Ako naučiť žiakov vzájomne sa počúvať a nechať druhého povedať svoj názor?

Rozhovor dokáže zlepšiť množstvo vecí aj v kolektíve v triede.
Rozhovor dokáže zlepšiť množstvo vecí aj v kolektíve v triede. / Foto: Shutterstock

Ospravedlnenie pri konflikte medzi deťmi nestačí. Dôležitý je rozhovor, ktorý vnesie do vzťahov viac pochopenia. K nemu nám môžu pomôcť v triede aj rôzne typy hier.

 

Keď sa žiaci pohádajú, nestačí, aby sa udobrili, prípadne si odpustili, ale je potrebné, aby sa o probléme, ktorý vznikol aj porozprávali. Pri rozhovoroch je potrebné žiakov naučiť, aby sa navzájom aktívne počúvali a aby povedali to, čo považujú za potrebné povedať a aby vyjadrili svoje potreby. Musia pochopiť, že nadávky a vzájomné obviňovanie k spoločnému riešeniu nevedú. V tom, aby si žiaci zvykli na správny spôsob riešenia konfliktov, im môžu pomôcť aj nasledujúce aktivity.

 

Horúca loptička

Žiaci, ktorí sa pohádali, sa postavia oproti sebe, aby si mohli hádzať loptičku. Pred každým hodom žiak povie, čo ho nahnevalo. Môže tiež povedať, ako si praje, aby sa spolužiak k nemu správal v budúcnosti. Žiak, ktorý loptičku chytí, povie tiež svoj názor. Hra pokračuje dovtedy, kým si nepovedia všetko, čo si povedať chceli. Hádzanie loptou odďaľuje reakciu a necháva priestor na uvažovanie. Zároveň je hra zameraná na vlastné pocity, takže sa žiaci nesmú napríklad  urážať alebo kritizovať.

 

Prelomenie začarovaného kruhu

Žiaci si vzájomne porozprávajú o svojich negatívnych pocitoch, ktoré zažili pri nejakej hádke. Pri uvedení jednotlivých pocitov používajú kamene, z ktorých vytvoria postupne kruh. Nad kruhom potom premýšľajú, čo by mohli urobiť preto, aby sa spolužiaci cítili lepšie. Vždy, keď niekto ponúkne niečo, čo by mohlo zlepšiť vzťahy, odoberú žiaci z kruhu jeden kameň. Ideálne je, keď kruh úplne zmizne.

 

Na kožušinke

Mäkká kožušinka je príjemná a má upokojujúci účinok. Môžete ju využiť aj v triede pri riešení hádok. Posaďte žiakov na kožušinku a povedzte im, aby rozpávali o svojich pocitoch, želaniach a ako by chceli rišiť svoje problémy.

 

Prskavky

Každý z účastníkov hádky dostane zapálenú prskavku. Na vyjadrenie svojich argumentov má toľko času, kým prskavka dohorí. Prskavka signalizuje, že je potrebné hovoriť hlavne to, čo žiaka skutočne v duši páli. Skutočnosť, že je prskavka pekná, zaujímavá a žiarivá, pôsobí na žiakov upokojujúco.

 

Kocky

Táto aktivita je vhodná pre mladších žiakov. Dvaja súperi si prinesú nákladné autíčko a približne šesť kociek. Prvý žiak položí kocku na nákladné auto a povie, prečo podľa jeho názoru došlo k hádke. Potom sa rovnakým spôsobom vyjadrí ďalšie dieťa. Potom majú čas na premýšľanie a keď im napadne, ako by sa mohla situácia vylepšiť, môžu jednu kocku z nákladného auta vybrať. Keď sú všetky kocky z auta vybraté, rozhodnú sa pre jednu možnosť, ktorá by im mala situáciu zlepšiť.

 

Mrholí alebo prší?

