Pomôžte hrami žiakom, ktorých v triede nemajú radi

Keď má niekto v triede násilné správanie, ostatní žiaci sa s ním väčšinou nechcú hrať. Trvalé odmietanie vedie k tomu, že jeho agresivita ešte viac narastá. S týmto problémom si môžete v triede poradiť aj vďaka vhodným hrám.
Keď má niekto v triede násilné správanie, ostatní žiaci sa s ním väčšinou nechcú hrať. Trvalé odmietanie vedie k tomu, že jeho agresivita ešte viac narastá. S týmto problémom si môžete v triede poradiť aj vďaka vhodným hrám. / Foto: Shutterstock

Keď na seba niekto v skupine stále upozorňuje nápadným alebo násilným správaním, ostatní žiaci sa s ním väčšinou nechcú hrať. Trvalé odmietanie vedie k tomu, že ich agresivita ešte viac narastá. Z tohto dôvodu je dôležité, aby bola agresívnym deťom venovaná láska a pozornosť. Je to dôležité hlavne preto, aby sa v nich obnovil chýbajúci pocit vlastnej hodnoty. Je vhodné podporovať pozitívne správanie a vyhýbať sa trestom. K uskutočneniu tohto zámeru môžu prispieť aj rôzne kooperatívne cvičenia a hry, pri ktorých žiaci odhaľujú svoje schopnosti a cítia sa súčasťou skupiny. Hravou formou a bez nátlaku môžu zažiť, že sú na ne kladené požiadavky a že sú teda ako osobnosti v skupine uznávaní. Tento dobrý pocit spôsobuje to, že začínajú cítiť bezpečie a cítia, že patria do skupiny. Zážitky úspechu majú priaznivý vplyv na ich správanie a tiež prosociálne konanie.

 

Behať, skákať – to je príma!

Dvaja žiaci otáčajú švihadlo a jeden žiak skáče. Žiaci pri tejto činnosti hovoria nasledujúcu riekanku:

Behať, skákať, to je príma,

hnevanie nás nezaujíma,

nemáme čas na hlúposti,

pridávame na rýchlosti.

Keď dokončia posledné slová, začne dvojica točiť švihadlom rýchlejšie a žiak musí rýchlejšie skákať. Keď vypadne z rytmu a švihadlo nepreskočí, určí, kto bude skákať ďalší.

 

Chodíme s lyžičkami

Pri pomalej hudbe chodia žiaci po triede s lyžičkami, na ktorých je maličká loptička alebo nejaká gulička. Keď hudba prestane hrať, idú vždy dvaja žiaci k sebe a snažia sa vymeniť lyžice tak, aby im gulička alebo loptička nespadli. Potom stoja dovtedy, kým opäť nezačne hrať hudba.

 

Tanec s lyžičkami

Toto je podobná hra ako predchádzajúca, ale žiaci pri nej tancujú. Stoja v kruhu a držia v ruke lyžičku s malou loptičkou alebo guličkou. Jeden žiak za zvukov hudby predvádza tanečné kroky a rôzne pohyby, ktoré sa dajú robiť s lyžicou. Ostatní žiaci to po ňom opakujú. Hra pokračuje dovtedy, kým žiak, ktorý predvádza pohyby, nepoklepe po pleci svojho suseda. Potom ten predvádza pohyby.

 

Naložíme plný náklaďák

Túto hru sa môžete hrať s deťmi v materskej škole. Každé dieťa si zoberie nejakú kocku a vytvoria kruh. Potom povie meno niektorého z detí a nákladné auto k nemu posunie. Toto dieťa naloží na nákladné auto svoju kocku a povie meno ďalšieho dieťaťa. Náklad nesmie spadnúť, auto sa musí pohybovať pomaly. Ak nejaká kocka spadne, hra začína odznova. Hra končí vtedy, keď sú všetky kocky naložené. Túto hru sa môžete hrať aj vonku a namiesto kociek môžete používať napríklad kamene.

 

Kartová hra „Šťastný“ Peter

Určite poznáte hru Čierny Peter. Vy si však so svojimi žiakmi môžete zahrať aj hru Šťastný Peter. Rozložte karty na stôl zadnou stranou nahor. Žiaci potom postupne obracajú jednotlivé karty dovtedy, kým sa neobjaví „Šťastný“ Peter. Žiak, ktorý túto kartu obrátil, si môže niečo priať. Napríklad, aby mu trieda zaspievala nejakú pesničku alebo povedala vtip či básničku. Potom karty opäť zamiešajte a žiaci začnú hrať odznova.

 

Koho je to tvár?

Žiaci urobia kruh. Jednému žiakovi učiteľ zaviaže oči šatkou. Jeho úlohou je zistiť podľa hmatu, tváre ktorého spolužiaka sa dotýka. Má tri pokusy. Keď uhádne, učiteľ zaviaže oči inému žiakovi.

 

Futbal v kruhu

Žiaci utvoria kruh a držia sa za ruky. Učiteľ kopne do kruhu mäkkú loptu, ktorú si všetci vzájomne prihrávajú nohami.Pretože sa počas hry musia neustále držať, musia byť veľmi pozorní a spolupracovať navzájom.

 

Hra na zvieratá

Každý žiak drží v ruke kartičku s obrázkom zvieraťa, ktoré ostatní spolužiaci nesmú vidieť. Rovnaký počet kartičiek s rovnakými zvieratkami položí učiteľ na stôl. Jeden žiak začne hru, vyberie zo stolíka ľubovoľnú kartičku a obráti ju obrázkom smerom hore. Žiaci začnú napodobňovať hlas  SVOJHO zvieraťa. Keď sa ozve hlas zvieraťa, ktoré je na kartičke, musia ostatní hneď reagovať a ukázať na žiaka, ktorý to je. Keď uhádnu meno žiaka, učiteľ otočí ďalšiu kartičku.

 

Stopy nôh

Dobré vzťahy v kolektíve môžete formovať aj prostredníctvom tejto hry. Na zem položte veľký papier. Môžete nechať znieť zvuky prírody. Najprv žiaci namaľujú na papier rôzne kvety, trávu alebo stromy. Potom im povedzte, aby sa vyzuli a nech si pomaľujú nohy farbami. Potom sa poprechádzajú po „lúke“, ktorú vytvorili na papieri a zanechávajú na nej stopy.

 

Veže z kociek

Pri tejto hre si žiaci precvičia jemnú motoriku, ale aj tímového ducha. Najprv postavia čo najvyššiu vežu zo stavebnicových kociek. Potom im učiteľ rozdá iný materiál (ale nie kocky) vhodný na stavbu veže. Žiaci sa snažia z tohto materiálu postaviť čo najvyššiu vežu.

 

Karaoke

Karaoke je obľúbená zábava. Učiteľ prienesie mikrofón (môže ho aj z niečoho vyrobiť). Pustí hudbu. Žiak, ktorý je uprostred kruhu, začne spievať. Ostatní žiaci mu môžu do rytmu tlieskať alebo môžu používať Orffove nástroje. Keď sa začne nová pesnička, spevák, ktorý bol v strede, vyberie nového speváka a dá mu mikrofón.

 


Zdroj: Andrea Erkert: Hry pro usměrňovaní agresivity
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku