Chcete mať dlhodobý úspech? Osvojte si týchto 7 základných vlastností

Motivátor a autor kníh Anthony Robbins je presvedčený, že existuje sedem základných charakteristických vlastností, ktoré dodávajú potrebnú silu na to, aby ľudia nedosiahli úspech jednorázovo, ale dokázali si ho aj dlhodobo udržať.
Motivátor a autor kníh Anthony Robbins je presvedčený, že existuje sedem základných charakteristických vlastností, ktoré dodávajú potrebnú silu na to, aby ľudia nedosiahli úspech jednorázovo, ale dokázali si ho aj dlhodobo udržať. / Foto: Pexels

Hovorí sa, že ľudia dokážu urobiť prakticky čokoľvek, ale len vtedy, ak dokážu nazbierať dostatok viery vo vlastné schopnosti. Z toho vyplýva, že úspech nie je otázkou náhody. To že je niekto v živote úspešný a iný nie, nie je otázkou šťasteny. Existujú logické a opakujúce sa vzorce toho, ako by mal človek konať, konkrétne cesty k dokonalosti, ktoré sú k dispozícii pre všetkých rovnako. Každý človek dokáže v sebe objaviť zázračné schopnosti. Jediné, čo sa musíme naučiť, je, ako využiť svoju myseľ a telo tým najúčinnejším spôsobom. Anthony Robbins je presvedčený, že existuje sedem základných charakteristických vlastností, ktoré dodávajú potrebnú silu na to, aby ľudia nedosiahli úspech jednorázovo, ale dokázali si ho aj dlhodobo udržať. Ktoré sú to vlastnosti?

 

Nadšenie

Všetci dlhodobo úspešní ľudia objavili dôvod, takmer fanatický sen, ktorý ich ženie dopredu, núti ich rásť a neustále sa zdokonaľovať. Sen je výborné palivo, ktoré človeka poháňa vpred a umožňuje rozvinúť skutočný potenciál. Nadšenie pre danú vec poháňa úspešných ľudí aj niekoľko rokov vpred. Nadšenie dáva životu silu a zmysel. Človek sa nedokáže stať úspešným, ak sa pre úspech najprv nenadchne. Človek sa musí vedieť rozhodnúť, čo vlastne chce, pretože to je jediný spôsob, ako môže dosiahnuť svoj cieľ. Pri stanovení cieľov je dobré riadiť sa týmito pravidlami:

  • ciele je potrebné si stanoviť v pozitívnom zmysle slova,
  • ciele je potrebné si stanoviť čo najkonkrétnejšie,
  • je potrebné stanoviť si nejaký dôkaz, že sme dosiahli svoj cieľ,
  • veci je potrebné mať pod kontrolou,
  • neustále sa uisťujme, že naše ciele sú v súlade s prírodou a okolím.

 

Viera

Viera ľudí, ktorí vo svojom živote nejakým významným spôsobom uspeli, sa výrazne líši od viery ľudí, ktorí vo svojom živote zlyhali. Naša viera v to, kým sme a kým by sme mohli byť, výrazne ovplyvňuje to, kým budeme. Ak veríme, že niečo je skutočné a možné, potom to skutočné a možné naozaj bude. Mnoho ľudí sa dokáže nadchnúť, no ak neveria v seba a vo svoje schopnosti, nikdy nedosiahnu, že ich sen sa premení na skutočnosť. Úspešní ľudia presne vedia, čo chcú a pevne veria, že to môžu dosiahnuť.

 

Foto: Pexels

 

Stratégia

Stratégia je spôsob, ktorým si vieme zorganizovať naše zdroje. Zdroje nestačí vlastniť, je potrebné ich využívať čo najefektívnejším spôsobom. Stratégia spočíva v uvedomení si, že i ten najväčší talent musí nájsť správnu cestu. Ak niečo chceme získať, musíme sa tiež naučiť vypýtať si to od života rozumne a presne. Existuje niekoľko základných pravidiel pre rozumné a presné žiadanie toho, čo chceme:

 

