12 kníh o výchove detí, ktoré by si mal prečítať každý rodič

Inšpirujte sa knihami, ktoré zaujali aj nás.
Inšpirujte sa knihami, ktoré zaujali aj nás. / Zdroj: Bigstock/EW

Výchova detí nie je jednoduchá záležitosť. To si uvedomuje aj veľa odborníkov a v snahe pomôcť rodičom vydávajú rôzne knihy, do ktorých vkladajú svoje skúsenosti a rady. V súčasnosti je na trhu množstvo takýchto kníh. Niekedy je naozaj zložité sa v tom veľkom množstve orientovať. A okrem toho, takmer každá kniha sa venuje trochu inej problematike súvisiacej s výchovou detí. Každý rodič má určité skúsenosti s niektorými knihami a do zoznamu by určite zaradil aj svoju obľúbenú knihu. Dnes vám prinášame zoznam kníh, ktoré sa v priebehu posledných rokov stali obľúbenými medzi mnohými rodičmi a zaujali aj nás.

 

Lidmila Pekařová – Ako žiť a nezblázniť sa

Psychologička a spisovateľka Lidmila Pekařová vo svojej knihe Ako žiť a nezblázniť sa rozpráva o výchove nielen múdro, ale aj vtipne a s nadhľadom. Všetkým rodičom ponúka šlabikár výchovy, v ktorom okrem praktických návodov uvádza na príkladoch zo života, ako riešiť rôzne situácie pri výchove, pričom rovnako spravodlivo vníma správanie detí aj rodičov. Autorka ponúka  riešenia rôznych situácií pri výchove od raného detstva po dospelosť. Ak rodičia pochopia, že svoje deti musia najskôr dobre poznať a že vychovávať znamená predovšetkým milovať a myslieť, dostanú odpoveď aj na otázku Ako žiť a nezblázniť sa.

 

Gary Chapman a Ross Campbell – Päť jazykov lásky pre deti

Svetový bestseller Päť jazykov lásky pre deti je knihou z oblasti rodinného poradenstva. Každé dieťa vyjadruje a prijíma lásku rôznymi komunikačnými štýlmi. Jazyk lásky rodiča môže byť úplne iný ako jazyk lásky dieťaťa. To prináša zranenia a nedorozumenia. Kniha pomáha rodičom objaviť  primárny jazyk lásky dieťaťa a učí ich efektívne vyjadriť lásku svojmu dieťaťu. Dieťa vďaka stratégiám, ktoré sú uvedené v knihe, nadobúda istotu, že ho rodičia  milujú a prejaví sa to na jeho postoji a správaní.

Akými jazykmi lásky teda môžeme hovoriť so svojimi deťmi?

 • fyzickým dotykom,
 • slovami uistenia,
 • pozornosťou,
 • darmi,
 • skutkami služby.

 

Marek Herman – Najděte si svého marťana

Autorom knihy Najděte si svého marťana je známy český odborník na výchovu detí a terapeut Marek Herman. Kniha je pre rodičov napísaná odborne, ale pritom veľmi nezaťažujúco a zrozumiteľne. Autor sa v knihe s čitateľmi vlastne rozpráva. Nájdete tu úvahy z oblasti sebapoznávania, medziľudských vzťahov a výchovy malých detí.

Dozviete sa informácie, o ktorých s prekvapením zistíte, že patria neodmysliteľne k vášmu spokojnému životu. Slová autora Mareka Hermana sú silné, miestami až naliehavé. Obzvlášť vás zaujme, ako dokonale citlivo dokáže popisovať svet malých detí.

 

Pavel Kopřiva, Jana Nováčková – Respektovat a být respektován

Autori knihy Respektovat a být respektován sa snažia  ukázať, ako môže každodenná komunikácia s deťmi a dospievajúcimi ovplyvňovať a podporovať rozvoj ich osobnosti smerom k zodpovednosti a riadeniu sa zvnútornenými hodnotami. Vychádzajú najmä z odborných psychologických poznatkov a z kurzov, ktoré dlhodobo vedú pre rodičov a pedagógov. Kritizujú  autoritatívny štýl a nahrádzajú ho partnerským prístupom, teda  demokratickým štýlom výchovy.

