Články: Pre študentov
O projekte

 

Peniaze nie sú jediným motivátorom v práci. Čo nás vedie k lepším výkonom?

Jaroslava Koníčková
Autor článku
Foto: Shutterstock
Dale Carnegie hovorí o tom, že peniaze nás nedokážu udržať v zamestnaní. Dôležité sú pre nás aj iné faktory. / Foto: Shutterstock

Dale Cernegie sa počas svojho života zaoberal aj tým, čo ľudí motivuje pracovať. Niektoré jeho zistenia sú prekvapujúce. Zdá sa, že zvyšovanie platu nie je jediný motivujúci faktor. Kvalita života a sľubná budúcnosť sú motivačne veľmi dôležité pri zotrvaní v zamestnaní. No existuje ešte niekoľko ďalších faktorov, ktoré výrazne motivujú ľudí k práci. Ktoré to sú?

 

1. Pozitívny vzťah k nadriadeným

Mnoho výskumov už viackrát potvrdilo, že vzťah zamestnanca  s jeho priamym nadriadeným má bezpostrednejší vplyv na zotrvanie v zamestnaní  než plat či iné výhody. Korektné a inšpirujúce vedenie, vrátane usmerňovania a odborného poradenstva, to zamestnancov udrží v danej inštitúcii. Dôležité je tiež, že zamestnanec má pocit, že nadriadenému na ňom záleží a že mu môže dôverovať.

 

2. Uznanie a ocenenie

Mnohým ľuďom záleží aj na uznaní a ocenení. Zamestnanci musia byť presvedčení verbálne i neverbálne, že vedenie rešpketuje ich postavenie a že sú dôležití vo firme. Poteší ich, keď sa oslávia ich životné míľniky a víťazstvá, verejne aj súkromne, slovne aj písomne, a to v pravý čas a úprimne.

 

3. Podnetná a uspokojujúca práca

Vedúci pracovníci, ktorí dbajú na zaangažovanosť svojich zamestnancov a dostatočne skoro ich zapájajú do projektov, získajú viac tvorivých nápadov a podnecujú ich k vyššej efektívnosti práce a k hrdosti za dosiahnuté výsledky. Zamestnanci, ktorí sa aktívne podieľajú na rozhodovacom procese o širokej škále problémov, pomáhajú vytvoriť prostredie, v ktorom sa cítia dobre a v ktorom chcú zostať.

 

4. Jasná kariéra a možnosť rastu

Vďaka poskytovaniu možností ďalšieho osobnostného a profesionálnho rastu je menej pravdepodobné, že budú zamestnanci hľadať prácu niekde inde. Poskytovanie možností na školenia v súvislosti s rozvíjaním nových zručností a kariérneho rastu nasvedčuje tomu, že vedúci pracovník je ochotný investovať do zamestnanca. A toto je kľúčový moment pre  jeho udržanie.

 

5. Pracovníkov motivujú aj vedúci, ktorí majú porozumenie pre vyvážený život

Inštitúcie, ktoré nielen hlásajú ideu vyváženého života, ale aj realizujú súvisiace postoje a opatrenia, majú menšiu fluktuáciu než inštitúcie, ktoré sú presvedčené, že zamestnancom namiesto jedla, dýchania a spánku stačí iba práca. Uznávanie a rešpektovanie rodiny a osobného života vie zabrániť vyhoreniu a podporuje lojálnosť.

 

6. Odmeňovanie a výhody

Peniaze sú dôležité, lenže nie natoľko, ako sme si mysleli. Zamestnanci však očakávajú, že budú  hlavne odmeňovaní spravodlivo a primerane.

Ochota zamestnanca odviesť dobrú prácu má nyvyčísliteľnú hodnotu. Je to jeden z hlavných komponentov úspešnej organizácie či firmy.

Priebežná ochota zamestnávateľa oceňovať takýto prístup, prináša svoje ovocie v podobe dobrej pracovnej atmosféry, lepšej vzájomnej komunikácie, vyššej produktivity, lojálnosti a v konečnom dôsledku prekvitajúcej firmy.

 

„Hlavným dôvodom, pre ktorý ľudia odchádzajú z nejakého zamestnania, nie je neprimeraný plat či iné finančné podmienky. Dôvodom je ich každodený vzťah s bezprostredným nariadeným.“

- John Putzier, autor kníh o podnikaní

Zdroj: Dale Cernegie: Život je krátky. Žite tak, aby bol úžasný

Čítajte viac o téme: Motivácia
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.