Nie všetky deti sú milované rovnako. Prečo niektorí rodičia odmietajú svoje deti?

Foto: Bigstock
Nie všetky deti sú milované rovnako. Prečo niektorí rodičia odmietajú svoje deti? / Foto: Bigstock

Napriek  problémom, ktoré rodičia musia zdolávať, keď majú deti, väčšina z nich pripúšťa, že so svojimi deťmi prežívajú radostný život. Aj niektorí odborníci  došli k záveru, že roky, ktoré rodičia prežili pri výchove detí, sú tie najšťastnejšie. Preto je ťažké si predstaviť, že odmietnutie alebo zneužívanie dieťaťa môže byť skutočnosťou. Štatistiky však hovoria aj o týchto prípadoch. Prečo rodičia odmietajú alebo zneužívajú svoje deti a spôsobujú tak disharmóniu ich osobnosti? Nancy Van Pelt, autorka kníh o výchove a partnerských vzťahoch, uvádza konkrétne dôvody, prečo rodičia deti odmietajú.


 

1. Dieťa ako hrozba

Niektorí rodičia vnímajú dieťa ako hrozbu pre ich manželský vzťah. Jeden alebo obidvaja rodičia vidia v dieťati konkurenciu. Niektorých to vedie k násiliu voči dieťaťu.

 

2. Nplánované rodičovstvo

Nechcené tehotenstvá spôsobujú, že rodičia vidia novorodenca ako omyl alebo nešťastie, a preto ho odmietajú.

 

3. Dieťa narodené so „zlým“ pohlavím

Najbežnejším príkladom je reakcia rodičov na narodenie dievčatka, keď chceli chlapca. Často sa potom stáva, že dievča je pozbavené otcovej lásky.

 

4. Pocity viny

Niekedy sa u rodičov môžu prejaviť pocity viny z dôvodu, že sa dieťa narodilo mimo manželstva. Ak sa to stane, niektorí rodičia prenesú svoje pocity viny na dieťa vo forme odmietnutia.

 

5. Nezrelý prístup

Povinnosti spojené so starostlivosťou o dieťa sa môžu zdať príliš ťažké. Niektorí rodičia nepochopia dostatočne skoro, že príchod dieťaťa si vyžaduje, aby mu venovali množstvo času, peňazí, práce a úsilia. Takýto nezrelý prístup vedie k tomu, že jeden alebo obaja rodičia odmietajú nového člena rodiny.

 

6. Nátlak rodiny

Rodičia alebo svokrovci často vyvíjajú na mladý pár veľký nátlak. Napätie, ktoré takto vzniká, môže vyvolať správanie zneužívajúce dieťa.

Odmietnutie sa môže vyskytovať na rôznych úrovniach, od jednoduchej a príležitostnej frustrácie až po úplné odmietnutie chlapca alebo dievčaťa. Deti pozbavené lásky často trpia psychickou i mentálnou nevyrovnanosťou. Detský psychológ Goldfarb poukázal na mnohé dôsledky, ktoré má na deti rodičovské odmietnutie. Tieto komplikácie nazýva poruchami z nedostatku lásky.

 

Najčastejšie poruchy z nedostatku lásky

  • Ťažkosti s učením, slabá pamäť, chýbajúca schopnosť racionálne uvažovať.
  • Narušenie orientácie v čase, problémy pochopiť určité matematické úlohy, hlavne z geometrie.
  • Nedostatočné inhibičné (spomaľujúce) procesy riadiace činnosť nervového systému, a tým problémy so sebaovládaním, ktoré sa premietajú v chaotickom správaní, hyperaktivite s častými výkyvmi nálady a niekedy aj v neschopnosti udržať moč.
  • Prejavy náklonnosti a lásky k osobám, ktoré sú ochotné ľúbiť ich, niekedy aj napriek pocitom neistoty a nedôvery.
  • V závislosti od osobnosti dieťaťa sa môžu vyskytnúť rôzne reakcie, napríklad úzkosť, stres, unikanie do izolácie či agresívne správanie.
  • Ťažkosti s adaptáciou na školský život.
  • Návrat k menej rozvinutým (regresívnym) formám správania, ktoré nezodpovedajú veku dieťaťa.

 

Pri prevencii sa treba zamerať na oboznámenie rodičov s týmito nebezpečenstvami a pomôcť im porozumieť, že deti od narodenia  potrebujú náklonnosť a lásku v rovnakej miere, ako napríklad potrebujú jedlo. Dôležité je tiež vyvarovať sa  dlhšieho odlúčenia matky od dieťaťa, najmä počas prvých dvoch či troch rokov života.

 


Zdroj:
Nancy van Pelt: Dítě v dobrých rukou: knížka pro správné rodiče
Nancy van Pelt: Jak být skvělým rodičem
Zdieľať na facebooku