Nezačalo vaše dieťa školský rok ideálne? Skúste ho motivovať

Nezačalo vaše dieťa školský rok ideálne? Skúste ho motivovať
Nezačalo vaše dieťa školský rok ideálne? Skúste ho motivovať / Foto: Bigstock

Prešli takmer tri mesiace a do konca školského roka zostáva ešte sedem mesiacov. Možno ste nespokojní s tým, aký výkon vaše dieťa podáva v škole a možno práve v týchto dňoch premýšľate nad tým, čo robiť ináč, ako dieťa viac naštartovať a nastaviť ho tak, aby všetko fungovalo lepšie a bezproblémovo. Touto problematikou sa v Českom rozhlase zaoberal psychológ a riaditeľ pedagogicko-psychologickej poradne Jiří Knoll. Možno práve jeho rady pomôžu aj vám pri správnej motivácii vášho dieťaťa.

Ako rodičia by sme sa mali zamyslieť nad možnosťami našich detí. Každé dieťa nemôže byť jednotkár. Pre niekoho je úspechom dvojka alebo trojka. Ja viem, že to vyzerá ako fráza, ale naozaj oceňujte hlavne snahu,“ upozorňuje Jiří Knoll.

1. Nežite vedľa seba. Veľa sa rozprávajte

Dnes to v mnohých rodinách funguje tak, že rodičia dieťa posadia k počítaču a riešia si svoje vlastné úlohy. Áno, povinností je veľa, mnohí rodičia pracujú aj vo viacerých zamestnaniach, ale túto skutočnosť deti vnímajú ťažko. Deti sa túžia rozprávať. Chcú sa rozprávať nielen o tom, akú známku majú v žiackej knižke, ale aj podrobnejšie o svojom učení, čo ich zaujíma a čo nie, čo im robí v škole radosť a čo nie, o svojich kamarátoch, o tom, čo celkove prežili a podobne. Jiří Knoll tiež dodáva: „Škola všetko nevyrieši, rodina je základ. Využite čas, keď napríklad žehlíte, upratujete alebo varíte a zároveň sa rozprávajte so svojím dieťaťom. A ideálne by bolo, aby pri rozhovore nemalo tablet alebo mobil v ruke. Nežite len tak vedľa seba. Využívajte každú minútu na spoločné prežívanie času.“

 

2. Nezabúdajte na pravidelný režim

Dieťa k tomu, aby bolo úspešné, potrebuje pravidelný režim. Malo by vstávať a zaspávať v rovnakom čase. Dostatok spánku je pre učenie veľmi dôležitý. Nevyspaté dieťa veľa vecí v škole neprijíma tak, ako by mohlo. „Samozrejme, u starších detí je to boj. Večer sú deti v zajatí televízie a internetu. Tu má svoj význam poriadna dohoda medzi dieťaťom a rodičom.,“ radí psychológ Jiří Knoll. Tiež je veľmi dôležité, aby rána prebiehali bez stresu. Pomôcť tomu môžete, keď si všetky veci školák pripraví ešte večer.

 

3. Ako sa správne učiť?

Často sa hovorí aj o tom, že dnešné deti sa nevedia učiť. Ako je to možné? Dnešná generácia je zvyknutá vyhľadávať informácie na internete. Takto to urobia rýchlo, často len informácie kopírujú, nad obsahom nepremýšľajú a na problém sa nepozerajú z viacerých pohľadov. Uspokoja sa aj s málom, a preto si často ani nič nepamätajú. Ďalším faktom je aj to, že mnohí starší žiaci nepovažujú za podstatné učiť sa, lebo neveria tomu, že vďaka učeniu si zvýšia svoju životnú úroveň. Ak to dieťa myslí s učením vážne, mali by byť dodržané aspoň tieto základné zásady:

  • po príchode zo školy by si malo dieťa odpočinúť,
  • najprv je potrebné sa učiť náročné predmety, potom tie menej náročné,
  • učenie by nemalo presiahnuť 30 minút, potom nasleduje prestávka,
  • upozornite dieťa, aby sa neučilo neskoro večer,
  • vyskúšajte dieťa, čo sa naučilo, nech vám učivo povie nahlas,
  • keď si dieťa splní svoje povinnosti, má právo na využitie voľného času podľa vlastných predstáv,
  • zapojte do učenia všetky zmysly dieťaťa a zistite, čo preferuje.

Vo všeobecnosti tiež platí, že keď sa niečo naučíme ráno, skôr si to zapamätáme, ale rýchlejšie to zabudneme. Učenie popoludní nám ide pomalšie, ale učivo si dlhšie zapamätáme. Ak má dieťa s učením problémy, pomôžte mu. A keď učivo pochopí, nezabudnite dieťa pochváliť.

 

4. Unavené deti z krúžkov

Deti nikdy nemali toľko možností na využívanie voľnočasových aktivít, ako je tomu v dnešnej dobe.  Niekedy množstvo krúžkov má charakterizovať aj status rodiny a určitú prestíž. Často je to však na úkor samotného dieťaťa, ktoré je neraz také unavené, že nemá vôbec chuť a energiu na to, aby sa ešte pripravovalo do školy. Potom sa to, samozrejme, odzrkadľuje na školských výsledkoch.

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie, Efektívna komunikácia
Zdieľať na facebooku