Helen Fisherová: Existujú tri fázy lásky

Helen Fisherová sa dlhé roky venuje téme lásky, intimity a vzťahom. Táto vedkyňa je aj autorkou teórie troch fáz lásky.
Helen Fisherová sa dlhé roky venuje téme lásky, intimity a vzťahom. Táto vedkyňa je aj autorkou teórie troch fáz lásky. / Foto: Bigstock

Helen Fisherová sa dlhé roky venuje téme lásky, intimity a vzťahom. Táto vedkyňa je aj autorkou teórie troch fáz lásky. Teória vychádza z predpokladu, že lásku môžeme rozdeliť na etapy, pričom naše prežívanie sa v každej z nich líši. Láska sa totiž môže prejavovať rôzne. U niekoho je intenzívna a nespútaná a iní ju zase prežívajú pokojnejšie. Vedkyňa Helen Fisherová skúma kognitívne a neurobiologické procesy spojené s príťažlivosťou a láskou. Objavila, že v každej fáze vzťahu prežívame rôzne emócie. Vďaka týmto štádiám mohla Helen Fisherová zmapovať neurobiologické komponenty jednotlivých druhov milostného prežívania. Hovorí o týchto troch fázach lásky:

  • sexuálna túžba,
  • vášeň,
  • oddanosť.

 

Každá z týchto troch fáz má svoj pôvod v inej časti mozgu a prejavuje sa nezávisle na ostatných fázach. Preto nie je nič neobvyklé na tom, keď vás niekto silno priťahuje a aj napriek tomu necítite k nemu žiadnu oddnosť. Typickým príkladom je náhodná známosť.

 

Prvá fáza lásky: sexuálna túžba

Sexuálna túžba má svoj pôvod v plazom mozgu  a vyznačuje sa svojou nekomplikovanou povahou. V podstate sa jedná  o obyčajný reprodukčný inštinkt. Môžeme ju pocítiť prakticky okamžite, lebo je riadená priamočiarymi fyzickými a behaviorálnymi pochodmi. Ale ako rýchle sa objaví, môže aj rýchlo vyprchať. Povaha sexuálnej túžby sa podľa vedkyne neustále mení.

 

Druhá fáza lásky: vášeň

Slovom vášeň rozumieme emocionálne spojenie, ktoré sa vytvára medzi ľuďmi. Vášeň môže prerásť  až v beznádejnú zamilovanosť. Zamilovaní ľudia sa dokážu na seba pozerať aj celé hodiny, sú neustále spolu, dokážu sa aj celú noc rozprávať. Vášeň vzniká kombináciou  vzájomného sexuálneho napätia a pocitu istej „novosti“.  Aj preto sa staršie manželské dvojice občas vyberú na romantické výlety, pretože túžia nájsť stratenú vášeň.

Vášeň dokáže úplne  potlačit logické uvažovanie. Často kvôli vášni urobíme aj niečo také, na čo nie sme neskôr pyšní. Vášni vždy predchádza  sexuálna priťažlivosť.

Vášeň sa vytráca s odchádzajúcim množstvom spoločných zážitkov a nedostatkom novosti. Pre každú partnerskú dvojicu prichádza skutočná skúška stability vzťahu po 6 - 12 mesiacoch, keď začína vyprchávať počiatočná novosť. Ak si dokáže dvojica prispôsobiť svoj život tak, aby aj naďalej prežívala spoločne nové zážitky, počiatočná vášeň pretrvá. Ak sa tak nedeje, vášeň sa postupne vytratí.

 

Tretia fáza lásky: oddanost

Ak vášeň pretrvá dostatočne dlhú dobu a partneri si rozumejú, ba dokonca si dokážu vytvárať stále nové zážitky, časom sa medzi nimi rozvinie vzájomné oddanosť. Oddanosť je nesmierne silným a tiež vzácnym atribútom vo vzťahu.

Oddanost môžeme  nazvať aj  nepodmienečnou láskou. Dvojice,  ktorých vzťah je založený na vzájomnej vášni, bývajú spokojné do chvíle, kým sa nestane niečo závažnejšie. Oddaný človek miluje svojho partnera so všetkými jeho nedostatkami, ba dokonca nedostatky prijíma rovnako ako jeho prednosti. Výskumy ukázali, že partneri, ktorí dosiahli určitý stupeň oddanosti, sa skutočne začali považovať za neoddeliteľnú  súčasť  partnera.

Partneri začínajú pociťovať oddanosť vo chvíli, keď si dokážu predstaviť, že spolu prežijú zbytok života. Podobný vzťah spravidla končí iba vtedy, keď sa jeden z partnerov alebo obidvaja zmenia natoľko, že by bolo pre nich deštruktívne vo vzťahu zotrvať. Napríklad ak manžel začne holdovať alkoholu alebo si manželka nájde milenca. Niekedy však vzťahy dokážu  preklenúť aj tieto problémy.

Sexuálna túžba sa môže vytratiť vtedy, keď pár začne prežívať oddanosť. V zásade platí, že ak chce láska pokročiť do ďalšej fázy, musí si najskôr prejsť predchádzajúcou fázou. Bez sexuálnej príťažlivosti sa nedostaví vášeň. Ak vznikne vášeň, sexuálna príťažlivosť už nie je potrebná. To isté platí pre vzťah medzi vášňou a oddanosťou. Pretrvávajúca vášeň pomáha vzniknúť oddanosti, ale akonáhle sa tak stane, vášeň už nie je potrebná na prežívanie oddanosti.

Kedy láska pokročí do ďalšej fázy, dá sa do určitej miery predvídať. V skratke sa dá povedať, že sexuálna túžba môže vzplanúť prakticky okamžite a rovnako rýchlo môže aj zhasnúť. Nie je však obtiažne ju opäť oživiť.

Vášeň sa objavuje po niekoľkých dňoch alebo týždňoch a vydrží približne 3 až 6 mesiacov. No existujú páry, u ktorých pretrváva aj niekoľko rokov, to však vyžaduje značné úsilie a kvalitnú komunikáciu medzi partnermi.

Oddanosť vzniká po jednom až troch rokoch spoločného života a dokáže vydržať do konca života, ak sa partneri časom neodcudzia.

Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy, Manželstvo
Zdieľať na facebooku