Ako zvládnuť skúšky? Pomôcť vám môžu aj tieto taktiky!

Pred skúškou vynechajte stres a sústreďte sa na taktiky, ako ju zvládnuť čo najlepšie.
Pred skúškou vynechajte stres a sústreďte sa na taktiky, ako ju zvládnuť čo najlepšie. / Foto: Bigstock

Ak pred každou skúškou pociťujete trému, môžete podľahnúť nervozite a nechať sa ňou ovládnuť a pokaziť, čo sa dá, alebo sa sústrediť, ako to zvládnuť čo najlepšie.

 

Skúste si povedať, že skúška je len jednou zo stoviek podobných skúšok, ktoré v priebehu života absolvujete. A položte si tri otázky:

  • Čo najhoršie sa môže stať?
  • Aké nepríjemné to bude, keď sa na túto skúšku pozriem o päť rokov?
  • Čo môžem urobiť, aby som zabránil(a) tomu najhoršiemu?

 

večer pred skúškou sa naštartujte na zajtrajší deň. Pripravte si všetky podklady. Namiesto učenia si radšej zašportujte, prejdite sa v parku alebo choďte do sauny. Môžete ísť za ľuďmi, ktorí vás dokážu upokojiť. Navštívte starých rodičov alebo kamarátov. Ak veľmi chcete, zopakujte si pred spaním témy, ktoré vám robili pri učení problémy, aby ste išli spať s pocitom, že ste si zopakovali všetko dôležité.

Ráno vstaňte včas. Vyhnite sa zbytočnej nervozite a rozčuľovaniu. Dajte si dobré raňajky, ktoré vám zabezpečia dostatok energie na celé predpoludnie. Môžete si ešte raz prezrieť témy, ktoré vám robili problémy. Povedzte si, že dnes je krásny deň a že môžete uplatniť to, čo ste sa naučili. Predstavujte si všetko krásne, čo budete robiť po skúške.

Na skúšku príďte pol hodinu skôr. Môžete si dať kávu a sadnite si niekde, kde prenikajú slnečné lúče, ak sa to dá. Vyhýbajte sa spolužiakom, ktorí stresujú všetkých navôkol. Radšej si niekde sadnite sami.

priebehu skúšky vám môžu pomôcť banány, ovocie, čistá vody, tmavá čokoláda. Keď sa blíži skúška k záveru, môžete si dať hroznový cukor. Ten vám dodá rýchlu energiu. Ak ste na skúške, ktorá trvá 2-3 hodiny, mali by ste si dať aspoň päťminútovú prestávku. Cez prestávku si zavrite oči, zhlboka sa nadýchnite, môžete niečo zjesť, zacvičte si na chodbe. Ak skúška trvá veľmi dlho, lepšie je piť zelený alebo mätový čaj a nie kávu.

 

Čo urobiť pri skúškach na poslednú chvíľu?

Písomky

Učiteľkou prostredníctvom písomiek zisťujú, ako dobre dokážete v priebehu krátkej doby výstižne preniesť na papier vaše vedomosti. Vety píšte štylisticky správne, vystihnite vzájomné súvislosti a vhodné príklady. Môžete si písanie písomiek trénovať aj doma. Dávajte si otázky a písomne si na ne odpovedajte celou vetou. Môžete si pripraviť vzorové odpovede. Argumentačné schémy by nemali byť veľmi zložité, ale musia obsahovať to najdôležitejšie. Pri písomnej skúške sa sústreďte na tieto veci:

Zastavte sa. Nezačínajte hneď, poriadne sa sústreďte na pokyny a na vysvetlenia vyučujúceho. Ak vám je niečo nejasné, hneď sa pýtajte.

Čo chce skúšajúci vedieť? Uvažujte z pohľadu skúšajúceho. Predpokladajte, ktoré základné veci, fakty, porovnania, aplikácie chce vidieť.

Prečítajte si otázky. Otázky majú často dve časti. Napríklad máte vysvetliť nejakú teóriu a potom ju aplikovať na nejaký problém.

Určte si poradie. Začnite otázkou, vďaka ktorej získate čo najviac bodov. Ak ste veľmi nervózni, začnite najľahšími otázkami.

Brainstorming. Napíšte si všetko, čo vám napadne. Po zhromaždení nápadov vyberte tie, ktoré sa vám hodia pri písaní odpovede na otázku.

Nepotrebné veci vymažte. Keď odpovedáte na obsiahlu otázku, môžete sa tak zahryznúť do viacerých tém. To však ale nepôsobí premysleným dojmom. Radšej sa sústreďte na hlavný problém. Snažte sa vybrať najdôležitejšie aspekty, ktoré sa viažu k téme.

Nekontrolujte pravopis. V prípade nedostatku času záleží na obsahu, nie na krasopise a pravopise. V posledných minútach je pre vás javí ako prínosnejšie doplniť obsah a nie dbať na formu. Samozrejme, toto vôbec neplatí pre študentov, ktorí študujú jazyky.

 

Ústne skúšky

Pri ústnej skúške je veľkým umením dokázať jednoducho vysvetliť zložité veci.

Vyučujúci je takmer vždy na strane študenta a snaží sa ho doviesť na správnu cestu. Sledujte nenápadné znamenia skúšajúceho: spokojný úsmev, súhlasné poznámky alebo pozitívne signály jeho tela. Ak je jeho mimika nemenná, stále rozprávajte. Nenechajte sa vyviesť zrovnováhy. Zbystrite pozornosť vtedy, keď sa skúšajúci nervózne hrá s vlasmi, dvíha obočie, uprene sa na vás díva alebo začne kričať. Vtedy je dobré sa spýtať, či hovoríte správne veci alebo myslel niečo iné.

