Články: Pre študentov
O projekte

 

Párová terapia pomáha vo vzťahu riešiť problémy. Ako prebieha?

Jaroslava Koníčková
Autor článku
Foto: Bigstock
Párová alebo manželská terapia pomáha, aby pár našiel cestu z krízy a dospel k spoločnému rozhodnutiu, ako chce vo vzťahu ďalej pokračovať. / Foto: Bigstock

Manželská terapia je formou špeciálnej psychoterapie, která se zameriava na liečenie porúch manželského spolužitia  psychologickým pôsobením. Je určená pre partnerov a manželov, ktorí chcú riešiť problémy vo svojom vzťahu a ktorí si uvedomujú, že na riešenie problémov vzniknutých vo vzťahu sú potrební dvaja.

 

Ak ste sa vo svojom vzťahu dostali do obdobia, v ktorom máte pocit, že vo vzťahu je potrebné niečo zmeniť a že ste už vyskúšali všetko, dajte si ešte jednu šancu v podobe návštevy psychológa. Často býva rozchod iba únikom z náročného životného obdobia, do ktorého sa zákonite dostáva každý vzťah. Najhorším možným riešením vzťahovej krízy je zotrvávanie v tichu. No otvorené konflikty tiež nemusia byť najlepším riešením, pokiaľ z nich nedokážete výjsť silnejší a múdrejší. Výsledkom párovej terapie nie je prioritne vzťah zachrániť. Ide o to, aby pár našiel cestu z krízy a dospel k spoločnému rozhodnutiu, ako chce vo vzťahu ďalej pokračovať. Terapeut môže pomôcť nájsť spoločnú reč partnerom, ktorí už spolu komunikovať nedokážu alebo komunikujú nekonštruktívne a bez výsledku. Pomenovanie problému a spoločná snaha hľadať východisko, pomáhajú vystúpiť zo začarovaného kruhu konfliktu a neprijatia.

Úspechom párovej terapie môže byť aj dôstojný rozchod partnerov bez zbytočného vzájomného ubližovania, so zachovaním vzájomnej úcty.  Terapeut tiež pomáha dohodnúť sa na pravidlách a rešpektovať život toho druhého, najmä ak sú súčasťou vzťahu deti.

 

Kedy partneri najčastejšie navštevujú vzťahové poradne?

Najčastejšie partneri začnú navštevovať vzťahové poradne kvôli hádkam. Vo vzťahoch dochádza k hádkam bežne a obvykle na tom nie je nič zlé. Len mnohé páry nevedia, ako úspešne argumentovať. Domnievajú sa, že jeden vždy musí v hádke zvíťaziť. Väčšina párov na seba útočí a jeden druhého obviňuje. Úspešne zvládnutý konflikt však vedie k riešeniu. Výchova detí, práca, závislosti, narodenie ďalšieho dieťaťa, pretrvávajúci stres, nedostatok financií, nedostatok príťažlivosti, nevera, nedôvera, agresivita, odlišné záujmy. Existuje veľa dôvodov, prečo sa páry hádajú. Vďaka párovej terapii sa možno naučiť, ako lepšie viesť diskusiu, efektívnejšie komunikovať a vyhýbať sa škodlivému správaniu.

Párová terapia nie je len pre páry, ktoré sa ocitli v problémoch. Môže pomôcť aj v prípade, že sa v živote  manželov zmenilo niečo zásadné. Môže to byť aj odchod detí z domu,  tiež v prípade, keď jeden z manželov začne dochádzať za prácou a zrazu sa musí riešiť vzťah na diaľku. Alebo jeden z manželov zostane nezamestnaný. Toto sú situácie, keď manželom pomôže a poradí niekto tretí.

Často bývajú problémom aj odlišné záujmy. Napríklad partner sa chce cez víkend venovať adreanalínovému športu, manželka si chce čítať knihy a potrebuje predovšetkým pokoj a pohodu. V takomto prípade terapeut hľadá spoločné cesty k tomu, aby sa partneri dokázali dohodnúť a hľadali spoločné oporné body, ako sa aj v oblasti záujmov stretnúť. Je to o tolerancii a kompromisoch. Manželka sa napríklad začne venovať pár hodín cez víkend jednoduchému športu, ktorý realizuje spolu s partnerom a partner sa snaží uskutočňovať aj pokojné aktivity, aby vyhovel manželke. Bez spoločne stráveného času totiž vzťah fungovať nedokáže.

