12 vecí, ktoré najčastejšie prajú rodičia svojim deťom

Kim Oates, skúsený austrálsky pediater počas dlhých rokov svojej praxe zhromažďoval názory rodičov súvisiace s tým, čo by si najviac priali pre svoje deti.
Kim Oates, skúsený austrálsky pediater počas dlhých rokov svojej praxe zhromažďoval názory rodičov súvisiace s tým, čo by si najviac priali pre svoje deti. / Foto: Shutterstock

Kim Oates, skúsený austrálsky pediater a autor knihy Dvadsať rád pre rodičov, počas dlhých rokov svojej praxe zhromažďoval názory rodičov súvisiace s tým, čo by si najviac priali pre svoje deti. Zistil, že odpovede v priebehu viacerých rokov sa veľmi nelíšili a boli približne rovnaké. Väčšinou sa  stretával so serióznymi reakciami, ktoré zahrňovali nasledujúce priania rodičov svojim deťom. Prieali im:

 

1. Aby boli deti šťastné

Toto bolo najčastejšie prianie rodičov. Želali si, aby ich deti boli spokojné a šťastné, aby mali chuť žiť, aby vedeli zvládať zložité situácie, ktoré im život pripraví a aby boli šťastné predovšetkým v dospelosti.

 

2. Aby boli zdravé

Rodičia si priali pre svoje deti dobré  fyzické zdravie, ale aj psychickú pohodu a vyrovnanosť.

 

3. Aby mali rady svojich rodičov

Ani jeden rodič netúži po tom, aby ho deti neznášali.

 

4. Aby mali pocit, že niekam patria

Rodičia túžia po tom, aby sa dieťa v rodine cítilo spokojne, šťastne a bezpečne. Ak sa deti cítia v rodine dobre, majú veľkú nádej, že sa budú dobre cítiť i v iných sociálnych skupinách – v triede, v krúžkoch, na tréningu a podobne.

 

5. Aby sa cítili v bezpečí

Kto by si neprial, aby sa ich deti cítili bezpečne doma, v škole, medzi kamarátmi, vo svojej krajine. Základy sa tiež dávajú doma. Ak sa cíti dieťa bezpečne doma, kde platia určité pravidlá a kde môže dôverovať svojim rodičom, tak sa bude bezpečne cítiť aj v inom prostredí.

 

6.  Aby sa cítili oceňované

Oceňované sa deti cítia vtedy, keď ich rodičia vnímajú celou svojou osobnosťou, keď vnímajú ich názory, keď s nimi trávia čas a prežívajú spolu zaujímavé situácie.

 

7. Aby sa dokázali múdro a správne rozhodovať

Ak rodičia za deti vo všetkom rozhodujú a deti nemajú v ničom na výber alebo detské názory ignorujú, tak si schopnosť rozhodovania deti nemôžu osvojiť. Keď si dieťa môže vybrať z viacerých možností., rodičia by mali dávať pozor a usmerniť ho, aby to bolo prijateľné. Je potrebné upozorňovať dieťa na to, aby svoje rozhodnutia robilo tak, aby ľudia okolo neho neboli nešťastní.

 

8. Aby bolo sebestačné a darilo sa mu vo všetkom, do čoho sa pustí

Sebestačnosť a kompetentnosť vyplýva z odvahy púšťať sa do nových vecí, učiť sa zo skúseností, prípadne veci skúšať znovu, a tak dlho, až konečne príde úspech. Toto je aj základom budovania sebadôvery.

 

9. Aby si osvojili sebaovládanie a sebadisciplínu

K procesu dospievania patrí aj to, že človek sa učí regulovať svoje správanie. Toto sa deti v puberte naučia vďaka pevne nastaveným a zároveň rozumným hraniciam.

 

10. Aby mali dobrých priateľov

Rodičia si obvykle prajú, aby mali ich deti kamarátov v približne rovnakom veku, ktorí sú pokojní a nie agresívni a ktorým môžu ich deti dôverovať.

 

11. Aby boli úprimné, veľkorysé a zodpovedné

Úprimnosť a veľkorysosť sa deti učia od rodičov. Všímajú si, čo rodičia hovoria, či majú v jednote slová a činy, či sú dôslední a úprimní. Každý rodič si praje, aby z jeho dieťaťa vyrástol  človek, na ktorého sa dá spoľahnúť, dodržuje termíny, nesústreďuje sa len na seba, ale dokáže prevziať zodpovednosť a myslieť aj na potreby iných a vychádzať im v ústrety.

 

12. Aby ich ľudia mali radi

Najlepšie je, keď dieťa budú mať ľudia radi kvôli tomu, aké je, pre jeho priateľstvo, lojalitu  a zmysel pre humor a nie preto, lebo majú z neho nejaký úžitok alebo výhody.

 


Zdroj: Kim Oates: Dvadsať rád pre rodičov
Zdieľať na facebooku