Šťastie v školách: Radosť

  

Takmer žiadny žiak si nedovolí prísť do triedy zašpinený alebo neumytý. O svoje telo sa stará takmer každý. Ale ako je to s jeho náladou a vnútorným naladením?

Nech je to už tak či onak, každý nový deň sa môže pre žiakov v škole  stať nezabudnuteľným. Záleží len na tom, ako sa naň buď sami naladia, alebo ako im učitelia pri tom nalaďovaní pomôžu a na čo zamerajú ich pozornosť. Vo svete nikdy nie je nedostatok krásnych a zázračných vecí, nedostatočná je len naša schopnosť ich vidieť. Už Ján Bosco hovoril: „Každá dobre využitá chvíľa sa stáva pokladom.“ Všade okolo nás je veľa nezvyčajných a zaujímavých javov, ktoré máme šancu každý deň vždy nanovo objavovať a tešiť sa z nich. Stačí len chvíľočku  postáť, zahľadieť sa správnym smerom a vychutnávať si tajomstvá, ktoré nám svet ponúka. Ak si dokážeme aj malé veci vychutnávať, naše dni budú krajšie a náš život bude bohatší a nebude plynúť tak rýchlo a jednotvárne. Radosť je určitým vyjadrením nadšenia, šťastia, spokojnosti, pohody a prosperity. My dospelí my sme to mali naučiť aj naše deti.

 

Ako je to s radosťou v našich školách? Vedci už dávno dokázali, že v radostnej atmosfére sa žiakom lepšie učí a poznatky si aj na dlhšiu dobu zapamätajú. Ale využíva sa radosť ako pomocník pri učení v našich školách? Posúdiť sa to jednoznačne nedá, lebo je to ťažko merateľná veličina a každý žiak je v procese  svojho prežívania iný. Čo rozveselí a zaujme jedného, druhého nemusí osloviť vôbec. Nech je to už akokoľvek, určite každý učiteľ najradšej vidí svojich žiakov s úsmevom na tvári. Je dobré o radosti a dobrej nálade v školách so žiakmi hovoriť. Je potrebné im neustále pripomínať, že starostlivosť o náladu je taká dôležitá ako starostlivosť o telo. Zlé pocity ich učíme identifikovať, pomenovať, vysvetliť a pochopiť a podľa možností sa ich čo najskôr zbaviť i keď je to niekedy naozaj ťažké. Vždy je však lepšie o pocitoch hovoriť, analyzovať ich, ako sa nimi nechať prevalcovať a pokaziť si tak aj niekoľko mesiacov života. Je dobré, keď žiakom odporučíme, aby sa zo svojich zlých pocitov vyrozprávali kamarátom, napísali si ich do denníka, nakreslili na výkres, zverili sa rodičom alebo učiteľovi.  Takto sa im uľaví, nálada sa zlepší, a tak sa vytvorí lepší predpoklad aj na štúdium. Komu by sa chcelo učiť, keď má zlú náladu, niečo ho hnevá alebo je pre niečo smutný? Dnešný svet prináša aj deťom do cesty veľa problémov, komplikovaných situácií a nerozuzlených vzťahov, ktoré často nosia hlboko v sebe a táto skutočnosť im bráni v efektívnom učení. Keď sa na detskú dušu pozrieme z tohto hľadiska, vidíme, že radosť v školách má výrazné miesto.

Čo môže  žiakom zlepšiť náladu?

citáty-vzdelávanie-eduworld.skDOBRÉ KAMARÁTSKE VZŤAHY

DOSTATOK POHYBU

ÚSMEVY

SPOKOJNOSŤ

OHĽADUPLNOSŤ

TRPEZLIVOSŤ

PRÍJEMNÁ HUDBA

TEPLÉ FARBY NA STENÁCH

SPRÁVNA TEPLOTA V TRIEDE

PEKNÉ UČEBNÉ pomôcky

TEPLÝ ČAJ

PRÍJEMNÉ A PRÍVETIVÉ HLASY

VZÁJOMNÉ POVZBUDZOVANIE

VZÁJOMNÉ ODPUSTENIE

VYTVORENIE PRIESTORU NA ROZPRÁVANIE o vlastnom živote

ZAUJÍMAVÉ AKTIVITY A HRY

Samozrejme, existuje ešte veľa javov, súvislostí a okolností, ktoré môžu žiakom, ale i učiteľom zlepšiť náladu. Spomenula som tie, ktoré sa využívajú v školách najčastejšie a najjednoduchšie sa dajú zrealizovať.

Je dobré, keď žiakom povieme aj o tom, čo nám najčastejšie dokáže pokaziť náladu. Keď žiaci o tom vedia, skôr si to uvedomia, a tak pre nich vytvoríme rýchlejšiu cestu k tomu, aby sa zlých pocitov a smútku zbavili.

 

Čo dokáže pokaziť žiakom náladu?

citáty-eduworld.skHNEV

NADÁVKY

NESPOĽAHLIVOSŤ

KLEBETY

ZÁVISŤ

SKÚPOSŤ

STRACH

NÁHLIVOSŤ

ZABUDNUTÁ DESIATA

AROGANCIA

PRAVDA ZA KAŽDÚ CENU

NEDOSTATOK SEBADISCIPLÍNY

ZLÝ VZDUCH

NEESTETICKÉ PROSTREDIE

 

Ak je to možné, tieto veci môžeme dať žiakom aj na nástenku. Každý týždeň môžeme pre nich vymyslieť aj nové heslo, ktoré im môže pripomínať niektorú vlastnosť, povinnosť alebo dobrý skutok.

 

Napríklad:

Šťastie v školách-eduworld.skTešíme sa z toho, že tu máme nový týždeň. Pôjdeme na exkurziu!

Silnejší je ten človek, ktorý sa usmieva. Japonské príslovie

Všímajme si dobré veci!

Tento týždeň budeme viac počúvať, ako rozprávať!

Tento týždeň nebudeme nikoho ohovárať!

Budeme si viac pomáhať!

Poďme sa počúvať nielen ušami, ale aj srdcom!

Existuje mnoho hier, na základe ktorých si deti dokážu ešte viac uvedomiť radosť, krásne chvíle alebo pekné spomienky. Vybrala som aspoň dve, ktoré sa môžete s deťmi zahrať v škole alebo aj doma.

 

Čo mi urobilo radosť?

Postup:

  • deti sedia v kruhu,
  • rozprávajú, čo im v poslednom čase urobilo radosť, čomu sa potešili,
  • snažíme sa nasmerovať deti tak, aby sme sa vyhli negatívnym zážitkom (začíname deň alebo vyučovaciu hodinu pozitívne),
  • spätná väzba - spýtať sa, či im robilo - nerobilo problém hovoriť o zážitkoch.

Kto mi v poslednom týždni urobil radosť?

Postup:

  • opäť sedíme v kruhu,
  • každý sa snaží spomenúť si na toho, kto mu v poslednom týždni urobil radosť,
  • napíš, čím ťa spomínaný človek  potešil a aké si mal(a) vtedy pocity,
  • na záver - aký si mal(a) pocit z tejto aktivity.

 


Odporúčaná a použitá literatúra:

Z. Šimanovský, V. Mertin: Hry pomáhají s problémy

Z. Šimanovský: Hry pro zvládání agresivity a neklidu

Foto: Shutterstock / Unsplash.com

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku