10 spôsobov, ako utíšiť hlučných žiakov

Hluční a vyrušujúci žiaci sú problémom v každej triede. Avšak existuje niekoľko taktík, ktoré vám pomôžu eliminovať aj takéto správanie.
Hluční a vyrušujúci žiaci sú problémom v každej triede. Avšak existuje niekoľko taktík, ktoré vám pomôžu eliminovať aj takéto správanie. / Foto: Shutterstock

Každý z učiteľov bežne zažíva situáciu, že žiaci v triede sú príliš hluční, nerešpektujú učiteľa ani sami seba a absolútne nevenujú pozornosť tomu, čo sa okolo nich deje. Táto situácia je bežná hlavne pri nových triedach. Ako si poradiť v takejto situácii?


Metódy učenia a proces vyučovania poznajú všetci učitelia, avšak nie všetci vedia, ako bojovať s triedou, ktorá je nepozorná a nevenuje sa vyučovaciemu procesu. Takéto hodiny potom bývajú to najvyčerpávajúcejšie na pracovnom dni. Nie je jednoduché zvládnuť niečo naučiť takúto triedu a je obrovská výzva pre učiteľov na začiatku kariéry, ale aj pre učiteľov, ktorý už odučili roky, či aj celé desaťročia.
Žiakov, ktorí vyrušujú, sa môžete rozhodnúť ignorovať a učiť aj napriek nim, avšak potom žiaci, ktorí sedia vzadu v triede, nebudú počuť. Alebo sa môžete rozhodnúť potrestať ich v rámci školského poriadku. Avšak takéto taktiky nie sú veľmi úspešné a často vyvolajú práve opak toho, čo sa snažíte dosiahnuť. Ticho a pozornosť sú pre vyučovanie nevyhnutné.
Mnohí učitelia si časom vyvinuli vlastné techniky, ako zvládať hlučných žiakov a nepozorné triedy. Mnohé z trikov sú veľmi individuálne a nefungujú pre každého, pretože každý učiteľ má inú osobnosť a charizmu. To isté platí aj pre študentov. Každý žiak je iný, vychovaný s iným prístupom a s inými hodnotami. Vzťah učiteľ-žiak závisí od mnohých faktorov, ako napríklad vek, osobnosť žiaka a učiteľa či vyučovací štýl učiteľa. Preto každému vyhovuje niečo iné a niečo iné aj funguje. Zatiaľ čo u niekoho môže perfektne fungovať jednoduchý rozhovor, v iným prípadoch  je nutné správať sa k žiakom individuálnejšie. Sú učitelia, ktorým neprekáža byť trochu zlý a nakričať, zatiaľ čo iný učitelia používajú metódy zamerané na otvorenom učení sa alebo iné učebné modely či metódy komunikácie. Každý učiteľ má iný učebný štýl, avšak všetci žiaci by sa v triede mali cítiť príjemne a nie zastrašovane. Spôsobov, ako utíšiť triedu, existuje viacero.

 

1) Pochopenie

Pochopenie je pravdepodobne najdôležitejšie. Naučte vašich žiakov pochopiť. Nezáleží od toho, koľko rokov majú vaši žiaci, musia presne vedieť čo chcete, keď im dáte signál, aby boli tichšie. Vizualizujte im, čo ich čaká, ak  sa namiesto vyučovania budú rozprávať medzi sebou. Znázornite im stratené príležitosti, potenciálnu budúcnosť, nižší level inteligencie. Ukážte im veku primerane, aký vplyv to bude mať na nich, na ich deti alebo na deti ich detí.  Naučte ich, že vyučovací proces a vzťah učiteľ- žiak nie je o autorite, ale je o vzdelaní, o ktoré prichádzajú.

