Čo je vlastne úspech?

  

Nech sa každý stane tým, čím je schopný sa stať, na čo bol stvorený.
- Thomas Carlyle

 

Mladí ľudia majú najkrajšie predstavy o živote. Snívajú, plánujú, chcú prekonať rodičov a okolie. S pribúdajúcimi rokmi sa však vplyvom rôznych okolností často svojich snov vzdávajú alebo ich menia, redukujú a prispôsobujú situácii. Tlak okolností ich často prinúti naskočiť do prevládajúceho stereotypu v spoločnosti a v päťdesiatke už vlastne nič mimoriadne neočakávajú a túžia len po dôchodku. Ak tento spôsob života sprevádza pocit radosti a naplnenia, tak je všetko v poriadku. Ale čo ak u človeka prevládne pocit zbytočnosti a neúspešnosti?

Najváženejší dôvod, prečo si ľudia namýšľajú, že sú neúspešní, je skutočnosť, že nevedia definovať úspech. Pod úspešným človekom si väčšinou predstavujú človeka, ktorý má veľa peňazí, prepychovú vilu, značkové autá, exkluzívne dovolenky, vysokú funkciu v zamestnaní či v politickej sfére. Často týmto ľuďom mnohí závidia, ale takmer nikto nepremýšľa nad tým, ako sa k bohatstvu  alebo k určitému postaveniu dostali. Paradoxné je, že mnohí z obdivovaných ľudí často ani pri svojom vysokom postavení a obrovskom majetku nie sú šťastní. Sú potom vôbec  meradlom úspechu bohatstvo a vysoké pozície v kariérnom rebríčku?

Mnohí odborníci v oblasti psychológie často upozorňujú na jav, že od už od mladosti by sme sa mali zameriavať hlavne na svoje ciele. Za úspech totiž považujú uspokojivé dosiahnutie hodnotného cieľa. U mnohých to však tak nie je. Väčšina ľudí sa zameriava na peniaze,  drahé veci, moc a postavenie. Pocit neúspechu a sklamanie zo života môže potom prameniť aj z toho, že človek nekráčal za svojím veľkým snom. Vyštudoval školu, na ktorú ho prihlásili rodičia, venoval sa športu, pre ktorý ho zmanipulovali kamaráti, cestoval tam, kde to bolo práve populárne, robil určitú prácu len preto, aby mu ostatní závideli. Jednoducho, nerobil to, po čom skutočne túžil, o čom skutočne sníval a na čo bol reálne predurčený. Úspech je však čisto osobná záležitosť. Jeho prejavom je spokojnosť a sebarealizácia. A vôbec nesúvisí, ako si to mnohí ľudia myslia, od výšky bankového konta, množstvo funkcií v politickej strane, dokonalých kriviek tela či vysokopostaveného partnera po našom boku. Pocit úspechu môže mať aj žena v domácnosti, ktorá sa zodpovedne a s láskou stará o svoju rodinu, úspešným sa môže cítiť vychovávateľ v detskom domove, ktorý priviedol k šťastnému životu niekoľko svojich zverencov, úspech môže cítiť predavačka, ktorá zvláda byť celé dni milá a svojou ochotou povzbudzuje druhých, či zdravotne postihnutí ľudia, ktorí sa úspešne začlenili do spoločnosti. Meradlom úspechu teda nie sú už spomínané peniaze, obdiv druhých, funkcie, ale spokojnosť s naplnením svojich túžob a cieľov. Nikdy sa neporovnávajte s druhými, pretože nepoznáte ich možnosti a úroveň poznania. Choďte za tým, čo bude skutočne napĺňať vás a uspejte.

 

citáty - úspech- eduworld.sk

 

Je toho dosť, čo musíte denne urobiť, vybaviť či vyriešiť. Často si už vopred predstavujete sami seba v jednotlivých situáciách a pri tej príležitosti si možno predstavujete aj niekoho iného vo vašej pozícii. Často potom premýšľate i nad tým, ako by sa dotyčný človek zachoval na vašom mieste. A možno v štafete porovnávania sa s inými  pokračujete celý deň. Pri týchto predstavách sa vám môže stať, že skĺznete do závisti, sebaľútosti, pocitu nespravodlivosti a od týchto pocitov už nie ste ďaleko k nenávisti. Tieto pocity nikomu nepomáhajú k tomu, aby sa cítil šťastne a úspešne. Dnešná spoločnosť oslavuje a vyzdvihuje len tých najlepších, najkrajších, najrýchlejších a najsilnejších. Nepodľahnite však tomuto tlaku a nenechajte si pokaziť náladu. Každý má právo na šťastie a úspech, len musí v sebe nájsť cieľ, za ktorým má kráčať. Musí nájsť cestu, po ktorej sa mu bude kráčať radostne a s nadšením. Po takejto ceste sa k úspechu kráča najľahšie. Táto cesta vás zachráni pred bezcieľnym potulovaním sa životom, ale aj pred akoukoľvek manipuláciou. Mnohí ľudia sa nechajú vláčiť rôznymi okolnosťami a vyhovárajú sa na nepriazeň osudu. Príčinou však môže byť obyčajná nesústredenosť, chaos, preskakovanie z jednej aktivity na druhú, manipulácia, plnenie cieľov druhých osôb. Podsunuté plnenie cieľov druhých ľudí vám neprinesie pohodu. Po istom čase plnenia cudzích cieľov nadobudnete pocit, že ste neúspešní. Takíto ľudia majú pocit, že plnia úlohy, ktoré im stanovuje okolie a aj napriek tomu, že sú veľmi pracovití, majú v sebe pocit prázdnoty a smútku. Často je to spôsobené tým, že sa chcú niekomu takto zavďačiť, zapáčiť, chcú robiť to, čo robia ostatní, chcú sa zaradiť do davu. Jednoducho, robia to, čo ostatní. Takto strácajú svoju jedinečnosť a svoje ja.

 

Ďalším problémom môže byť aj to, že ľudia nepoznajú svoje silné stránky a ak aj áno, často si ich nevážia. Stále sa snažia odstraňovať svoje nedostatky, na ktoré ich často od detstva upozorňovali jednak rodičia, ale aj učitelia. Spoločnosť je totiž nastavená tak, že viac kritizujeme a hovoríme o nedostatkoch, namiesto toho, aby sme ľudí chválili a poukazovali na dobré javy a skutky. Na základe tohto má potom veľa ľudí nízke sebavedomie a v ničom si neveria. Keď človek nepozná sám seba a nevychádza zo svojej podstaty, nevie sa ani reálne oceniť.

citáty- úspech-eduworld.skDnešný svet plný hluku, reklám a povinností, sa vám snaží nahovoriť, že nemáte už čas na seba, na ticho a tým i čas potrebný na zahĺbenie a premýšľanie. Nenechajte si však vziať toto jedinečné právo, ktoré vám poskytuje priestor na objavovanie vašich skutočných snov, túžob a vášho vlastného špecifického poslania. Človek, ktorý v sebe vycíti, na čo je predurčený, akou činnosťou a prácou má robiť svet krajším a ľudí okolo seba šťastnejšími, takýto človek nemá túžbu sa porovnávať, závidieť, intrigovať a nenávidieť. Každý v sebe ukrýva množstvo schopností, ktoré však musí objaviť a potom neustále vzdelávaním rozvíjať. Človek, ktorý je spokojný sám so sebou, rozsieva lásku okolo seba. Keď máte v srdci lásku, vládne vo vás pokoj, zrazu sa vytráca túžba porovnávať sa s inými, neprehlbujete v sebe  negatívne nálady a stávate sa  aj odolnejšími voči vonkajšiemu tlaku. Život od vás nechce, aby ste stále stáli na vrchole. Žiada len, aby ste podľa momentálnych skúseností a možností robili to najlepšie, čo môžete.

Úspech teda spočíva v konaní a nie v dostávaní, ba dokonca v podvodoch a v klamaní. Stredoškolský profesor a psychológ Hal Urban charakterizuje úspešných ľudí takto:


1. Nesťažujú sa na svoj život, berú ho taký, aký je. Preberajú zodpovednosť za seba. Snažia sa život čo najlepšie využiť.

2. Úspešní ľudia hľadajú v iných ľuďoch dobro.

3. Budujú si dobré medziľudské vzťahy, sú ohľaduplní a zdvorilí. Vnímajú pocity a potreby iných.

4. Dokážu inšpirovať ostatných k maximálnym výkonom.

5. Stanovujú si ciele. Vedia, kam smerujú. Radi prijímajú aj náročné úlohy.

6. Túžia po nových poznatkoch. Stále objavujú niečo nové a vnútorne rastú.

7. Nenudia sa, hľadajú nové zážitky. Čas využívajú tvorivým spôsobom.

8. Vážia si česť a pravdu. Vedia, že poctivosť sú najdôležitejšie vlastnosti charakteru.

9. Úspešní ľudia vedia, aký je rozdiel medzi existenciou a skutočným žitím. Radujú sa zo života a často bývajú v živote šťastní. Všetko dobré, čo do života dávajú, sa im často v podobe dobra aj vracia.

Skúste sa teda viac ponoriť do seba a  hľadajte to, čo vás urobí nielen šťastnejšími, ale aj nenahraditeľnými pre iných ľudí. Cena jedinečnosti sa nedá vyčísliť. Hľadajte v sebe odvahu byť jedineční, prospešní a  nenahraditeľní pre tento svet. Buďte sami sebou v tejto uponáhľanej dobe. Budete šťastnejší nielen vy, ale aj ostatní okolo vás. A vďaka tomuto zažijete POCIT ÚSPECHU.


Zdroj: Kolektív autorov: Poznaj sám seba / Foto: 1) Shutterstock 2) istockphoto 3) Unsplash by Sebastian Muller

Čítajte viac o téme: Úspech
Zdieľať na facebooku