Budujte si s deťmi pozitívne vzťahy

  

Ak chceme v rodinách budovať pozitívne vzťahy, musíme poznať základné zákonitosti tohto fungovania. Hlavne vo vzťahu k deťom túto skutočnosť netreba podceňovať, pretože vybudovanie zdravých rodinných vzťahov sa stáva pre deti silným motivačným faktorom pri budovaní ich vlastných vzťahov k iným ľuďom v dospelosti. Je dobré si neustále uvedomovať jednotlivé kroky, ktoré pomáhajú pri budovaní dôvery medzi rodičmi a deťmi, ktorá je základným kameňom  zdravého a fungujúceho vzťahu.

 

1. Buďte sami sebou

Najdôležitejšou súčasťou všetkých našich vzťahov nie je to, čo hovoríme, ani to, čo robíme, ale kým sme. Deti veľmi rýchlo vycítia, či sme úprimní alebo sa len na niekoho hráme. Dokážu vycítiť vaše vnútro a sú vám povďačné za jednotu slov a činov. Vďaka takémuto správaniu sa stávate pre deti veľkým vzorom.

 

2. Budujte dôveru

Dôvera je pocit istoty a bezpečia, ktorý máte s ľuďmi. Ak ste k deťom láskaví, milí, čestní, existuje veľká šanca, že podobným spôsobom sa deti budú správať aj k vám. Pri vysokej dôvere sa aj komunikuje ľahšie a efektívnejšie. Vytráca sa napätie. Ak sa však k deťom správate povýšenecky, zastrašujete a ignorujete ich, dôvera k vám prudko klesá a vzťahy sa ochladzujú. Vysoký stupeň dôvery je potrebný hlavne v období dospievania, keď sa chce rodič s dieťaťom rozprávať aj o citlivých témach.

3. Prejavujte pochopenie

To, čo dieťa cíti ako svoje životné poslanie, sa môže rodičom zdať ako úplne bezvýznamné. Je potrebné sa však na detský záujem pozrieť s nadhľadom a pochopiť túžby dieťaťa. Aj keď vás mnoho vecí, ktoré robia vaše deti, nebaví, je veľmi dobré sa pre ne obetovať, pretože v budúcnosti sa to môže niekoľkonásobne zúročiť. A verte, deti si vašu obetu vážia a vaša cena v ich očiach prudko stúpa.

 

4. Dodržujte pravidlá

Ak deťom niečo sľúbite a nedodržíte to, spôsobujete im jedno z najväčších detských utrpení. Deti na dodržiavanie sľubov mimoriadne citlivo reagujú. Ďalším vašim sľubom už veriť nebudú. Deti si často stavajú svoj svet a nádeje na vašich sľuboch, a tak ich nedodržanie v istom momente spôsobuje rozpad tohto sveta. A tak radšej nesľubujte to, čo nemôžete dodržať. Každý sľub si dôkladne zvážte a premyslite. Ak sľuby plníte, staviate si medzi sebou a deťmi mosty dôvery, ktoré vydržia po celý život. Ak dieťa totiž dôveruje vašim slovám a sľubom, bude sa riadiť aj vašimi radami.

 

5. Venujte pozornosť maličkostiam

Deviantart by deathbycanonMalé láskavosti a zdvorilosti sú veľmi dôležité. Detská duša je veľmi krehká. Dieťa v sebe ukrýva jemné city a srdečné emócie a o tie sa treba starať, opatrovať, pomáhať im rásť. Zvlášť dnes, keď z mnohých strán na deti striehne nebezpečenstvo v podobe agresie, cynizmu, pretvárky a silnej manipulácie.

 

6. Priznajte si chybu

Aj dospelí ľudia sa môžu mýliť či jednoducho niečo zabudnú, alebo nevedia. Buďte úprimní a hovorte aj v tomto smere pravdu. Vaša vážnosť tým len stúpne. Nebojte sa ospravedlnenia. Je to prejav vašej vnútornej istoty a silného charakteru.

7. Nepodceňujte problémy vašich detí

Kým je dieťa malé, jeho problémy sa vám často javia ako malicherné. Nepodceňujte ich však a pristupujte k nim s celou vážnosťou. Pomoc pri riešení týchto mikroproblémov vnímajte ako príležitosti na budovanie vzťahu či vzájomnej blízkosti a nie ako niečo negatívne, otravné, únavné. Keď deti pocítia, že ich problémy rodičia nepodceňujú a vážia si ich ako jedinečné bytosti, vzájomná väzba sa ešte viac upevní.

Ak rodičia doprajú dieťaťu prežívať s nimi efektívny a kvalitný vzťah, dávajú im zároveň do budúcnosti cenný základ pre vytvorenie cieľavedomej, vnútorne vyrovnanej osobnosti, ktorá má šancu prežiť harmonický a úspešný život.

 


Zdroje:
Stephen. R. Covey: 7 návykov skutočne efektívnych ľudí
Steve Biddulph: Prečo sú šťastné deti šťastné
Čítajte viac o téme: Rodina
Zdieľať na facebooku