Martin Kríž: Motivačné jednotky deťom nedávajte

Martin Kríž: Motivačné jednotky deťom nedávajte
Martin Kríž: Motivačné jednotky deťom nedávajte / Foto: Bigstock

Martin Kríž - učiteľ humanitných predmetov so skúsenosťou z viacerých stredných škôl z rôznych regiónov Slovenska sa vo svojej prednáške, ktorá zaznela na Roadshow Moderný učiteľ 2013, zameral okrem iného aj na to, prečo nie je vhodné dávať motivačné jednotky. Martin Kríž sa okrem učenia zaoberá aj problematikou tvorby vzdelávacích programov ako nezávislý expert spolupracujúci s viacerými mimovládnymi organizáciami. V rokoch 2011 a 2012 bol námestníkom riaditeľky Štátneho pedagogického ústavu. V súčasnosti sa venuje zavádzaniu inovácií do vzdelávania v školách v SR. Jeho skúsenosti sú tak naozaj veľmi bohaté a jeho poznanie sa tak možno  stane inšpiratívnym aj pre ďalších učiteľov.

 

Prečo nemajú zmysel motivačné jednotky?

Spravodlivá známka by mala mať dve tváre. Jednak by mala zhodnotiť to, čo sa deti naučili, poskytnúť informáciu, ale zároveň by ich mala známka nasmerovať do budúcnosti, aby vedeli, čo sa majú naučiť ešte lepšie. Psychologická literatúra uvádza, že dieťa v ranom detstve koná predovšetkým na základe toho, aby sa vyhlo trestu. Keď trochu vyrastie, začne sa zaujímať o to, aby získalo nejakú odmenu. V ďalšom procese dospievania si začína uvedomovať, že aký obraz si vytvárajú ľudia o ňom, teda  rovesníci aj dospelí. Deti sa chcú sa stať správnymi dievčatami a chlapcami. S vekom okrem týchto skutočností prichádza ešte aj túžba po spravodlivosti. Ak chceme žiaka formovať, musíme ho vedieť trošku potrestať, odmeniť, dať mu spätnú väzbu o tom, aký obraz o ňom máme a dať mu presné informácie. Môže byť známka trestom, odmenou, spätnou väzbou aj informáciou? Podľa Martina Kríža známka nemôže spĺňať všetky štyri atribúty, a preto je potrebné sa zamerať hlavne na to, aby známka bola informáciou.

A ako je to s motivačnou jednotkou? Motivačná jednotka je síce príjemná, ale neposkytuje pravdivú informáciu, a preto nie je vhodné ju v škole využívať.

 

Ako deti správne motivovať?

Martin Kríž odporúča, aby sme žiakov nemotivovali známkami. Žiak sa nemá učiť pre známky. A ak dávame motivačné jednotky, zo známky tak vytvárame zmysel vzdelávania.  A ten má byť predsa iný. V škole sa má dieťa učiť a nie zbierať známky. Na prvom stupni motivačné jednotky dokážu úžasné veci, učitelia so žiakmi vďaka nim veľa dokážu, ale keď dieťa odíde z prvého stupňa a prestane dostávať motivačné jednotky, začne byť veľmi frustrované. A z dôvodu tejto frustrácie robí aj nemožné veci len preto, aby dostalo jednotku. Teda nesnaží sa preto , aby niečo vedelo, ale aby dostalo jednotku. A tu sa rodia prvopočiatky klamstva, podvádzania, odpisovania a podobne. Martin Kríž je aj zástancom toho, aby dieťa od prvého ročníka dostávalo len pravdivé informácie. Motivačná jednotka ho často udržiava v klamlivej informácii o ňom samotnom. Odmalička je potrebné deti učiť, že pravdivé informácie sú dôležitejšie ako tie príjemné, ktoré sícia lichotia, ale od pravdy majú ďaleko.

 

Martin Kríž odporúča motivovať mladších žiakov hlavne:

  • povzbudzujúcimi slovami a vetami,
  • vyhľadávaním situácií, keď žiak urobí niečo dobré a v tejto situácii ho povzbudiť a motivovať.
Čítajte viac o téme: Známky
Zdieľať na facebooku