Podľa čoho spoznáte dobrého učiteľa pre svojho prváčika?

Podľa čoho spoznáte dobrého učiteľa pre svojho prváčika?
Podľa čoho spoznáte dobrého učiteľa pre svojho prváčika? / Foto: Bigstock

Pani učiteľka alebo pán učiteľ bude v prvej triede pre vaše dieťa veľmi dôležitou osobou. Sprostredkuje dieťaťu kontakt so školou, bude formovať jeho základy vzdelanosti a bude mať na neho aj výchovný vplyv. Osobnosť učiteľa je v prvých rokoch vzdelávania pravdepodobne najviac určujúca. Môžete dieťaťu vybrať akúkoľvek super školu, ale ak natrafíte na zlého učiteľa, tak vám je celková úroveň školy k ničomu. Našťastie na prvom stupni prevládajú zanietené, tvorivé a láskou naplnené učiteľky a učitelia.

Kto je to vlastne dobrý učiteľ? Pre každého to môže znamenať niečo iné. Pre niekoho je najdôležitejšie, že pani učiteľka v prvej triede veľa naučí. Niekomu zase záleží na tom, aby bola na deti prísna a náročná, aby sa dobre  intelektuálne dobre rozvíjali a nemali  neskôr problémy pri prechode na druhý stupeň alebo osemročné gymnázium. Iní rodičia preferujú, že pani učiteľka dokáže vytvoriť deťom dobrý vzťah ku škole a k vzdelávaniu, že  nemajú strach a sú v škole uvoľnené a šťastné. Ďalší rodič zase ocení, že pani učiteľka vie pracovať s kolektívom, že vie deti stmeliť, že držia spolu a navzájom si pomáhajú a tvorivo sa spolu učia a hrajú.  Najideálnejšie  by asi bolo, keby učiteľ všetko ovládal úplne dokonale. Ale každý učiteľ, tak ako všetci ľudia, má svoje silné aj slabé stránky. Podľa výsledkov pedagogických výskumov však majú úspešní učitelia niečo spoločné oproti menej úspešným učiteľom.

 

Čo je teda dôležité pre úspech učiteľa?

1. Citová stabilita učiteľa

Učiteľ by mal byť zrelou osobnosťou. Mal by si veriť a mal by mať primeranú sebadôveru. Potom sa omnoho lepšie riešia problémy, ktoré práca v škole so sebou prináša. Nenechá sa ľahko rozladiť nežiaducim správaním detí a nenechá sa vtiahnuť do malicherných sporov. Jeho istota v tejto oblasti je pre deti dôležitá, pretože vedia, že sa o neho môžu oprieť a dôverovať mu.

 

2. Vie sa vyrovnať s neúspechmi

Dobrý učiteľ by sa mal z neúspechov poučiť a nemal by sa trestať pocitmi viny a zlyhania. Mal by si uvedomovať, že chyby robí každý a nikto nemôže byť dokonalý.

 

3. Záujem o deti

Úspešný učiteľ prežíva viac času s deťmi aj mimo školy v rámci rôznych krúžkov alebo mimoškolskej činnosti. Má záujem o deti. Nemal by sa však na deti veľmi citovo pripútať. Mal by si udržiavať profesionálny odstup. Nemal by si vzťahom k niektorým žiakom kompenzovať citovú depriváciu, ktorú zažíva napríklad v osobnom živote.

 

4. Pozitívny postoj k práci

Úspešný učiteľ nepovažuje svoju prácu za nudnú alebo nevďačnú. Musí ju vnímať ako niečo prospešné, čo má zmysel a tiež poslanie. Dokáže si na svojej práci nájsť niečo pozitívne.

 

5. Tvorivosť a prispôsobivosť

Učiteľ musí vedieť robiť aj kompromisy. Niekedy musí v triede improvizovať, lebo nie vždy všetko sa dá zvládnuť podľa plánov. Každé dieťa je iné a učiteľ by sa mal vedieť prispôsobovať vzniknutým situáciám a adekvátne ich aj riešiť. Tvorivý učiteľ vie prispôsobovať vyučovacie metódy svojim žiakom.

 

6. Odborné znalosti

Úspešní učitelia sa sústavne vzdelávajú a dôkladne sa pripravujú na vyučovacie hodiny.

 

Čo robiť, keď vám učiteľ vášho dieťaťa nevyhovuje?

Predovšetkým si premyslite, čo vám vlastne na učiteľovi prekáža. Môže sa stať aj to, že učiteľ z nejakých dôvodov prekáža vám, ale vaše dieťa je v škole šťastné a spokojné. Snažte sa s učiteľom spolupracovať a aspoň ho doma pred dieťaťom nekritizujte. Dnes je veľmi populárne učiteľov pred deťmi doma kritizovať, a tak deti znenávidia školu a ani dobre nevedia prečo. Ak ste už s kritizovaním učiteľa pred vlastnými deťmi začali, v takomto prípade je naozaj lepšie dieťa dať na inú školu.

Skúste dať učiteľovi, hlavne v prvom ročníku, čas. Možno mu prídete na chuť. Možno časom dokonca zistíte, že svoju prácu robí dobre. Alebo sa môže časom aj zmeniť. Ale ak nebudete s učiteľom dlhodobo spokojní a vaše výhrady budú vážne, skúste sa s ním najprv porozprávať o dôvodoch vašej nespokojnosti. Ak ani to nepomôže, zájdite za vedením školy, aby vaše dieťa preradili do inej triedy. Takáto zmena je však pre deti náročná. Mali by ste k nej pristupovať vtedy, ak máte na to naozaj vážne dôvody. Dieťa si totiž musí zvykať nielen na nového učiteľa, ale aj kolektív.

 


ZDROJE:
Tereza Beníšková: První třídou bez pláče
teachthought.com
Čítajte viac o téme: Prváčikovia
Zdieľať na facebooku