6 krokov, ktoré pomáhajú deťom pri riešení problémov

Okrem dobrých vzorov je potrebné deti učiť aj správne a vhodné stratégie správania, ktoré im môžu v živote pomôcť zvládnuť problémové situácie.
Okrem dobrých vzorov je potrebné deti učiť aj správne a vhodné stratégie správania, ktoré im môžu v živote pomôcť zvládnuť problémové situácie. / Foto: Bigstock

V rodine môžete riešiť veľké alebo malé problémy. Deti sa učia od narodenia a svojím správaním kopírujú predovšetkým rodičov. Preto si treba dať pozor na to, čo pred nimi poviete, ako sa správate a podobne. Nemali by ste od nich čakať to, čo sami nedodržujete. Okrem dobrých vzorov je potrebné deti učiť aj správne a vhodné stratégie správania, ktoré im môžu v živote pomôcť zvládnuť problémové situácie.

Dnes sa pozrieme na to, ako je to s riešením problémov. Barbara Colorosová vo svojej knihe Děti za to stojí uvádza šesť základných krokov, ktoré sa oplatí dodržiavať pri riešení problémov. Tieto kroky sú pri výchove vhodné preto, lebo vedú dieťa k samostatnosti, zodpovednosti a asertivite.

 

1. Problém identifikujte

Dôležité je presne problém pomenovať, aby dieťa  vedelo, čo vlastne ide riešiť. Napríklad: Sofia stratila tričko, ktoré jej požičala kamarátka. Pamätá si, že ho dala do koša, o ktorom si myslela, že je určený na špinavé prádlo. Ale ona si kôš pomýlila a tričko dala do koša, v ktorom boli veci určené pre charitu.

 

2. Urobte si zoznam možných riešení

Sofia si premyslela dve riešenia. Buď sa bude kamarátke vyhýbať, alebo sa bude tváriť, že jej tričko nikdy nemala. Ani jedno riešenie, samozrejme, nie je správne. V takomto prípade poproste dcéru, aby si vymyslal niečo iné. Neposudzujte jej nápady, len ju povzbudzujte v tom, aby sa snažila vymyslieť čo najlepšie riešenie. Nakoniec sa bude musieť rozhodnúť pre riešenie, ktoré jej dáva najväčší zmysel. Rodičia učia dieťa, ako má myslieť a na čo má myslieť. Najideálnejšie by bolo, keby Sofia dospela k názoru, že kamarátke kúpi nové tričko alebo jej daruje jedno zo svojich tričiek.

 

3. Riešenie si premyslite

Je dôležité, aby o riešení problémov premýšľali deti. Rodičia by ich mali len podporovať a povzbudzovať. Keď vychádzame z problému, ktorý má Sofia, tak vidíme, že najpravdepodobnejším riešením môže byť to posledné. To znamená, že Sofia dá kamarátke jedno zo svojich tričiek. Prečo?  Obidve dievčatá chodia ráno spolu do školy, takže Sofia sa kamarátke nemôže vyhnúť, lebo by ju tým ranila. Druhé riešenie tiež nepripadá do úvahy, pretože kamarátka nikdy na nič nezabúda, takže Sofia jej nemôže klamať, že jej tričko nedala. Tretie riešenie je pre Sofiu tiež náročné, lebo nemá dosť peňazí na nové tričko. Najjednoduchšie bude, keď jej dá jedno zo svojich tričiek. Pri riešení problémov môžete svojim deťom pomôcť aj tak, že im poviete, aby sa zamysleli nad týmito otázkami:

Je to nepríjemné?

Môže to ublížiť?

Je to nespravodlivé?

Je to nečestné?

Aj tieto otázky a odpovede na ne môžu pomôcť deťom lepšie premýšľať nad problémom, ktorý chcú vyriešiť.

 

4. Zvoľte jedno riešenie

Deti je potrebné upozorniť na to, že ich riešenie by nemalo priviesť do problémov ďalších ľudí. Keby Sofia nevenovala kamarátke svoje tričko, mohla by jej spôsobiť problémy tým, že by na to časom prišli jej rodičia a mohli by jej to vyčítať.

 

5. Vytvorte si plán a splňte ho!

Pre deti je najťažšie vytvoriť si plán a ten uskutočniť. Ale musia sa naučiť za plán prevziať zodpovednosť. Sofia by mala ísť za kamarátkou a mal by jej vysvetliť, čo sa stalo a dať jej svoje tričko. Môže sa však stať, že kamarátka nebude chcieť Sofiino tričko. V takom prípade musí Sofia zmeniť svoj plán. Napríklad jej povie, že si bude musieť nejakým spôsobom zarobiť peniaze a kúpiť jej tričko nové. Sofia by mala byť pripravená aj na túto možnosť.

 

6. Problém a jeho riešenie zhodnoťte

Na tento krok rodičia často zabúdajú, ale v procese učenia je veľmi dôležitý. Rodičia spolu s deťmi by mali riešenie problému vyhodnotiť a vyvodiť určité závery do budúcnosti. Postupovať môžete nasledovne:

Čo problém spôsobilo?

Mohlo by sa dieťa podobnému problému v budúcnosti vyhnúť?

Vyriešili sme problém správne?

Sofia sa kamarátke priznala a dala jej svoje tričko. Bola však pripravená aj na to, že kamarátka tričko odmietne a bude jej musieť kúpiť nové, čo by spôsobilo, že by musela ísť niekde na brigádu. Keď Sofia postupovala spomínaným spôsobom, pracovala na svojom sebavedomí a tiež poctivom riešení životných situácií.

Vďaka tomuto prístupu pri riešení problému sa dieťa učí asertivite, zodpovednosti, učí sa uznávať práva iných a zároveň sa učí zostať samo sebou. Rodičia môžu veriť tomu, že dieťa zvládne svoje problémy aj v budúcnosti samostatne, pretože samostatne prichádza aj s riešením.

 

Nesprávne formy riešenia problému

Okrem tohto spôsobu řiešenia problému existujú ešte ďalšie, ktoré sa bežne využívajú, ale neformujú dieťa správnym spôsobom.

  1. Niektorí rodičia by Sofii pravdepodobne vynadali, že kamarátke stratila tričko. Povedali by jej, že je nezodpovedná a presne by jej navrhli, čo má robiť. Napríklad: Ty si taká nezodpovedná! Už si nič od kamarátok nepožičiavaj! Nedostaneš mesiac vreckové a kúpime kamarátke tričko.
  2. Ďalší rodičia by mohli zareagovať aj takto: Keby si sa do toho koša poriadne pozrela, nikdy by si doň to tričko nedala. Nič kamarátke nehovor, zoženieme také isté tričko, aké si stratila a keď ho kúpime, tak jej ho vrátiš.

 


Zdroj: Barbara Colorosová: Děti za to stojí
Zdieľať na facebooku