 

Ako prebieha párová terapia?

Ak sa rozhodnete vyhľadať odbornú pomoc, nečakajte, že dostanete návod s presnými radami na ideálny vzťah. Toto nie je cieľom párovej terapie. Na základe rôznych metód, medzi ktoré patrí napríklad analýza konkrétnych životných situácií, tvorba rodinnej mapy, zrkadlenia pocitov a správania, klienti väčšinou dospejú k riešeniu krízy sami. Dôležitým momentom v párovej terapii je, že zdroje problémov si partneri odhaľujú navzájom, lepšie sa spoznajú a prijímajú jeden druhého v hĺbke osobnosti.

Na prvom stretnutí si partneri vzájomne zmapujú pocity, terapeut sa snaží ich motivovať k tomu, aby sa zistili, čo potrebujú, čo očakávajú, ktoré očakávania sú reálne, v čom sa im dá skutočne pomôcť a v čom nie. Počas párovej terapie je terapeut aktívny, vedie sedenie tak, aby dostal každý z partnerov rovnaký priestor na vyjadrenie svojich potrieb. Súčasťou párovej terapie niekedy býva aj individuálna psychoterapia v prípade vážnejších osobnostných kríz. Niekedy je potrebná i konzultácia so psychiatrom.

 

Dokáže párová terapia zachrániť vzťah?

Párová terapia je zameraná na hľadanie riešenia. Mala by pomôcť páru naučiť sa znovu komunikovať a riešiť svoje problémy. Nepátra hlboko po príčinách ich vzniku, ale hľadá východiská, ako sa dajú riešiť. Nehľadá vinníka ani neobhajuje obeť. Pomáha nájsť správny vzťahový vzorec, ktorý by vyhovoval obom stranám. Očakávania partnerov bývajú rôzne, rovnako ako aj ich motivácia. Pokiaľ jeden z partnerov vstupuje do procesu terapie s tým, že mu tretia osoba dá za pravdu a nájde vinníka, môže zostať sklamaný. Najčastejším nereálnym očakávaním je zmena partnera, že sa môj partner/ partnerka zmení a bude všetko robiť tak, ako to ja potrebujem. V centre pozornosti párovej terapie nie je jeden alebo druhý z partnerov, ale ich vzťah. Terapeut poskytuje spätnú väzbu a poukazuje na vzájomné správanie sa oboch v rámci komunikácie, pri riešení problémov vo vzťahu. Úlohou terapeuta je spolu s klientami nájsť spôsob hľadania kompromisov pre zladenie vzájomných očakávaní a potrieb. Výsledkom párovej terapie teda nie je prioritne vzťah zachrániť. Ide o to, aby pár našiel cestu z krízy.

 

Čo robiť, keď partner /partnerka o pomoc nestojí?

Ak pomoc vyhľadá len jeden z partnerov, má jedinú možnosť, a to obrátiť sa na terapeuta sám a pokúsiť sa hľadať pomoc v individuálnej terapii. Táto forma terapie vám pomôže získať iný pohľad na váš partnerský vzťah a na problémy, ktoré vás trápia. Poskytne tiež možnosť pracovať na sebe a porozumieť svojim prianiam, potrebám, hodnotám, silným a slabým stránkam. Nejde však o priame riešenie partnerskej krízy, terapeut sa dozvedá o situácii vo vzťahu len z jednej strany a jeho úlohou nie je vzťah hodnotiť a súdiť. Jeho poslaním je v tomto prípade pracovať s verziou, ktorú mu daný klient sprostredkoval a viesť ho k pohľadu na seba a svoje správanie. Z toho môže vzniknúť lepší pohľad na správanie partnera a lepšie pochopenie potrieb. Ale aj napriek tomu veľmi chýba pohľad druhého partnera, a tak pomoc nemôže byť úplne dokonalá.

 

Čo od párovej terapie nemôžete očakávať?

  • Vyriešenie vnútorných osobných problémov jedného z partnerov.
  • Verdikt, na ktorej strane je absolútna pravda.
  • Prinútenie partnera, aby sa správal tak, ako vy chcete.
  • Vyriešenie problému bez vlastnej aktivity a intenzívnej spolupráce.
  • Záchranu vzťahu za každú cenu.
  • Zverenie detí do vašej starostlivosti.
  • Presadenie vašich záujmov bez ohľadu na druhého.

 


Zdroje: therapytribe.comguardian.compsychologie.cz

Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy, Rozvod
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.