na účtoch milióny, sú to naozajstní boháči. Ich bohatstvo je totiž  ukryté v starostlivosti o iných, v rozdávaní šťastia, radosti a ľudskosti.

 

pomáhajte iným-citáty-eduworld.sk

 

 

Motivácia prispieť niečím svetu pramení z vášho najhlbšieho vnútra. Niekto si to uvedomuje veľmi silno, niekto menej, niekto možno vôbec, ale práve táto skutočnosť poháňa vaše najvyššie osobné ambície a tiež schopnosť správať sa nesebecky. Ak cítite, že svetu niečím prispievate, nadobudnete hlboký pocit zmysluplnosti. V tej chvíli cítite, že život má zmysel. Vďaka pomoci iným a svetu si môžete budovať pocit spojenia s inými i vlastnú dôstojnosť. Čo vlastne znamená prispievať iným? Keď sa psychológovia na celom svete na to pýtali ľudí, väčšinou dostali nasledujúce odpovede:

- niečo ovplyvniť,

- zanechať odkaz,

- urobiť niečo významné,

-  podeliť sa o svoje dary,

- podeliť sa o svoje schopnosti,

- zanechať veci v lepšom stave, ako  ich našli,

- dávať zo seba čo najviac.

Ako však dávať či pomáhať a zároveň nevyhorieť?

 

1. Dávajte zo seba to najlepšie a oceňujte sa za to

Často si ľudia myslia, že prispievať svetu je potrebné veľkými skutkami s veľkým sociálnym alebo finančným rozmerom. Opak je však pravdou. Niekedy stačí, že s láskou a s plným nasadením vykonávate svoju prácu. Už tak môžete pre niekoho slúžiť ako vzor a inšpirovať. Niekedy jednoducho stačí byť sám sebou, žiť podľa svojho presvedčenia, plne vyjadrovať svoj talent, silu či schopnosti a svet vám bude za to povďační. Takže, máte mimoriadnu schopnosť prispievať svetu už tým, že v každom svojom úsilí vynaložíte zo seba to najlepšie. Naplno prejavte svoju tvorivosť. Svoje činy a svoju prácu považujte za svoj príspevok iným a zistíte, že získavate pocit, že váš život je zmysluplnejší a cieľavedomejší. Vďaka tomuto budete mať radšej svoju prácu a hlbšie si uvedomíte jej význam.

 

2. Občas pomáhajte aj nekonvenčne

Aj v oblasti vzájomnej pomoci je niekedy dobré vystúpiť zo zabehnutých cestičiek a skúste urobiť niečo, čo ste doteraz ešte neurobili. Skúste sa podujať aj na úlohy, ktoré možno na prvý pohľad nie sú ani príjemné, ani zaujímavé. Práve tieto úlohy však robia život nevšedným. Robiť niečo nové, riskovať, tvrdo pracovať na niečom, prekonávať sa, kontaktovať sa s novými ľuďmi, bojovať za niečo dôležité, to sú tie skutočnosti, ktoré dávajú životu nové rozmery. Takto človek nepomáha len iným, ale aj sebe, pretože spoznáva svoje nové možnosti.

 

3. Pomáhajte radami

V dnešnej dobe na nás denne útočí množstvo nových informácií. Niekedy je veľmi ťažké vybrať si tie najvhodnejšie a najsprávnejšie. Bolo by ideálne, keby si ľudia navzájom aj v tejto oblasti radili a odovzdávali si osvedčené a pravdivé informácie. Určite existuje veľa ľudí, ktorí by sa radi dozvedeli, ako ste vyštudovali školu, ako sa vám podarilo získať vašu prácu, ako ste dokázali schudnúť, ako dokážete ušetriť peniaze, vypestovať zdravé potraviny či upiecť nádhernú a chutnú tortu. Vďaka dobrým radám môžete získať nielen nových priateľov, ale aj príťažlivý pocit spokojnosti.

 

Ako teda žiť zmysluplne a  prežívať pocity radosti i spokojnosti? Určite tak, že človek  buduje plnohodnotné vzťahy, je čestný a otvorený. Nezabúda  iným venovať čas, pozornosť, priazeň a pomoc.  Práve toto sú tie prejavy správania, vďaka ktorým je život pekný, naplnený a zmysluplný.

Čítajte viac o téme: Kariéra
Zdieľať na facebooku