 

2) Spojte sa so študentmi

Táto taktika vám pomôže hlavne v starších triedach. Zistite, kto je pomyselný líder triedy, koho ostatní žiaci počúvajú, poslúchajú a nasledujú. Kto je ten, kto „určuje trendy“. Spolupracujte s týmto žiakom a naučte ho použiť vodcovské schopnosti vo váš prospech. Naučte ho viesť triedu tým správnym smerom, aby boli tichší na hodinách a viac z nich získali. Zároveň dbajte na pravidelnú spätnú väzbu a kontakt s týmto študentom. Poprípade využite aj starších žiakov, ktorí sa s nimi môžu porozprávať a pomôcť im pochopiť dôležitosť vyučovania v škole.

3) Používajte neverbálne nápovede

Neverbálne nápovede mnohokrát zaberajú lepšie než tie verbálne. Ich používanie odráža pozitívne správanie. Pomôžu vám odkomunikovať jednoduché správy, ale aj tie zložitejšie. Nie nadarmo je reč tela dôležitejšia než to, čo je povedané. Vďaka neverbálnej komunikácii sa ľudia v zahraničí, ktorí nerozprávajú cudzím jazykom, nestratia. Využite tento fakt vo svoj prospech. Vytvorte si s triedou vlastnú sériu gest, ktoré budete používať na ich utíšenie, napríklad signalizácie rukou že sú už príliš hlasný alebo znázornenie stišovania hlasitosti. Taktiež im môžete vďaka gestám znázorniť, o koľko času, ktorý ste mohli využiť aj inak než ich utišovaním, prichádzajú.

4) Hry

Spravte z toho hru a zábavu. Dávajte body, odmeny, hodnoťte. Všetci sme vo všeobecnosti súťaživí. Nechajte svojich žiakov súťažiť proti sebe. Avšak nastavte systém tak, aby bola určitá hranica, pod ktorú žiaci ísť nemôžu.

5) Ignorujte ich

Najlepšia vec, ktorú môžete v niektorých situáciách urobiť, je ignorovať rušiteľa. Mnohí žiaci len vyhľadávajú pozornosť. Tým, že ich budete utišovať, dosiahnu to, aby ste im pozornosť venovali, čo je presne to, po čom túžia. Naučte sa identifikovať hľadačov pozornosti a ignorujte ich. Ak uvidia, že im pozornosť nevenujete, vyrušovanie na hodinách ich v mnohých prípadoch prejde.

6) Merajte čas

Môžete využiť hneď dve stratégie. Prvou je meranie času, ako dlho im trvá utíšenie, a potom im povedať, o čo všetko zatiaľ prišli, alebo im tento čas strhnúť z prestávky. Alebo im môžete dať pár sekúnd pred každou aktivitou či úlohu na utíšenie sa.

7) Využívate mená a názvy, ktoré pritiahnu pozornosť

Všetkým ľuďom sa stáva, že ich pozornosť počas prezentácie či školskej hodiny zrazu unikne niekam inam. Ak vidíte, že vaša trieda je duchom neprítomná alebo príliš hlučná, použite meno alebo slovo, ktoré okamžite pritiahne pozornosť. Môže to byť čokoľvek, meno herca, speváčky, či názov filmu. Fantázie sa medze nekladú. Alebo si so žiakmi dohodnite slovo, ktoré im poviete zakaždým , keď budú príliš hluční. Vďaka nemu budú vedieť, že sa majú okamžite utíšiť.

8) Stíchnite

Pokiaľ vidíte, že žiaci vám nevenujú pozornosť, stíchnite úplne. Žiaci si všimnú, že v triede nastalo za katedrou ticho, uvedomia si to a tiež sa utíšia.

9) Vypnite svetlá

Ak je to možné, skúste vypnúť svetlá v triede. Žiaci si všimnú, že sa niečo zmenilo, čo tiež povedie k tomu, aby sa utíšili a začali venovať pozornosť svojmu okoliu.

10) Kontrolujte svoje emócie

Dávajte si pozor na svoje emócie. Ak vaši žiaci vidia, že sa stávate píliš emocionálnym, napríklad nahnevaným, nedajte im to najavo. Ak to zistia, využijú to vo svoj prospech a nahnevajú vás ešte viac.

 

Máte nejaké svoje obľúbené taktiky? Podeľte sa s nami v komentári pod článkom!

Zdieľať na facebooku