Metóda zelenej ceruzky

Metóda zelenej ceruzky
Metóda zelenej ceruzky  

Učitelia v škole, ale často aj rodičia doma, keď sa doma s deťmi učia, používajú na opravu chýb pero s červenou náplňou a opravujú ním chyby. Od detstva si tak zvykáme sústreďovať sa na chyby a nedostatky. Ale sústredenosť len na omyly často ešte aj v dospelosti spôsobuje určitú nespokojnosť.

Metóda zelenej ceruzky spočíva v tom, že  sa pri oprave nesústreďujeme na chyby, ale na to, čo je napísané správne.

Prečo je lepšie upozorňovať na dobré výsledky a nie na chyby? Súvisí to s pamäťou. Vizuálna pamäť nám pripomína to,  čo je zdôraznené, v prípade chyby je to nejaká chyba zvýraznená červenou farbou. Keď pozornosť zelenou farbou sústreďujeme na to, čo je správne, v dieťati sa prebúdzajú úplné iné emócie a vníma úplne iné veci. Či chceme, alebo nie, podvedome sa snažíme zopakovať to, čo sa nám podarilo. Dieťa tak získava úplne iný typ vnútornej motivácie. Nesnaží sa neurobiť chybu, ale snaží sa úlohu urobiť dobre.

V živote je to tak, že na čo sa zameriavame , to často narastá. A všetko začína v detstve, keď sa začína formovať naša osobnosť, keď si vytvárame rôzne návyky a prístupy k životu.

Metódu zelenej tužky vyskúšala pri výchove svojej dcéry aj matka a blogerka T. Ivanková a metódu všetkým veľmi odporúča: „ Keď zavediete metódou zelenej ceruzky, uvidíte, že keď dieťaťu nebudete ukazovať chyby, ktoré robí, chýb bude stále menej a menej. Dieťa sa bude samo od seba usilovať a bude napodobňovať to, čo je dobré a čo sa mu podarilo.“ZDROJ: cuisineandhealth.com
Zdieľať na facebooku