10 silných myšlienok psychológa Z. Matějčeka o rodine

Uznávaný český detský psychológ Zdeněk Matějček venoval mnoho svojich slov v knihách či na prednáškach práve čaru rodiny.
Uznávaný český detský psychológ Zdeněk Matějček venoval mnoho svojich slov v knihách či na prednáškach práve čaru rodiny. / Foto: Bgstock

Uznávaný český detský psychológ Zdeněk Matějček venoval svoj život svetu detí a rodine. V čom videl čaro rodiny? Aký zmysel má v našom živote?

 

Za posledných sto rokov sa svet poriadne zmenil. Zmenil sa aj pohľad ľudí na množstvo vecí. Samozrejme, zmena hodnôt, názorov a pohľadov priniesla zmeny aj do oblasti výchovy. Problematikou výchovy v rodinách  sa zaoberal aj uznávaný český detský psychológ Zdeněk Matějček (1922 - 2004), ktorý popularizoval poznatky klinickej psychológie a psychologickej poradenskej služby. Na rodinu sa díval ako na najužšie a najbližšie spoločenstvo, ktoré ako jediné môže dať dieťaťu životné istoty. Dieťa nevnímal ako modlu, ale ani obeť výchovného poslania rodičov, pretože výchovu chápal ako tvorivé dielo umenia žiť. Výchova dieťaťa je podľa neho predovšetkým jedinečná príležitosť, ktorá ak je naplnená, ďaleko presahuje náš osobný život. Profesor psychológie bol autorom mnohých kníh a článkov o výchove, v ktorých  zdôrazňoval vplyv a úlohu rodiny v živote dieťaťa. Prečítajte si najznámejšie odporúčania uznávaného psychológa, ktoré už dlhé roky inšpirujú mnoho rodičov pri výchove svojich detí.

 

1 | Základom šťastnej rodiny je šťastný vzťah rodičov

Zdeněk Matějček hovorí: „Dobre sa zamilovať je pre život dôležitejšie, ako urobiť maturitu. Rodina stojí a padá v závislosti na manželstve. Rodinu nedržia pokope deti, ale kvalitný vzťah.“ Aby sa dieťa mohlo dobre vyvíjať, rodina musí tvoriť kvalitné spoločenstvo. Musí to byť prostredie, ktoré je citovo zrelé a stabilné.

 

2 | Aj keď sú dnešné rodiny iné, základ zostal rovnaký

Zdeněk Matějček upozorňuje, že rodina je veľmi konzervatívny spoločenský útvar. Niektoré tradičné normy sú dodnes uplatňované a sú k nim vedené aj deti. Tie najzákladnejšie princípy tu sú aj budú. Ľudia budú mať vždy radi svoje deti, budú po nich túžiť a deti svojou prítomnosťou budú uspokojovať ich základné potreby. Väčšina dospelých potrebuje mať deti a deti potrebujú rodičov. Vidíme to aj na tom, že v spoločnosti je hlboko zakotvená adopcia a pestúnska starostlivosť. Zdeněk Matějček pripúšťa, že v dnešnej dobe je v rodinách aj veľa rozvodov a nie je to dobré, ale aj napriek všetkému zlému, ešte stále je rodina ten najstabilnejší spoločenský  útvar, ktorý bol, je a bude.

 

3 | Rodičia netrávia s deťmi menej času ako v minulosti

„Hovorí sa, že ľudia v súvislosti s podnikaním a honbou za peniazmi majú dnes menej času na deti. To je ale zrakový klam. Ľudia, ktorí sa naháňajú za kariérou alebo sa stále viac ponárajú do práce a chcú robiť čokoľvek iné, len aby nemuseli realizovať svoju rolu v rodine, tí to robili v každom režime a za všetkých okolností. Dnes to len viac vidíme. V minulosti bol tento útek jednotlivcov od rodiny skrytejší,“ upozorňuje psychológ. Hovorí tiež, že dnes vidno aj niektoré pozitívne zmeny. Veď si len všimnite, koľko otcov veľmi aktívne pomáha pri výchove detí. V minulosti niektoré deti nemali konkrétnu predstavu o tom, čo ich rodičia vlastne robia. Dnes, keď rodičia podnikajú, majú dielňu alebo obchod, často deti aj priamo doma vidia, ako ich rodičia pracujú. Spoznávajú tak, čo je to práca, ako sa zarábajú peniaze a že neprichádzajú do domu samy od seba. Takto sa deti naučia o práci oveľa viac, ako keby mali o význame práce len počúvať alebo si to prečítať v knihách.

 

4 | Sexuálna výchova v rodine prebieha v troch rovinách

Zdeněk Matějček upozorňuje, že sexuálna výchova v rodine má tri vrstvy. Prvú nazýva vrstvou vzťahov, druhá je vrstva modelov alebo príkladu a tretia je vrstva poučení. V prvej vrstve vzťahov rodina vychováva deti k sexualite od narodenia. Vychováva sa aj tým, že deti žijú s rodičmi, pretože sexualita je neoddeliteľnou súčasťou nášho života.  Muži sa správajú k deťom trochu ináč ako ženy. Ináč sa s nimi hrajú, ináč sa s nimi rozprávajú, majú iný hlas a podobne. V tejto prvej rodine vzťahu ešte v dojčenskom veku deti získavajú dôveru k rodičom a získavajú ju diferencovanú aj podľa ich pohlavia.

