Párová terapia pomáha vo vzťahu riešiť problémy. Ako prebieha?

Párová alebo manželská terapia pomáha, aby pár našiel cestu z krízy a dospel k spoločnému rozhodnutiu, ako chce vo vzťahu ďalej pokračovať.
Párová alebo manželská terapia pomáha, aby pár našiel cestu z krízy a dospel k spoločnému rozhodnutiu, ako chce vo vzťahu ďalej pokračovať. / Foto: Bigstock

Manželská terapia je formou špeciálnej psychoterapie, která se zameriava na liečenie porúch manželského spolužitia  psychologickým pôsobením. Je určená pre partnerov a manželov, ktorí chcú riešiť problémy vo svojom vzťahu a ktorí si uvedomujú, že na riešenie problémov vzniknutých vo vzťahu sú potrební dvaja.

 

Ak ste sa vo svojom vzťahu dostali do obdobia, v ktorom máte pocit, že je potrebné niečo zmeniť a že ste už vyskúšali všetko, dajte si ešte jednu šancu v podobe návštevy psychológa. Často býva rozchod iba únikom z náročného životného obdobia, do ktorého sa zákonite dostáva každý vzťah. Najhorším možným riešením vzťahovej krízy je zotrvávanie v tichu. No otvorené konflikty tiež nemusia byť najlepším riešením, pokiaľ z nich nedokážete výjsť silnejší a múdrejší. Výsledkom párovej terapie nie je prioritne vzťah zachrániť. Ide o to, aby pár našiel cestu z krízy a dospel k spoločnému rozhodnutiu, ako chce vo vzťahu ďalej pokračovať. Terapeut môže pomôcť nájsť spoločnú reč partnerom, ktorí už spolu komunikovať nedokážu alebo komunikujú nekonštruktívne a bez výsledku. Pomenovanie problému a spoločná snaha hľadať východisko, pomáhajú vystúpiť zo začarovaného kruhu konfliktu a neprijatia. Úspechom párovej terapie môže byť aj dôstojný rozchod partnerov bez zbytočného vzájomného ubližovania, so zachovaním vzájomnej úcty.  Terapeut tiež pomáha dohodnúť sa na pravidlách a rešpektovať život toho druhého, najmä ak sú súčasťou vzťahu deti.

 

Kedy partneri najčastejšie navštevujú vzťahové poradne?

Výchova detí, práca, závislosti, narodenie ďalšieho dieťaťa, pretrvávajúci stres, nedostatok financií, nedostatok príťažlivosti, nevera, nedôvera, agresivita, odlišné záujmy, nuda vo vzťahu. Existuje veľa dôvodov, prečo majú páry problémy. Vďaka párovej terapii sa možno naučiť, ako lepšie viesť diskusiu, efektívnejšie komunikovať a vyhýbať sa škodlivému správaniu. Z uvedeného vyplýva, že partneri navštevujú vzťahové poradne hlavne kvôli hádkam. Vo vzťahoch dochádza k hádkam, je to normálne a obvykle na tom nie je nič zlé. Len páry nevedia, ako úspešne argumentovať. Neznamená to, že jeden musí zvíťaziť. Úspešný konflikt vedie k riešeniu. Párová terapia nie je len pre páry, ktoré sa ocitli v problémoch. Môže pomôcť aj v prípade, že sa v živote  manželov zmenilo niečo zásadné. Môže to byť aj odchod detí z domu,  tiež v prípade, keď jeden z manželov začne dochádzať za prácou a zrazu sa musí riešiť vzťah na diaľku. Alebo jeden z manželov zostane nezamestnaný. Toto sú situácie, keď manželom dobre padne, keď im poradí niekto tretí. Dôležité však je, aby obidvaja partneri priznali, že ich vzťah má problém a že ho chcú riešiť. Až keď pár prizná problém, vtedy sa dostáva do situácie, ktorá sa bude dať reálne riešiť. V súčasnosti už existujú aj páry, ktoré sa zúčastňujú tzv. predmanželskej terapie, kde sa snažia ešte pred svadbou doladiť určité formy svojho správania a komunikácie. Čoraz častejšie sa terapeuti stretávajú aj s rodinnou terapiou, v rámci ktorej po rozvode sa snažia manželia doladiť svoje vzájomné pôsobenie na deti v pôvodných i v nových rodinách.

 

Môže párová terapia zachrániť vzťah?

