Deti na sociálnych sieťach hľadajú hlavne autority

Mnohí mladí ľudia potrebujú byť sústavne online.
Mnohí mladí ľudia potrebujú byť sústavne online. / Foto: SHUTTERSTOCK

Mladí ľudia potrebujú byť sústavne online. Niektorí sa hrajú hry, iní fungujú na Facebooku, ďalším učaroval Youtube. Určite mnohí z vás ste sa už zamýšľali nad tým, prečo tomu tak je. Nad touto problematikou sa zamyslela aj Michaela Štáfková, vedúca adiktologickej ambulancie v Kladne.

„Mladí ľudia potrebujú byť stále online preto, lebo potrebujú niekde patriť a potrebujú cítiť, že ich niekto uznáva. Uznanie cítia v počte lajkov. Na Youtube hľadajú autority, ktoré nenachádzajú v reálnom živote, niekde v okolí. Nevidia autoritu v rodičoch, v príbuzných, a tak ju hľadajú u youtuberov. Deti sa často hrajú na niečo, čo nie sú. Obdivujú len to, čo je dokonalé. Najhoršie je, že neskúmajú, čo je pravda a čo nie a čokoľvek, čo sa im páči, začnú obdivovať a napodobňovať,“ hovorí Michaela Štáfková.

Mnohé najnovšie výskumy potvrdzujú, že deväť až štrnásťročné deti fungujú hlavne na  Youtube, kde sledujú rôzne videá. Staršie deti sa viac venujú komunikácii na Facebooku.

Pozor na stratu autenticity a sebadôvery

Deti, ktoré neustále aj niekoľko hodín denne sledujú Youtube, sa často tak hlboko vžijú do svojich hrdinov, že až strácajú samy seba. Zabúdajú na svoje sny, túžby, na všetko, čo je v nich dobré a čo by si mohli rozvíjať. Štylizujú sa do niekoho iného, a to nie je správne. Vytráca sa potom z nich ich vlastná jedinečnosť. Klesá tiež sebadôvera. Ak sa niekto neustále porovnáva s postavami z videí alebo so životom iných ľudí na sociálnych sieťach, môže to vážne poškodiť sebadôveru. Ak má dieťa vybudovanú sebadôveru a pracuje na vlastnej identite, nemá dôvod byť neustále online a neustále odpovedať na akékoľvek otázky na sociálnej sieti. Malo by pochopiť, že práve kvôli tomu, že je stále pripojené, mnohí ho aj zneužívajú. Ak má vybudovanú ľudskú dôstojnosť, tak vie, že práve skutočnosť, že sa odpojí, je pre neho obrovskou výhodou a výhrou v živote.


Mnohé dnešné deti nevedia pracovať  s úzkosťou a so smútkom

Tlak na dokonalosť je v dnešnom svete obrovský. Začína to od útleho detstva. Niektorí rodičia sú takí, že viac lásky svojmu dieťaťu prejavujú vtedy, keď je dobré alebo zaznamená nejaký úspech. Keď sa tento trend dieťa naučí v detstve, neskôr ho používa aj v puberte. Potom, keď dokonalosť vidí aj na internete, často je z toho nervózne, smutné,  cíti sa menejcenné, ba dokonca sa môže prejaviť úzkosť. „ Dnes už veľmi dobre vieme, že depresie bývajú vyvolané aj z toho, že často používame internet, mobil alebo sociálne siete,“ upozorňuje Michaela Štáfková. No nemusí ísť len o psychické choroby. Nebezpečné sú aj choroby tela ako napríklad obezita, problémy s pohybovým aparátom, s chrbticou alebo zrakom. Celkove sa môže znížiť fyzická kondícia dieťaťa.

 

Foto: SHUTTERSTOCK

Aká prevencia je najlepšia?

Michaela Štáfková upozorňuje, že prevenciu majú v rukách rodičia. Základom je odmalička nastavovať deťom hranice a dbať na dodržiavanie dohodnutých pravidiel. Ďalej je veľmi dôležité rozprávať sa s deťmi o všetkom a hlavne o nepohodlí, o smútku a o problémoch. „Hneď, ako dieťa dokáže komunikovať, rozprávajte sa s ním denne o všetkom, čo si myslí, čo ho trápi, čo cíti a čo prežíva. Keď sa takto naučí komunikovať v detstve, nebude mať s tým problém ani v puberte,“ upozorňuje rodičov Michaela Štáfková. Ak si rodič získa dieťa na svoju stranu, tak sa o problémoch bude rozprávať s ním a nebude o tom písať na sociálnych sieťach. Je veľmi smutné, keď rodičia tejto problematike nevenujú takmer žiadnu pozornosť, dieťaťu poskytujú maximálnu voľnosť a potom musia zápasiť s takými problémami ako napríklad, že dieťa už takmer vôbec nevie reálne komunikovať, nedodržuje slovo, nepíše si domáce úlohy a nie je na neho žiadne spoľahnutie.

 

Tiež je veľmi dôležité učiť dieťa trpezlivosti. Na sociálnej sieti dieťa dostáva odpoveď hneď a práve táto skutočnosť ho veľmi fascinuje. Reálny život je však iný. Rodič by mal dieťa upozorňovať na to, že na niektoré veci sa oplatí dlhšie čakať.

Ak chce rodič usmerňovať činnosť svojho dieťaťa na internete, musí vedieť, čo sa dieťaťu vo virtuálnom svete páči, čo sleduje, čomu sa venuje. Občas by sa rodičia mali zahrať aj spolu s dieťaťom alebo si môžu spolu pozerať videá. Potrebné je vyhnúť sa kritike, lepšie je pokojne sa o obsahu porozprávať.

 

Ako prebieha liečba v adiktologickej ambulancii?

Niektorí rodičia niekedy už vôbec nevedia, čo majú robiť, a tak so svojím dieťaťom navštívia adiktologickú ambulanciu, v ktorej sa liečia závislosti. V dnešnej dobe je už bežné, že sa lieči aj závislosť na internete, počítačoch alebo mobiloch. Základná liečba spočíva v tom, že sa obnovujú vzťahy v rodine. Rodičia sa učia s deťmi o všetkom komunikovať, pýtať sa ich na konkrétne veci, čo počas dňa robia, čo ich zaujíma na internete a podobne. Aj samotní adiktológovia veľa komunikujú s deťmi a práve toto im pomáha.

Ďalší krok spočíva v tom, že sa auditológ snaží nastaviť život v rodine tak, aby sa všetci členovia rodiny v určitom čase stretávali a spolu pri nejakej činnosti prežívali spoločné chvíle. Niekedy si napíšu aj spoločné pravidlá alebo „zmluvu“, ktorú sa snažia v priebehu liečby, ale aj po liečbe dodržiavať.

Proces liečby je časovo náročný. Prebieha šesť a viac mesiacov. Dôležité je aj to, aby dieťa používalo internet v rozumnej časovej miere a malo aj ďalšie kultúrne a športové aktivity. Práve množstvo iných záujmov je najlepšou prevenciou pred akoukoľvek závislosťou. Život by mal plynúť v rovnováhe.

 

Koľko hodín môžu byť deti pri počítači?

Na prvom stupni by to mala byť hodina až dve za týždeň. S vekom väčšinou počet hodín stúpa. Na základnej škole by to mala byť hodina denne a na strednej škole dve až tri hodiny.

Zdieľať na facebooku