Druhá rovina je individuálnejšia a v každej rodine iná, podľa toho, ako rodičia a ďalší ľudia v rodine svoju sexualitu prejavujú. Deti si všímajú, ako sa rodičia držia za ruku, ako sa zdravia, ako sa bozkávajú, ako sa hladia, ako si prejavujú nežnosť. Je potrebné si uvedomiť, že dieťa najviac vychovávame práve vtedy, keď si myslíme, že to vôbec nerobíme, to znamená, keď sa správame prirodzene. Rodičia sú teda prvé modely sexuálneho správania, s ktorými sa dieťa stretáva.

Tretia rovina znamená poučenie o určitých veciach. Sem patria  napríklad názvy pohlavných orgánov, vývoj organizmu dieťaťa a podobne. Toto ponaučenie väčšinou poskytuje rodina, ale môže to urobiť aj niekto iný. Túto oblasť môže prevziať do rúk aj škola. Takže škola nevychováva, ale hlavne vzdeláva. Vychováva predovšetkým rodina a vychováva od samého základu a od samého začiatku.

 

5 | Buďte pre vaše deti vzorom

„Deti najviac zo všetkého potrebujú, aby ich rodičia boli ľudia, ktorí za niečo stoja a môžu im byť vzorom,“ upozorňuje Zdeněk Matějček. To najkrajšie a najdôležitejšie dávajú rodičia svojim deťom vtedy, keď s nimi zdieľajú svoj život. Záleží teda na tom, akí sú samotní rodičia a v akom svetle sa deťom každý deň ponúkajú. Rodičia by sa mali k deťom správať čo najúprimnejšie a v rodičovstve by mali nachádzať zábavu, radosť a ponaučenie. Mali by si výchovu detí užívať. Deťom je potrebné tiež rozumieť a klásť na ne primerané nároky. Ako dobrý vzor môžu rodičia bez problémov odovzdávať svoje hodnoty, názory a myšlienky. Deti sú šťastné vtedy, keď vidia, že ich rodičia sa úprimne milujú, keď v rodine cítiť stabilnú a hlbokú lásku.

 

6 | Dodržujte pri výchove dieťaťa správnu psychohygienu

Zdeněk Matějček upozorňuje, že dieťa potrebuje predovšetkým dostatok voľného, spontánneho a radostného pohybu. Tento pohyb je oveľa dôležitejší a prospešnejší ako pohyb zameraný na výkon, pod tlakom predpisov a disciplíny v nejakom šprotovom klube. Každé dieťa sa potrebuje poriadne vyšantiť.

 

7 | Dieťa potrebuje šťastnú matku

Psychológ odporúča matkám, ktoré sa nevedia rozhodnúť, ako dlho majú zostať s dieťaťom doma, aby urobili to, čo im spôsobí šťastie a spokojnosť. „Ak vám zamestnanie prinesie uspokojenie a lepšiu náladu, tak to bude pre dieťa oveľa lepšie, ako by ste ostali doma s pocitom, že vám v živote niečo uniká. Starajte sa o to, aby ste bola šťastnejšia, ale nezabúdajte potom to šťastie priniesť aj svojmu dieťaťu,“ odporúča matkám Zdeněk Matějček. Jedným zo základných princípov rodiny je totiž naplňovanie potrieb dieťaťa a tiež naplňovanie potrieb dospelých.

 

8 | Rodina potrebuje spoločné aktivity a ciele

Veľmi dôležité sú spoločné aktivity detí a rodičov, to ich navzájom veľmi zbližuje. A dôležité je myslieť aj na spoločné ciele, aby rodina spoločne niekam smerovala. Deti by mali byť aktívne pri plánovaní podujatí a akcií, to im dáva pocit dôležitosti. Každá rodina by sa mala nejakým spôsobom špecifikovať. Môže to byť rodina zameraná na šport, kultúru, turistiku a podobne. Vždy sa nejaké spoločné záujmy nájdu. Spoločne by mala rodina hľadieť do budúcnosti. Pretože ak v rodine chýba pozitívny náhľad na budúcnosť, radosť čoskoro vystrieda len zúfalstvo.

 

9 | Deti si na rodičoch vážia ich úprimnosť a statočnosť

Deti nezaujíma bohatstvo, inteligencia, postavenie a krása rodičov. V skutočnosti ich zaujíma hlavne ich úprimnosť a statočnosť. Na týchto vlastnostiach sa zakladá úcta k rodičom. Aby však rodičia mohli takto na deti pôsobiť, musia pracovať na sebe. Rodičia pri výchove detí majú myslieť viac na seba ako na deti. Všetko dobré si dieťa z rodiča vezme prirodzenou cestou.

 

10 | Dieťa potrebuje žiť v zmysluplnom svete, v ktorom cíti istotu

Deti sa najlepšie učia vtedy, keď vidia, že to, čo sa naučili, má pre ne nejaký zmysel. Potrebujú teda adekvátnu spätnú väzbu pre to, čo robia, čo sa naučili. Potrebujú istotu, že idú správnym smerom. Ak dieťa cíti úzkosť namiesto istoty, nemá chuť sa učiť ďalej. Pri úzkosti sa dieťa chce len chrániť a nie rozvíjať. Tiež potrebuje cítiť, že pre iných niečo znamená, že jeho život má pre iných zmysel.

 


Zdroje:youtube.com, youtube.com, youtube.com.youtube.comyoutube.comrodina.cz
Čítajte viac o téme: Rodina
Zdieľať na facebooku