Je všeobecne známe, že každé partnerstvo prechádza rôznymi fázami. Niekedy sa stáva, že partneri nerozumejú tomu, v ktorej fáze sa práve nachádzajú. Niekedy im stačí i vysvetliť, v akom štádiu sa nachádzajú, a to stačí. Párová terapia je zameraná na hľadanie riešenia. Mala by pomôcť páru naučiť sa znovu komunikovať  a riešiť svoje problémy. Nehľadá vinníka ani neobhajuje obeť. Pomáha nájsť správny vzťahový vzorec, ktorý by vyhovoval obidvom stranám. Očakávania partnerov bývajú rôzne, rovnako ako aj ich motivácia. Pokiaľ jeden z partnerov vstupuje do procesu terapie s tým, že mu tretia osoba dá za pravdu a nájde vinníka, môže zostať sklamaný. Najčastejším nereálnym očakávaním je zmena partnera, že sa môj partner/ partnerka zmení a bude všetko robiť tak, ako to ja potrebujem. Väčšina klientov však príde s očakávaním zmeny s túžbou, nech je to vo vzťahu lepšie. V centre pozornosti párovej terapie nie je jeden alebo druhý z partnerov, ale ich vzťah. Terapeut poskytuje spätnú väzbu a poukazuje na vzájomné správanie sa oboch v rámci komunikácie, pri riešení problémov vo vzťahu. Úlohou terapeuta je spolu s klientami nájsť spôsob hľadania kompromisov pre zladenie vzájomných očakávaní a potrieb. Výsledkom párovej terapie teda nie je prioritne vzťah zachrániť. Ide o to, aby pár našiel cestu z krízy.

 

Ako prebieha párová terapia?

Párová terapia väčšinou neprebieha len v prítomnosti terapeuta, ale partneri dostávajú rôzne úlohy, ktoré by mali plniť aj doma. Terapeutom sú povzbudzovaní hlavne k tomu, aby sa podelili so svojimi skutočnými pocitmi. Dôležité je, aby  obidvaja úprimne porozprávali o tom, čo ich najviac trápi a akú zmenu očakávajú. Nemá zmysel realitu zahmlievať, klamať, zatajovať. Nemá zmysel bolesť a trápenie ignorovať, či odmietať, tak sa z nej nedostanete. Terapeut prirodzene očakáva vašu úprimnosť a tiež to, že doma budete úlohy plniť. Väčšinou sú to komunikačné cvičenia. Je dôležité ich zrealizovať, a to hlavne preto, lebo na ďalšom stretnutí sa terapeut bude na ne pýtať. Ak sa rozhodnete vyhľadať odbornú pomoc, neobávajte sa toho, že dostanete návod s presnými radami na ideálny vzťah. Toto ani nie je cieľom párovej terapie. Na základe rôznych metód klienti väčšinou dospejú k riešeniu krízy sami. Dôležitým momentom v párovej terapii je, že zdroje problémov si partneri odhaľujú navzájom, lepšie sa spoznajú a prijmú jeden druhého takého, aký je. Na prvom stretnutí si partneri vzájomne zmapujú pocity, terapeut sa snaží ich motivovať k tomu, aby sa snažili zistiť čo potrebujú, čo očakávajú, ktoré očakávania sú reálne, v čom sa im dá skutočne pomôcť a v čom nie. Ukazuje im, čo je na ich vzťahu pozitívne, čo má tendenciu napredovať a prinášať pozitívne veci do vzťahu.  Počas párovej terapie je terapeut aktívny, vedie sedenie tak, aby dostal každý z partnerov rovnaký priestor na vyjadrenie svojich potrieb. Súčasťou párovej terapie niekedy býva aj individuálna psychoterapia v prípade vážnejších osobnostných kríz.

 

Čo robiť, keď partner /partnerka o pomoc nestojí?

Ak pomoc vyhľadá len jeden z partnerov, má jedinú možnosť, a to obrátiť sa na terapeuta sám a pokúsiť sa hľadať pomoc v individuálnej terapii. Táto forma terapie vám pomôže získať iný náhľad na váš partenrský vzťah a na problémy, ktoré vás trápia. Poskytne tiež možnosť pracovať na sebe a porozumieť svojim prianiam, potrebám, hodnotám, silným a slabým stránkam. Nejde však o priame riešenie partnerskej krízy, terapeut sa dozvedá o situácii vo vzťahu len z jednej strany a jeho úlohou nie je vzťah hodnotiť a súdiť. Jeho poslaním je v tomto prípade pracovať s verziou, ktorú mu daný klient sprostredkoval a viesť ho k pohľadu na seba a svoje správanie. Z toho môže vzniknúť lepší pohľad na správanie partnera a lepšie pochopenie potrieb. Ale aj napriek tomu veľmi chýba pohľad druhého partnera, a tak pomoc nemôže byť úplne dokonalá. Terapeuti však majú také skúsenosti, že párová terapia je zvyčajne rýchlejšia a účinnejšia ako individuálna. Úspech sa dostaví oveľa skôr.

Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy, Rozvod
Zdieľať na facebooku