Chcete si vybudovať v triede autoritu? Pomôcť vám môžu aj tieto tipy

Autorita učiteľa je formálna a osobná, ktorú je však získať náročnejšie.
Autorita učiteľa je formálna a osobná, ktorú je však získať náročnejšie. / Foto: Shutterstock

Autorita učiteľa je pre pohodu žiakov i učiteľa a vzdelávací proces veľmi dôležitá. Ako si ju vybudovať?

 

Vyučovanie sa uskutočňuje hlavne prostredníctvom sociálnej interakcie, ktorú uskutočňuje uciteľ so žiakmi, žiaci s učiteľom i žiaci navzájom. Pre učiteľa i žiaka je preto veľmi dôležité mať také vzťahy, ktoré umožňujú vytvárať v triede priaznivú, tolerantnú a pomáhajúcu atmosféru, ovzdušie pohody a pokoja.

Dobré vzťahy medzi učiteľom a žiakom sú založené predovšetkým na vzájomnom rešpektovaní sa. Ideálny stav by bol taký, keby si žiak vážil učiteľa pre jeho schopnosti, profesionalitu či osobné kvality a učiteľ by si vážil žiaka pre jeho snahu. Dobré by bolo, keby rešpektoval aj jeho individualitu. Úžasné je, keď učiteľ vie prejaviť rešpekt každému žiakovi v triede. Kým takýto vzťah vznikne, chvíľku to trvá.

Psychológ David Hargreaves, ktorý sa zaoberá sociálnymi otázkami pedagogiky, hovorí, že učiteľ, ktorý začína učiť novú triedu, musí trvať na tom, aby bola rešpektovaná najprv jeho formálna autorita. Musí dať žiakom najavo, že jeho autorita je legitímna a ak ich má niečo naozaj naučiť, tak je nutná. Musí vedieť svoju autoritu aj uplatňovať.

 

Ako si v triede vybudovať formálnu autoritu?

Všetko záleží od podmienok, v ktorých učiteľ učí. Jedno je však isté, žiaci uznávajú učiteľovu autoritu len vtedy, keď ju uplatňuje s istotou. A dôležitý je predovšetkým prvý dojem. David Hargreaves odporúča kráčať po miestnosti  pevným krokomprejavovať istotu v tom, čo hovoríte. Snažte sa pôsobiť sebavedome, ale zároveň pokojne. Snažte sa tiež vzbudiť dojem, že ste pánom situácie, a to aj vtedy, keď to nie je pravda. Toto je veľmi dôležité hlavne na prvých hodinách, ale aj vtedy, keď sa vyskytnú problémy. Nezabúdajte tiež na neverbálne prejavy. Dôležité je stáť rovno, s uvoľnenými ramenami, dívajte sa žiakom priamo do očí, pokyny dávajte sebavedomým tónom hlasu. Ak žiaka o niečo požiadate, rozdávajte pokyny s istotou. Ak žiak nerobí to, čo od neho žiadate, buďte dôrazní, môžete prejaviť prekvapenie nad jeho drzosťou, nikdy však nedávajte najavo, že vás vyviedol z miery. Autorita je presadzovaná hlavne rečou tela. Keď sa vyskytne situácia, že žiak na hodine nepracuje, tak učiteľ väčšinou reaguje dvomi spôsobmi. Prvý je taký, keď sa nepozerá žiakovi do tváre a z niekoľkých metrov na neho kričí, aby začal už pracovať. Takto žiak väčšinou ani nereaguje na pokyn. Vhodnejší prístup je taký, keď učiteľ príde pokojne k žiakovi, oprie sa obidvomi rukami o lavicu, zblízka sa mu pozrie do očí a dôrazne sa ho opýta: „ Prečo ešte nepracuješ?“

 

Ako dávať žiakom inštrukcie?

Ak učiteľ chce, aby mu žiaci naozaj rozumeli, mal by dodržiavať nasledujúce tri zásady.

 

Blízkosť

Čím bližšie stojíte pri žiakovi, tým majú vaše slová väčší účinok.