  • Žiadať treba konkrétne. Musíme presne definovať, čo chceme, a to nielen sebe, ale aj iným ľuďom.
  • Žiadať o pomoc treba tých, ktorí nám môžu pomôcť. Dôležité je násjť osobu, ktorá nám môže pomôcť uvedomovať si, čo je dôležité a čo nie. Čokoľvek si želáme, či už krajší vzťah, lepšiu prácu, lepší zárobok, v tom všetkom nám môžu poradiť len tí, ktorí to už pred nami dosiahli.
  • Dobré je ponúknuť protihodnotu. Ideálne je, keď človeku, ktorý nám pomáha, dokážeme ponúknuť nejakú protihodnotu. Nemusí byť len materiálna.
  • Žiadať je potrebné so sústredenou a neochvejnou vierou. Váhavosť ešte nikoho nepriviedla k úspechu. Ak sami niečomu neveríme, ako môžeme o niečom presvedčiť iných? Ak chceme o niečo žiadať, musíme to robiť s maximálnym presvedčením.

 

Systém hodnôt

Hodnoty sú špecifickým systémom viery v to, čo je pre človeka správne a nesprávne. Sú to úsudky, na základe ktorých prehodnocujeme, čo dáva životu zmysel a čo nie. Mnoho ľudí nemá predstavu o tom, čo je pre nich dôležité. Často robia veci, z ktorých sú potom nešťastní, pretože si nie sú istí, či to, v čo podvedome veria, je pre nich a pre ich okolie správne. Ak sa pozrieme na život úspešných ľudí, takmer vždy za nimi stoja ľudia, ktorí mali jasnú predstavu o tom, na čom skutočne záleží. Pochodpenie hodnôt je jedným z najdôležitejších a najužitočnejších kľúčov k získaniu dokonalosti. Ak si vaša stratégia vyžaduje, aby ste urobili niečo, čo je v rozpore s vašimi hodnotami a vierou v to, čo je podľa vás správne a čo nie, potom aj tá najlepšia statégia stroskotá. Často to vidíme u ľudí, ktorí najprv dosiahnu svoj úspech, no neskôr ho sami sabotujú. Ich problém spočíva v tom, že majú vnútorný konflikt medzi tým, aké hodnoty vyznávajú a tým, čo si vyžaduje ich stratégia.

 

Energia

Nemôžeme smerovať k úspechu bez toho, aby sme do toho dali trošku života. Úspešní ľudia dokážu využiť šancu, sú posadnutí každodennými príležitosťami, akoby mali pocit, že každá z nich je posledná. Jednoducho povedané, k dlhodobému úspechu je potrebná okrem intelektuálnej a duševnej i fyzická vitalita.Aby mal človek dostatok energie, musí mať hlavne okysličené telo, aby sa mohli stimulovať procesy prebiehajúce v každej bunke. V tomto môže pomôcť hlavne správne dýchanie. Energiu dodávajú aj správne kombinované  potraviny v správnom množstve a dostatok vody.

 

Schopnosť vytvárať väzby

Úspešní ľudia majú schopnosť vytvárať väzby s inými ľuďmi, spájať sa s nimi a nachádzať si k nim cestu. Dokážu si vytvárať putá, ktoré ich spájajú s inými ľuďmi. Hlboko v srdci každý cíti, že každý si potrebuje vytvárať dlhotrvajúce a vrúcne vzťahy s inými ľuďmi. Bez nich je každý úspech a každá dokonalosť bezcenná.

 

Schopnosť komunikovať

Spôsob komunikácie s inými ľuďmi ako aj spôsob, akým komunikujeme sami so sebou, ovplyvňuje kvalitu nášho života. Úspešní ľudia vedia, ako prijať každú výzvu, ktorú im život prináša a vedia komunikovať sami so sebou takým spôsobom, aby dosiahli zmenu, po ktorej túžia. Dokážu presvedčiť iných o svojich víziách, požiadavkách, radosti či poslaní. Majstrovská schopnosť komunikácie je to, čo ich robí nezabudnuteľnými.

 


Zdroj: Anthony Robbins: Nekonečná vnútroná sila
Čítajte viac o téme: Úspech
Zdieľať na facebooku