Ponúkajú nástroje až do úrovne konkrétnych zručností, ktoré rodičom a učiteľom môžu pomôcť dôsledne zachovávať rešpektujúci prístup v každodenných situáciách. Snažia sa ukázať, že žiaducim opakom neposlušnosti nie je poslušnosť, ale zodpovednosť, ktorá sa riadi správnosťou samotnej veci a nepodriaďuje sa autorite.

 

Kniha o rodičovstve – Nicky a Sila Lee

Autori Kniha o rodičovstve – manželia Leeoví vysvetľujú všetky fázy rodičovstva, od narodenia až do konca puberty. Spracúvajú témy, ako napríklad: päť jazykov lásky, deti a hranice, súrodenecká rivalita, ako previesť deti cez roky dospievania, odovzdávanie viery, úloha tradícií v rodine; ale aj ako usmerniť deti v oblasti sexu, alkoholu, drog, pozerania televízie a užívania internetu. Kniha je určená rodičom detí všetkých vekových kategórií, vhodná aj pre rodičov, ktorí vychovávajú deti sami. Je zdrojom hodnotných rád a praktických tipov. Autori okrem toho, že píšu knihy, už dlhé roky organizujú kurzy pre rodičov.

 

Steve Biddulph - Tajomstvo výchovy šťastných detí

Steve Biddulph je austrálsky klinický psychológ, ktorý pracuje v Austrálii ako rodinný terapeut. Cieľ jeho knihy Tajomstvo výchovy šťastných detí je jednoduchý, a to, poskytnúť rodičom také rady, ktoré im pomôžu vychovať zo svojich detí mladých dospelých ľudí, ktorí majú dobré srdce a dokážu sa riadiť správnymi zásadami. Steve Biddulph okrem iného hovorí i o dvoch základných schopnostiach, ktoré potrebuje každý rodič. Nazýva ich láska nežná a prísna. Nežnú lásku charakterizuje ako schopnosť správať sa uvoľnene, srdečne a láskavo. Prísnu zasa ako schopnosť správať sa k deťom síce láskavo, ale prísne. To znamená stanoviť jasné pravidlá a trvať na ich dodržiavaní.  Upozorňuje na to, že mnoho rodičov si totiž myslí, že ľúbiť svoje dieťa znamená všetko mu dovoliť a prepáčiť. Podľa autora je potrebné nájsť rovnováhu medzi nežnou a prísnou láskou. Ak je táto rovnováha narušená, vznikajú problémy.

 

Gerald E. Nelson – Minútové karhanie

Dr. Gerald E. Nelson je detský psychiater, teraz už na dôchodku, ktorý vyvinul metódu „minútového karhania“, aby pomohol rodinám, ktoré majú problémy s výchovou detí. Za tridsať rokov naučil minútové karhanie tisícky rodičov, starých rodičov, učiteľov a ďalších osôb pracujúcich s deťmi a dospievajúcimi. Jeho princíp výchovy detí vychádza z predpokladu, že dobrá výchova je podstatou vzdelávacieho procesu, v ktorom sa deti učia fungovať ako šťastní a plnohodnotní členovia spoločnosti. Minútové karhanie je jednoduchá metóda, ktorú je ľahké si osvojiť, funguje u detí každého veku (18 mesiacov – 18 rokov). Je dôrazná, autoritatívna a pritom vľúdna a láskyplná. Mení nežiadúce správanie na vhodné.

Ak očakávame od detí, že sa budú vhodne správať, musíme ich to najskôr naučiť. Je dôležité, aby poznali pravidlá vopred a, samozrejme, aby sme im išli príkladom. Ak dôjde k nevhodnému správaniu, je dôležité, aby dieťa dostalo okamžitú spätnú väzbu o tom, čo nebolo v poriadku. Rodič alebo vychovávateľ mu presne a zrozumiteľne povie, čo urobilo zle i to, aký má z toho pocit. Dospelý je často rozčúlený, cíti zlosť, a preto je potrebné, aby karhanie zakončil pozitívne tým, že sa zameria na to dobré, čo dieťa vie, robí, dokáže. Sústredí jeho pozornosť na niečo, v čom sa mu už predtým darilo a povzbudí ho, aby sa tak správalo vždy.

Naučíte tak deti, že ich správanie má svoje dôsledky, že problém sa dá riešiť komunikáciou a posilníte tým váš vzťah i dôveru medzi vami.