 

Zrakový kontakt

Keď rozprávate, pozerajte sa žiakovi priamo do očí a ak chcete svoj vplyv ešte viac zvýšiť, podržte svoj pohľad ešte dlhšie.

 

Otázka namiesto dohovárania

Na žiaka, ktorý odmieta spolupracovať, zapôsobí oveľa viac, keď mu položíte otázku, namiesto toho, aby ste mu robili prednášku. Niekedy je najlepšie túto otázku povedať medzi štyrmi očami. Otázku však dávajte len vtedy, keď je to naozaj nutné. Najprv využite predchádzajúce možnosti.

Ak cítite vo vzduchu prichádzajúci problém, neseďte za stolom, ale začnite sa prechádzať po triede a kontaktujte žiakov očami.

 

Ako zmeniť formálnu autoritu na autoritu osobnú?

Druhá fáza vývoja vzťahu učiteľ – žiak predstavuje pozvoľný prechod od formálnej autority k osobnej autorite učiteľa. Väčšinou učiteľ, ktorý s úspechom zvláda formálnu autoritu a má určité pedagogické schopnosti, určite si získa úctu žiakov. Ak všetko prebieha bez problémov, časom sa vzťah  zmení a autorita bude vyžarovať priamo z osobnosti učiteľa. Osobná autorita sa však buduje aj niekoľko mesiacov.

 

Pomôcť vám môžu nasledujúce zásady:

 • Prejavujte skutočný záujem o prácu každého žiaka a často chváľte. Oceňujte hlavne pokusy niečo sa naučiť bez ohľadu na výkony či vrodené schopnosti.
 • Stanovte jasné pravidlá, ktoré môžu žiaci uplatňovať dôsledne.
 • Oslovujte žiakov menami.
 • Prejavujte žiakom bežnú úctu aj pomocou slov prosím a ďakujem.
 • Nikdy nikoho nezosmiešňujte.
 • Majte k učeniu profesionálny prístup. Snažte sa byť upravení, plánujte si starostlivo vyučovacie hodiny, chodievajte na vyučovanie načas.
 • Buďte trpezliví.
 • Prejavujte o žiakov záujem ako o jednotlivcov. Usmievajte sa na nich, pozerajte sa im do očí a rozprávajte sa s nimi aj individuálne.
 • Snažte sa využívať také metódy, pri ktorých sa žiaci môžu aktívne zapájať do vyučovania.
 • Prejavujte záujem o názory, pocity a potreby žiakov.
 • Občas sa zasmejte.

 

Keď sa vám podarí vytvoriť vzájomný dobrý vzťah, bude všetko oveľa jednoduchšie a tiež zábavnejšie. Dobré vzťahy so žiakmi sú hlavnou odmenou učiteľského povolania. Ak nevznikne vzťah medzi učiteľom a žiakom, vytvorí sa určitá psychologická bariéra, ktorá žiakom zabraňuje v tom, aby diskutovali, dávali otázky alebo žiadali o pomoc. Má to tiež nepriaznivý vplyv na motiváciu.

Nesnažte sa však byť obľúbení nasilu. Musíte byť trpezliví. A tiež sa nesnažte o to, aby ste boli so žiakmi veľkými priateľmi alebo dôverníkmi. Žiaci túžia hlavne po tom, aby ste dobre vyučovali, aby ste ich veľa naučili, dobre viedli triedu, boli ústretoví a mali o nich skutočný záujem.

 

Toto určite nerobte

Na žiakov veľmi zle vplýva, keď ich učitelia:

 • ignorujú,
 • nedovolia im dávať otázky,
 • zosmiešňujú ich,
 • sú sarkastickí, nepriateľskí alebo rozčúlení,
 • keď sú arogantní,
 • nedovolia žiakom dohovoriť vetu.

 


Zdroje:
G.Petty: Moderní vyučování
M. Karnsová: Jak budovat dobrý vztah medzi učitelem a žákem
Zdieľať na facebooku