Ako vytvoriť dobrú pracovnú atmosféru v triede?

Geoffrey Petty, uznávaný britský expert na metódy vyučovania, vysvetľuje, ako pripraviť atmosféru v triede, aby sa učiteľovi učilo lepšie.
Geoffrey Petty, uznávaný britský expert na metódy vyučovania, vysvetľuje, ako pripraviť atmosféru v triede, aby sa učiteľovi učilo lepšie. / Foto: Shutterstock

Niektorí učitelia majú obrovské problémy s disciplínou a iní majú v triede priaznivú atmosféru vytvorenú bez väčšieho úsilia. Ako to robia?


Geoffrey Petty je uznávaný britský expert na metódy vyučovania. Vo svojej knihe Moderní vyučovaní píše: „Most od chaosu k poriadku vedie cez štyri oblúky a ak chce učiteľ so svojou triedou cez ne prejsť, musí byť každý z týchto oblúkov na svojom mieste.“

 

Geoffrey Petty mal konkrétne na mysli tieto štyri podmienky:

 • efektívne hodiny založené na dobre koncipovanom učebnom pláne,
 • dobré organizačné schopnosti učiteľa,
 • dobré vzťahy medzi učiteľom a žiakom,
 • disiciplína, ktorá sa však nedá dosiahnuť, ak predchádzajúce tri podmienky nie sú splnené.

 

Väčšina problémov v oblasti správania vzniká preto, lebo učitelia podcenia činitele, ktoré vyplývajú z motivácie. Práca žiakov musí byť zaujímavá a  mala by zahŕňať činnosti rôzneho druhu. Každý žiak by mal mať nejakú prácu, ktorá nie je pre neho ani ľahká, ani príliš ťažká. Snahu žiakov je potrebné neustále oceňovať a každého povzbudzovať. Najlepšie zo všetkého je problémom predchádzať. Dobrá organizácia v triede umožňuje, aby vyučovanie prebiehalo hladko.

 

Systém a pravidlá v triede

Každý učiteľ má väčšinou všetky svoje pravidlá premyslené, a to aj vtedy, keď o nich vôbec nehovorí. Niekedy to dlhšie trvá, kým si ich osvoja aj žiaci, ale väčšinou sa to učiteľom podarí. Čo je na hodinách dovolené, nezáleží od toho, čo učiteľ povie, ale od toho, čo urobí. Ak mu niečo prekáža, musí žiakov na to vždy upozorniť. Najhoršie je, keď niečo občas dovolí a potom zase nedovolí. Žiaci sú z toho zmätení a pri najbližšej možnej príležitosti to aj využijú vo svoj prospech. Dôsledné doržiavanie pravidiel v prvých týždňoch nového školského roka je dobrou investíciou do budúcich dní. Samozrejme, výnimky z pravidiel existujú, ale len vo výnimočných prípadoch, ktoré je potrebné podrobne vysvetliť. Dobré je byť hlavne spravodlivým a  dôsledným učiteľom. Niekedy je dobré sa na pravidlách spolu so žiakmi dohodnúť. Ale potom ich musia všetci dodržiavať. Veľmi dobré je, keď sa učitelia z jednej školy dokážu medzi sebou dohodnúť a pravidlá majú približne rovnaké.

 

Medzi najznámejšie pravidlá, ktoré využíva veľké množstvo učiteľov, patria napríklad tieto:

 • Keď učiteľ rozpráva, žiaci sú ticho. Učiteľ však nerozpráva dlho.
 • Žiaci bezdôvodne nepobehujú po triede.
 • Keď žiaci pracujú v skupinách, môžu sa o úlohe rozprávať so žiakmi v skupine.
 • Projekty a rôzne samostatné práce žiaci odovzdávajú v presne určený deň v týždni.
 • Bez dovolenia sa žiaci ku koncu hodiny nezačnú baliť alebo si vymieňať pomôcky.

 

Učiteľ by mal do triedy vchádzať skôr ako žiaci

Ideálne je, keď učiteľ prichádza do triedy skôr ako jeho žiaci. Uistite sa, či máte so sebou všetky pomôcky. Ak robíte nejaké chemické alebo fyzikálne pokusy, vyskúšajte si ich o deň skôr. Pomôcky si usporiadajte prehľadne, aby ste mali všetko poruke. Pripravte si tiež prezentácie, pracovné listy alebo ďalšie pomôcky. Žiakov po príchode do triedy privítajte a usmejte sa. Atmosféra v triede sa tak môže stať lepšou.