 

Sústreďte sa na to, čo nebolo povedané.

Ak sa už skúška blíži k záveru a vy máte pocit, že už neviete, čo máte povedať, sústreďte sa rýchlo na to, čo ešte nebolo spomenuté. Niekedy je to aj maličkosť, ktorá môže vašu známku zachrániť. Rozprávajte čokoľvek, len neprestávajte.

 

Domáce a záverečné práce

Pri týchto prácach nerobte nič na poslednú chvíľu. Základom úspechu je hlavne to, že si prácu rozložíte na menšie časové úseky. Po niekoľkých dňoch písania je dobré text na dva dni odložiť a potom sa naň pozrieť novými očami. S odstupom času skôr odhalíte nelogické súvislosti. Ak si nerobíte prestávky, skôr sa stane, že napíšete nezmysly. Prvá verzia textu nemá tie kvality, ako majú ďalšie verzie. Prvú verziu je často potrebné celú prepracovať a až potom nadobudne skutočnú kvalitu. Je dobré, keď niekoho poprosíte, aby si vašu prácu prečítal a poskytol vám spätnú väzbu.

 

Prezentácia

Prezentácie by mali obsahovať štrukturované informácie. Dôležité je tiež, ako pri prezentovaní stojíte, ako pôsobíte a ako dokážete správne argumentovať. Prezentáciu si aspoň dvakrát doma preskúšajte. Pri prezentovaní vám výrazne môžu pomôcť aj tieto taktiky:

 

Pravidlo 5x5

Powerpointový snímok nesmie byť preplnený textom. V jednoduchosti je krása. Nemajte na jednom snímku viac než 5 obrázkov a viac než 5 slov.

 

Vizualizácia

Je dôležité, aby na každom snímku bol nejaký prvok vizualizácie. Môžu to byť grafy, šípky, obrázky, tabuľky.

 

Začiatok a koniec

Začiatok a koniec je potrebné trénovať najviac. Dobrý začiatok vám dodá sebaistotu, dobrý koniec zanechá dobrý dojem.

 

Posledná záchrana alebo taktiky v núdzi

Všeobecne platí, aby ste sa nestratili v detailoch. Ak ste sa dostatočne učili, pripravte si jasnú štruktúru a preneste vedomosti výstižne na papier. Ak máte medzery, vnímajte tému zo široka.

 

Napíšte toho čo najviac

Čím viac napíšete, tým lepšie. Využite argumenty a príklady, aby ste predviedli štrukturované znalosti  a detaily. Uvádzajte čo najviac príkladov a súvislostí. Skúšajúci sú tiež len ľudia a hľadajú konkrétne  veci, ktoré by v písomke našli.

 

Nevynechávajte otázky

I povrchnými informáciami a heslami môžete získať pár bodov navyše, aspoň za snahu. Snažte sa na každú otázku vymedziť dostatok času.

 

Máte okno? Možno vám pomôže tento núdzový plán

Okno môže dostať každý. Požiadajte skúšajúceho o trochu času. Zavrite oči, pomaličky sa nadýchnite a vydýchnite. Nepanikárte!

 

Získajte čas

Požiadajte skúšajúceho, aby vám otázku zopakoval inými slovami.

 

Naučte sa jednu múdru vetu, ktorú môžete použiť na každej skúške

Začnite zoširoka. Použite univerzálnu vetu: „Tento aspekt by som teraz chcel spomenúť a začnem faktom, ktorý je podľa môjho názoru veľmi dôležitý.“ Často vám pri takomto  rozprávaní niečo napadne.

 

Zmeňte smer

Keď máte okno pri písomke, začnite si k téme robiť myšlienkovú mapu alebo prejdite k ďalšej otázke. Ak si nemôžete spomenúť na nejaký termín alebo pojem, nemyslite naň, ale radšej sa snažte prísť na hľadané slovo asociáciami, ktoré s ním máte spojené.

  • Zamyslite sa, v akom kontexte ste sa pojem učili. Kedy a kde to bolo? Ako vyzeral papier, na ktorom bol pojem napísaný? Bol napísaný hore alebo dole?Vpravo alebo vľavo?
  • Prejdite si v duchu abecedu. Často nám hľadané slovo napadne, keď si povieme písmeno, na ktoré začína.
  • Nahlas premýšľajte o otázke. Sledujte reakcie skúšajúceho. Získate čas a možno vám niečo napadne.

 

Neustálerozprávajte aj keď o inom

Radšej hovorte veľa ako málo. V prípade veľkej núdze odbočte od témy, uvádzajte viac príkladov alebo hovorte o podobnej téme. Prinajmenšom urobíte dojem, že viete rozprávať a skúšajúci bude mať menej času na nepríjemné doplňujúce otázky.

 

Rozprávajte najviac o tom, čo dobre viete

Ak nejakú tému veľmi dobre ovládate, rozprávajte najmä o nej. Hovorte rozvláčne, udávajte veľké množstvo príkladov. Ak vediete so skúšajúcim rozhovor, snažte sa ho nasmerovať k problematike, pri ktorej sa cítite dobre.

 


Zdroj: Martin Krengel: Tajemství efektívního učení

 

Čítajte viac o téme: Stres
Zdieľať na facebooku