Táto aktivita napovedá, ako vnímajú konflikt súperi.Tieto pocity môžu žiaci vyjadriť názorne tak, že na papier namaľujú buď jemné mrholenie, alebo obyčajný dážď, ale i prudký lejak. Dokončené obrázky si ukážu a potom premýšľajú o rôznych cestách k tomu, aby čo najskôr svietilo slniečko.

 

Modelujeme svoj hnev

Hnev sa dá aj umelecky stvárniť. Môžu z hliny alebo nejakej modelovacej hmoty urobiť nejaké nebezpečné zviera alebo predmet alebo nejaký pichľavý predmet. Keď sú dielka hotové, žiaci chodia po miestnosti a vzájomne si prehliadajú svoje výtvory. Potom môžu vyjadriť svoj dojem. Tvorcovia môžu k svojim dielkam vyjadriť svoje stanovisko a objasniť svoj zámer. Nakoniec žiaci spoločne premýšľajú o tom, čo by sa muselo stať, aby tvary mali jemnejšie tvary.

 

Masky pocitov

Výraz tváre vždy odráža nejaký negatívny pocit, ako je zlosť, zúrivosť, hnev, sklamanie. Ak nastala v triede situácia, že sa niekto takto cíti, niektorý z týchto pocitov namaľuje na papierový tanier. Takto učiteľ hneď zistí, ako sa dieťa cíti. Žiaci sa takto učia nielen vyjadrovať svoje vlastné pocity, ale učia sa tiež vnímať pocity iných žiakov. Vďaka tejto aktivite sa učia aj navzájom sa chápať.

 

Telefón

Pri tejto aktivite môžete využiť nejaký starý telefón alebo si nejaký môžete vyrobiť napríklad z papiera alebo iného materiálu. Pohádaní spolužiaci sa rozprávajú cez telefón o svojom konflikte. Vďaka telefónu nie sú priamo pri sebe. Počas rozhovoru sa sami rozhodnú, kedy už nechcú hovoriť do „telefónu“, ale priamo z očí do očí.

 

Plyšová hračka to povie za teba

Pri riešení konfliktov môžu pomôcť aj plyšové hračky alebo nejaké bábky, ktoré máte v triede k dispozícii. Za hračku sa dokáže skryť aj plaché či bojazlivý žiak. Keď nerozpráva o svojom probléme žiak, ale hračka, dokáže sa viac otvoriť. Vďaka hračke sa stráca pocit, že sa spolužiaci len na neho pozerajú.

 

Chceme si porozumieť?

Žiaci, ktorí sa pohádali, sa postavia sa k sebe chrbtami. V tejto pozícii si navzájom hovoria, prečo si myslia, že došlo k neporozumeniu. Povedia, prečo sa na seba hnevajú. Ak svoje správanie oľutovali a chcú sa ospravedlniť, povedia to. Keď sú žiaci trpezliví a vedia sa navzájom počúvať, čo hovoria, vedia lepšie porozumieť správaniu svojich spolužiakov a ich pocitom. Keď im dá učiteľ znamenie, obidvaja žiaci sa rozhodnú, či sa chcú rozísť alebo sa chcú otočiť a vzájomne sa objať alebo si podať ruku.

 

Chcem poznať tvoju cestu

Dvaja žiaci, ktorí sa rozhádali, sa posadia oproti sebe tak, aby si videli do očí. Jeden druhému začnú rozprávať, čo sa vlastne stalo. Najprv rozpráva jeden žiak, druhý ho počúva. Keď prvý ukončí rozprávanie, skôr než druhý začne rozprávať, najprv povie, čo si zapamätal z rozprávania svojho spolužiaka, a teda dôvod konfliktu v jeho podaní. Potom vyjadrí svoj pohľad na všetky príčiny, ktoré viedli ku hádke. Potom ich zopakuje prvý žiak. Neskôr premýšľajú nad spoločným riešením. Na záver si môžu premyslieť, či si podajú ruky.

 


Zdroj: Andrea Erkert: Hry pro usměrňovaní agresivity
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku