Čo môžeme robiť, aby sme sa dobre cítili v práci?

Každý túži pracovať v dobrej atmosfére. Neraz sa však môžeme motivovať takúto atmosféru tvoriť aj sami.
Každý túži pracovať v dobrej atmosfére. Neraz sa však môžeme motivovať takúto atmosféru tvoriť aj sami. / Foto: Bigstock

Vzťahy na pracovisku predstavujú zložitú a jemnú pavučinu. Pravdou však je, že šéf, manažér či vedúci  majú  v rukách hlavné trumfy. Aký je šéf, takí sú väčšinou aj zamestanci. 
- Vladimír Svatoš

Kráčate unudení do práce a premýšľate nad tým, že opäť budete musieť byť s ľuďmi, ktorí vám lezú na nervy a bude vám príkazy dávať  despotický a protivný šéf? Alebo kráčate do práce svižným krokom a tešíte sa na kolektív i šéfa? Tieto dve situácie predstavujú diametrálne odlišný emocionálny náboj.

Každý človek túži vykonávať svoju prácu v priateľskej a vľúdnej atmosfére. O tom, ako sa dobre cítiť v zamestnaní, rozprával v jednej z relácií  lektor a kouč Vladimír Svatoš.

Každý vie, že atmosféra na pracovisku ovplyvňuje pracovný výkon. „Prostredie by malo od nás vyžadovať nejaké nároky a byť tvorivé, aby nás motivovalo. Tiež je dôležité, aby medzi ľuďmi na pracovsku prevládala vzájomný rešpekt. Len vtedy spolu dobre vychádzajú, neprekážajú si a nerobia si navzájom zle,“ hovorí Vladimír Svatoš.

Šéf môže  firmu ovplyvniť pozitívne alebo negatívne. Osobnosť vedúceho sa totiž odráža v úrovni vzťahov medzi spolupracovníkmi. Nie nadarmo sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy. Šéf by mal byť preto vzorom.

Vnímanie toho, čo sa deje medzi podriadenými je súčasťou práce manažéra, vedúceho, šéfa či riaditeľa. Ak chce firmu dobre viesť, musí vedieť aká je atmosféra na pracovisku a pravidelne si ju všímať.

 

Vlastnosti dobrého šéfa

Pri práci s ľuďmi je najťažšie vybalancovať tlak a ťah. Tlak to je napríklad dodržiavanie termínov, rozsah a kvalita práce. Vedúci musí občas pripomenúť, že ľudia zabúdajú na nejakú prácu, ktorá im je menej príjemná, a preto sa ju snažia obchádzať. Šéf jednoducho musí pripomínať zamestnancom pravidlá alebo bvracať nedokončenú prácu. Úlohou vedúceho je zvládať aj negatívne spätné väzby a dávať ľuďom pripomienky.

Na druhej strane je potrebný aj ťah. Myslí sa tým podpora. Dobrý vedúci vie podriadeným dobre poradiť, neboja sa za ním prísť, lebo je empatický a ústretový, rád s nimi komunikuje, vie ich pochopiť. Tieto prístupy pomáhajú budovať otvorenosť. Tlak a ťah by mali byť v rovnováhe. Vedúci si volí takú taktiku, ktorá je v danej chvíli potrebná. Tí, ktorí len ľudí do niečo tlačia, alebo naopak len ich ťahajú, výsledky väčšinou nemajú dobré. „Keď šéf veľmi tlačí, ľudia sa nahnevajú a nespolupracujú. Naopak veľmi ústretový vedúci vo finále často robí prácu aj za podriadených a potom on sám je prepacovaný a stráca vlastnú motiváciu,“ uvádza Vladimír Svatoš.

 

Správna motivácia

Každý človek je jedinečný. Na niekoho treba tlačiť, iného je potrebné viac pochváliť. Šéf musí byť aj psychológ, pretože musí dobre poznať svojich podriadených. Tí najlepší vedia presne, ako v ktorej situácii správne zareagovať. A práve preto je len niekoľko naozaj skvelých vedúcich. To sú tí, ktorí vedia premyslene motivovať, to sú tí, ktorí vedia, že ich podriadení potrebujú v práci hlavne uznanie a aby si ich vôbec niekto všimol. Existujú totiž manažéri, ktorí si svojich podriadených roky ani poriadne nevšímajú a nekomunikujú s nimi. Naučiť sa vnímať podriadených sa však dá naučiť. Dnes existuje množstvo kurzov, kde sa to dá naučiť. Len treba chcieť!

Vladimír Svatoš stál pri zrode teambuildingov. To sú akcie, pri ktorých sa všetci zamestnanci zúčastňujú napríklad športového dňa, relaxačného víkendu, kde sa hrajú rôzne hry, cestujú po svete alebo idú na nejaké kultúrne podujatie. Cieľom je stmeľovať kolektív. Práve na týchto niekoľkodňových akciách sa všetci lepšie spoznajú.Nie je nič horiše, ako pracovať v jednej firme dlhé roky a poriadne nepoznať svojich kolegov. To je veľmi smutné. „Teambuildingy sa však musia robiť citlivo. Tam, kde sa ľudia nemajú radi, nemôže šéf očakávať, že v priebehu jednej akcie sa všetko zmení. To je naivné,“ upozorňuje Vladimír Svatoš. Najideálnejšie je robiť takéto stretnutia aspoň dvakrát do roka. Vďaka teambuildingom zamestnanci niektorých firiem navštívili niekoľko svetových metropol, kúpeľných miest, hotelov či divadelných predstavení. Majú sa vždy v spomienkach kde vracať. Aj v starobe budú mať úplne iné spomienky ako tí zamestanci, ktorí každý deň v práci len robili a nič iné nezažili. Keď majú zamestanci pocit, že ich pracovisko je aspoň trochu ako ich druhý domov, do práce chodia veľmi radi. Samozrejme, výkon majú tiež porovnateľne vyšší. A dobrí manažéri to veľmi dobre vedia, a tak sa patrične o svojich zamestnancov aj starajú. Všetko sa im vráti niekoľkonásobne.

 

Práca, rodina, záľuby

Ako sa teda nastaviť, aby vám bolo v práci dobre? Najlepšia je prevencia. Vladimír Svatoš upozorňuje, že  pre stabilitu v živote potrebujeme tri veci. Slušnú prácu, ktorá nás v ideálnom prípade baví, v tom horšom úplne neotravuje. Potom potrebujeme dobré vzťahy s našimi najbližšími a tiež nejakú záujmovú sféru, teda záujmy. Len tak pre zaujímavosť český psychiater, spisovateľ, pedagóg, gréckokatolícky kňaz a esperantista Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr.  Max Kašparů zase hovorí, že aby človek nevyhorel, mal by si budovať 6 stien.

Ale vráťme sa k názoru Vladimíra Svatoša. Ten hovorí, že ak sa cíti v pohode vo všetkých troch spomínaných oblastiach, cítime sa stabilne. Hovorí tiež, že aj na dvoch nohách sa dá ešte stáť, ale ak máme len jednu nohu, je po stabilite. „ Ak chceme v práci fungovať s určitým nadhľadom, potrebujeme mať v poriadku i ďalšie oblasti života,“ upozorňuje Vladimír Svatoš.

 

O problémoch v práci je potrebné hovoriť

Keď má človek v práci problémy, je dobré o nich hovoriť. Nie vždy sa to však dá. Musí byť na to zrelý šéf i podriadený. Chce to odvahu povedať to, čo nám nevyhovuje, prijať tiež to, čo nám bolo odporučené a zmieriť sa aj s tým, že nám nebude vyhovené.

Človek si sám musí premyslieť, či pozitíva, ktoré nám práca prináša, vyvážia  všetko to, s čím na pracovisku bojujeme. Stáva sa aj to, že je niekto z atmosféry na pracovisku tak frustrovaný, že sa radšej vzdá svojho dobrého platu a ide za menej peňazí pracovať do lepšieho kolektívu.

 

Naučte sa odlišovať role

Je kolegyňa  vaša dobrá kamarátka, ale svojou nedbalosťou vám komplikuje prácu? Alebo nemôžete vystáť povahu vášho šéfa? Oddeľte si osobnú rovinu od pracovnej. „V živote zastávame množstvo rolí.  Je to obrovské umenie vedieť medzi rolami prepínať. Človek by si mal vedieť uvedomiť, kde momentálne je a ako sa má v danej roli správať,“ hovorí Vladimír Svatoš.

 

Motivujte sa aj sami

Často si hovoríme, čo všetko MUSÍME urobiť. Niekedy stačí slovo musím vymeniť za CHCEM a veci vnímame zrazu ináč. Vladimír Svatoš hovorí, že veľmi dobre pôsobí na človeka napríklad veta: „Chcem ísť do práce, pretože chcem zarobiť peniaze, aby sa mi dobre žilo!“ Za slovom PRETOŽE sa vynára vždy niečo pozitívne. Vlastná vnútorná motivácia je tou najlepšou voľbou na to, aby sme sa posúvali vpred. Je dobré si nájsť vlastný dôvod, prečo sa zlepšovať. A takýto prístup vám pomôže aj vtedy, keď dlhé roky čakáte na pochvalu alebo motiváciu od šéfa. Vnútorná motivácia je najlepšou zbraňou proti vyhoreniu v akýchkoľvek podmienkach.

Čítajte viac o téme: Kariéra
Zdieľať na facebooku