 

Laura Markhamová - AHA! Rodičovství

Táto kniha  AHA! Rodičovství sa nezameriava na zmenu správania len u detí, ale aj u rodičov. Učí rodičov porozumieť vlastným emóciám. Poskytuje jednoduché a praktické návody, ako môžu rodičia spracovať vlastné reakcie tak, aby mohli deti viesť k empatii pomocou jasne stanovených hraníc a jasnej komunikácie. Autorka odporúča rodičom, aby si dali záležať predovšetkým na emocionálnom vzťahu medzi nimi a dieťaťom. Práve vtedy sa totiž dajú docieliť skutočné zmeny. Ak má rodič vytvorené silné puto s dieťaťom, nemusí vyhrážať, vyčítať, prosiť, podplácať ani trestať.

 

Mária Tóthová Šimčáková - Som rodič a čo s tým?

Knihu Som rodič, čo s tým napísala známa detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková. Venuje sa v nej vývinu a výchove detí od narodenia do 6 rokov. Predstavuje podnetné odporúčania, ktoré by pri výchove mali rodičom pomôcť. Venuje sa tu témam ako je zaspávanie dieťaťa a jedenie, vhodné reakcie rodiča pri vzdore dieťaťa, odmeňovaniu detí, rozvoju reči dieťaťa i tomu, ako postupovať pri strate blízkeho človeka.

 

Mária Tóthová Šimčáková - Som rodič a čo s tým 2?

Knihu Som rodič, čo s tým 2 je pokračovaním vyššie spomínanej knihy od detskej psychologičky Márie Tóthovej Šimčákovej. V knihe Som rodič a čo s tým? 2 sa dozviete, ako vychovávať dieťa vo veku od 6 do 12 rokov. Autorka v publikácii rozoberá aj také  témy ako vreckové, rivalita medzi súrodencami, samostatnosť, moderné technológie, kamaráti, prvé lásky či depresia detí a šikanovanie. Autorka odporúča rodičom, aby sa zamysleli nad tým, akú formu výchovy si zvolia, či budú priateľskí, či budú voľne pristupovať k pravidlám, alebo budú vyžadovať plný rešpekt. Čitateľov naučí, ako robiť kompromisy, mať autoritu, ale zároveň byť aj vnímavým rodičom.

 

Annette Kast-Zahn - Ako naučiť deti pravidlá

Autorka Annette Kast-Zahn je skúsená psychologička, ktorá napísala niekoľko bestsellerov o výchove. Kniha Ako naučiť deti pravidlá patrí medzi ne. Autorka radí rodičom, že deti potrebujú, aby im rodičia určovali hranice. Vysvetľuje, ako čo najlepšie hranice stanoviť a ako deti naučiť, aby určené pravidlá aj dodržiavali.

V knihe sa tiež dočítate:

 • Prečo deti potrebujú pravidlá a prečo nemôžu „rásť ako drevo v lese“.
 • Odporúčané a veku primerané pravidlá, ktoré sú už deti schopné akceptovať.
 • Ako pravidlá nastoliť a ako ich deťom odovzdať, aby bol ich účinok čo najväčší.
 • Prečo sa deti niekedy správajú nevhodne a prečo robia „napriek“.
 • Ako dieťaťu dodávať sebavedomie, ako deti chváliť a odmeňovať, ako v nich podporiť to najlepšie.
 • Kde sa rodičia dopúšťajú najčastejšie výchovných chýb a ako ich napraviť.
 • Prečo je dôležité byť vo výchove dôsledným a kam vedie nedôslednosť.

 

Jill Savageová, Kathy Kochová - Dosť bolo dokonalých detí

Autorky úprimne píšu o vlastných zlyhaniach pri výchove detí, aby mamám na celom svete pomohli zbaviť sa snahy pôsobiť dokonalo a odnaučila ich porovnávať sa s inými ženami.

Kniha Dosť bolo dokonalých detí vám pomôže:

 • uvedomiť si vplyv infekcie dokonalosti a odstrániť ju zo svojho výchovného štýlu,
 • skutočne spoznať svoje dieťa a prijať jeho jedinečnosť,
 • oslobodiť deti od našich nerealistických očakávaní,
 • odpovedať na nevyslovené otázky detí, od ktorých závisí ich odvaha a sloboda byť samými sebou.

 

 

Aká kniha zaujala o výchove najviac vás? Pridajte do komentára váš dobrý tip!

Čítajte viac o téme: Knihy, Recenzia
Zdieľať na facebooku