Prezraďte deťom, čo robí život zaujímavým

  Bigstock

Výchova dieťaťa v dnešnej dobe dá rodičom zabrať. Denne musia myslieť na množstvo vecí, ktoré s výchovou súvisia, ale aj tak často zápasia s pocitom, že deťom nedávajú maximum. Tieto pocity spôsobujú vysoké nároky v spoločnosti, vysoko postavená latka, ku ktorej sa snažíme nielen priblížiť, ale často ju aj prekonať. Mnoho rodičov tínedžerov si často povie, že sa snažilo dať deťom maximum, ale realita je taká, že čoraz viac mladých ľudí si nevie nájsť prácu, správne miesto v živote, utápa sa v nude, v nesprávnych návykoch a často i v nezdravých závislostiach, ktoré ich oberajú o energiu, radosť a perspektívu. A k tomuto všetkému sa ešte  často pridáva aj veľká nechuť k učeniu.

Ako teda pripraviť deti na život bez nudy, ktorý by bol  pre nich radosťou, zážitkom a naplnením? Čo deťom povedať, aby si ľahšie našli svoje miesto v živote a neskôr uplatnenie?

 

1. Hľadajte to, čo vás najviac baví

Obdobie detstva by malo byť predovšetkým obdobím hľadania. Dnes viac ako inokedy je vhodné, aby dieťa čo najskôr pochopilo, v čom je dobré, čo ho baví, teší, pri čom pociťuje radosť a nadšenie. A preto deťom  ponúkajte čo najviac príležitostí spoznávať svet, život, rôzne povolania. Niet radostnejšieho zistenia ako to, že vaše dieťa pochopilo, kadiaľ vedie jeho cesta. Na túto skutočnosť nezabúdajte hlavne pri výbere povolania. Odpútajte sa konečne od predsudkov o dobrých a zlých školách, ktoré spomínali ešte vaši starí rodičia. Školu je potrebné vyberať hlavne podľa perspektívy zamestnať sa  a záujmu. Často sa však stretávame aj s názorom: „Na tú školu som chodila ja, tak tam budeš chodiť aj ty.“ A najhoršia alternatíva je tá, keď rodič svoje nesplnené ambície vkladá do budúcnosti vlastného dieťaťa. Potom sa nečudujme, že naše deti sa nechcú učiť, sú depresívne, strácajú radosť a nádej.

 

2. Spoznávajte čo najviac ľudí

Jednou z najlepších možností ako urobiť život zaujímavejším je stať sa súčasťou väčšej sociálnej skupiny. Každé spojenie,  ktoré si dieťa vytvára s iným človekom, je ako otvorenie malých dverí do ďalšieho sveta. Ak je toto spojenie skutočne cenné, môžu títo ľudia s deťmi  zdieľať množstvo zaujímavých udalostí, nápadov a skúseností, ktoré zažili. Deti takto získavajú reálnejší prehľad o svete. Samozrejme, s deťmi je potrebné analyzovať jednotlivé informácie a usmerňovať ich správnym smerom.

 

3. Venujte sa viacerým aktivitám a záľubám

Kým mladý človek nie je úplne vyhradený a zapálený pre tú jedinú a najsprávnejšiu vec na svete, ktorá ho baví, je dobré, aby sa venoval viacerým aktivitám. Jednak  spozná  a naučí sa rôzne nové činnosti, získa prehľad a dostane sa tiež do blízkosti ľudí, s ktorými môže diskutovať a veľa sa pýtať.

 

4. Nebojte sa   spontánnosti

Dodržiavanie denného režimu a plnenie zaužívaných povinností je určite zárukou úspechu. Kým si mladý človek vypestuje tento prístup, stojí ho to veľa námahy i odriekania. Niekedy nám však život prináša do cesty aj nezvyčajné situácie. Napríklad naskytne sa nám možnosť ísť na nejakú súťaž alebo na  prednášku o zdravom životnom štýle. Prvá reakcia je väčšinou tá, že všetko, na čo nie sme zvyknutí alebo to nezapadá do nášho denného režimu, hneď odmietame. Výskumy však jasne hovoria, že niekedy práve nečakaná situácia môže radikálne zmeniť náš život. Povedzte deťom, aby sa nebáli občas rozumne experimentovať. Čo ak vďaka nečakanej súťaži, besede alebo exkurzii objavia v sebe niečo, po čom podvedome túžili, len to nevedeli správne pomenovať?

 

5. Učte sa prekonávať strach

Hlavným nepriateľom zaujímavého a plnohodnotného  života je aj strach. Deti  hlavne kvôli strachu často neskúsia niečo, čo by ich mohlo naštartovať k novým veciam a k novým poznatkom. Keď pozbierajú odvahu a zničia svoj strach, ich život sa zrazu stane omnoho zábavnejším, plným výziev a predovšetkým sebauspokojenia.

 

6. Učte sa meniť stereotypy

Deti často nemajú úspech v škole aj preto, lebo ich zvyky nie sú práve najsprávnejšie. Niekedy si nechávajú málo času na učenie, inokedy sa venujú nesprávnym aktivitám, ktoré ich v žiadnom prípade neposúvajú ďalej alebo sú veľmi jednostranne orientované. Niekedy stačí zmeniť pomer aktivít a množstvo času, ktorý istým činnostiam venujú a výsledky v škole sa môžu zmeniť k lepšiemu.

 

7. Učte sa zodpovednosti

Učte deti prevziať zodpovednosť za všetko, čo robia. Vyhovárať sa na iných dokáže každý. Rozumné deti vedia, že ony sú tie, ktoré sú zodpovedné za známky, za svoje správanie a často aj  za svoje rozhodnutia. So zodpovednosťou a správnymi rozhodnutiami súvisia aj jasne stanovené ciele. Povedzte deťom, nech si svoje ciele píšu na viditeľné miesto. Keď ich budú mať sústavne na očiach, skôr sa k nim priblížia.

 

8. Vyzývajte iných ku spolupráci

Deti prežijú šťastnejší život vtedy, keď sa naučia spolupracovať. Súťaženie až toľko radosti neprináša. Ideálne je, keď si  samy vymyslia rozumnú aktivitu, vďaka ktorej sa stretne určitá skupina ľudí. Takto deti spoločne nielen niečo pekné vytvoria, ale sa aj mnoho vecí naučia. Naučte deti aktivite a iniciatíve. Nech ony sú tými, ktorí niečo vymýšľajú a organizujú. Je to výborný liek proti nude a tiež pomáha formovať sebavedomie.

 citaty- ucme deti

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi
Zdieľať na facebooku