 

Ako zabezpečiť ticho?

Ticho je niekedy dôležité. Napríklad pri výklade učiva. Najlepšie je požiadať o ticho a počkať si naň. Nezačnite rozprávať, kým ticho nie je. Neprekrikujte triedu. Ak to urobíte, žiaci si budú myslieť, že je dovolené rozprávať, kedykoľvek sa im zachce. Nebuďte podráždení a nahnevaní, lebo si žiaci budú myslieť, že situáciu nezvládate. Radšej v nich vyvolajte dojem, že keď robia hluk, o niečo vzácne prichádzajú. Keď ticho nastane, chvíľku ho ešte nechajte doznieť a začnite rozprávať o tom, čo je cieľom hodiny. Ak opäť niekto vyrušuje, prestaňte rozprávať. Pokračujte len vtedy, keď je opäť ticho. Ak je v triede žiak, ktorý neustále vyrušuje, postavte sa k nemu a odtiaľ rozprávajte. Samozrejme, keď jeho správanie nezodpovedá školskému poriadku, je potrebné to riešiť radikálnejším spôsobom, pričom učiteľ využíva štyri supne pri hodnotení správania. Niekedy je to s tichom v škole naozaj ťažké, ale ak je učiteľ vytrvalý, výsledok príde.

 

Najdôležitejší je začiatok hodiny

Pre vytvorenie správnej atmosféry na hodine je rozhodujúcich prvých päť minút. Ak chcete prebudiť ospalú triedu, začnite energicky, ak potrebujete upokojiť hlučnú triedu, začnite rozprávať potichu. Ak je trieda mimoriadne hlučná, zvoľte na začiatku hodiny také metódy, aby žiaci pracovali aktívne a samostatne. Môžu niečo odpisovať, robiť samostatne cvičenie a podobne.  Takto sa trieda utíši a ďalšia časť vyučovania väčšinou prebehne v poriadku a bez komlikácií.

 

Premyslite si, ako poviete pokyny na prácu

Takže, najprv si zabezpečte ticho a pokoj a zistite, či vás žiaci dostatočne sledujú. Hovorte stručne, jasne a zrozumiteľne. Snažte sa využívať dôrazný, ale príjemný tón hlasu.

 

Buďte ostražití

Nie je veľmi vhodné, aby učiteľ sedel počas hodiny. Žiaci, ktorí sedia vzadu, môžu mať pocit, že sú neviditeľní a môžu začať robiť to, čo nechcete. Občas k nim dozadu zájdite. Pohybujte sa. Kontrolujte, či sú žiaci aktívni. Keď píšete na tabuľu, stojte určitý čas bokom. Keď sa rozprávate s jedným žiakom, snažte sa svoj pohľad upriamiť aj na zvyšok triedy. Snažte sa vždy zaujať takú pozíciu, aby ste videli na väčšinu žiakov v triede. Keď žiakov hneď napomeniete, počase si zvyknú, že oči máte všade a prestane ich baviť vyrušovať. Niektoré  nevhodné prejavy správania sú dosť neškodné, a tak je lepšie ich radšej si nevšímať, aby ste stále neprerušovali priebeh vyučovania. Každý učiteľ počase zistí,  čo má ignorovať a čo nesmie ignorovať v žiadnom prípade. Samozrejme, nezabúdajte si všímať aj dobrú prácu. Týchto žiakov chváľte, motivujte, povzbudzujte.

 

Prejavy nevhodného správania riešte čo nasjkôr

Nevhodné prejavy správania sa snažte riešiť čo najskôr, a to pre tri dôvody:

 • aby sa medzi žiakmi nerozšírili,
 • pretože je ľahšie riešiť problémy v zárodku,
 • aby žiaci nezistili, že vyrušovať sa oplatí.

 

Dobrá taktika je aj tá, pri ktorej venujete maximálnu pozornosť práve tým žiakom, ktorí majú tendenciu vyrušovať. Snažte sa ich zaujať tak, aby chceli spolupracovať. A ak už spolupracujú, tak ich nezabudnite chváliť. Chváliť vhodné správanie je vždy oveľa lepšie, ako kritizovať nevhodné správanie.

 


Zdroj: Geoffrey Petty: Moderní vyučování
Čítajte viac o téme: Klíma v škole a triede
Zdieľať na facebooku