Hry pre deti nielen do tábora – 3. časť

  Foto: Bigstock

V predchádzajúcich článkoch sme sa zoznámili s hrami, ktoré sa dajú hrať s deťmi vonku a so zoznamovacími hrami. V dnešnom článku sa zoznámime s hrami, ktoré môžete hrať s deťmi v klubovni, na chate, doma alebo aj v tábore.

 

Hra Triedenie zápaliek

Vysypte krabičku zápaliek na stôl. Úlohou súťažiacich je čím skôr dostať zápalky z kôpky späť do krabičky tak, aby všetky hlavičky boli jedným smerom. Skomplikujte im to prípadne tak, že im zaviažete oči, alebo povolíte ukladanie zápaliek len jednou rukou.

 

Hra Nohy a ruky

Malo by hrať minimálne 5 hráčov, ale väčšia zábava je pri väčšom počte hráčov. Hra sa dá  hrať aj ako súťaž viacerých skupín s rovnakým počtom ľudí. Ich úlohou je to, že na zemi ostanú len napríklad 3 nohy a 4 ruky, alebo 5 rúk a 1 noha alebo hlava, 2 kolená, 1 noha a desať rúk a pod. Všetci hráči by mali byť pri kreácii navzájom pospájaní. A musia v tomto rozpoložení vydržať aspoň 6 sekúnd.

 

Hra Inzeráty

Každý si vyberie jeden lístok s menom niekoho z prítomných. Za toho, koho meno má na lístku, píše inzerát na zoznámenie. Ten  inzerát píše tak, ako keby bol tou druhou osobou on. Po určitom čase sa lístky zozbierajú, jeden hráč ich postupne číta a všetci si v poradí zapisujú tipy, koho pisatelia lístkov mali na mysli. Potom nasleduje spoločné vyhodnotenie. Najprv všetci povedia svoj tip na daný inzerát a až potom ten hráč, ktorý lístok  písal, oznámi, v koho mene  inzerát písal.

 

Hra Hráme sa na hercov

Hráčov rozdelíme do skupín a každá si vylosuje tému, na ktorú si pripraví scénku a následne ju zahrá ostatným. Na prípravu je daný presný čas, potom sa všetci stretnú, vylosuje sa poradie, v akom budú nastupovať na scénu a začne sa s predvádzaním scénok. Jedna skupina hrá a ostatní sú diváci. Postupne prichádzajú na scénu ostatní podľa vylosovaného poradia. Deti si môžu pripraviť scénky na akúkoľvek tému.

 

Hra Veselé kreslenie

1. Hráči kreslia svoj autoportrét.

2. Kreslenie fantastických objektov – ufónov, duchov, upírov...

3. Kolektívne kreslenie zvieraťa. Hráči sa rozdelia do skupín. Každá skupina dostane výkres A3 a hrubú fixu. Vodca rozdelí telo zvieraťa na toľko samostatných častí, koľko hráčov je v skupine. Každú časť napíše na jeden lístok (napr. uši, obrys hlavy bez uší, krk, telo bez nôh a bez chvosta, predné nohy, zadné nohy, chvost, oči, nos, papuľa). Hráči si vytiahnu po jednom lístku a keď na nich príde rad, namaľujú pridelenú časť zvieraťa.

 

Hra Prehadzovaná

Do rohov miestnosti alebo do väčšieho kruhu si hráči sadnú ďalej od seba. Jeden hráč ostane stáť v strede. Hráči, ktorí sedia, si prihrávajú menšiu gumenú loptu tak, aby ju ten, ktorý je v strede, nechytil. Stredný hráč sa pohybuje, snaží sa loptu chytiť alebo sa jej aspoň dotknúť, prípadne ju zobrať z ruky nejakému pomalému hráčovi. Hráči musia hneď prihrávať ďalej a loptu môžu držať  maximálne  3 sekundy. Ak sa stredný hráč lopty dotkne, vymení si miesto s hráčom, ktorý posledný hádzal.

 

Hra Zápalková pyramída

Rozdajte všetkým hráčom rovnaký počet zápaliek. Potom postavte do stredu stola fľašu. Každý dá postupne jednu zápalku na otvor hrdla. Zápalky sa môžu rôzne prekladať, ale nesmú spadnúť. Komu spadne z hrdla fľaše čo len jedna zápalka, musí si vziať všetky zápalky, ktoré v tom čase na fľaši boli. Hráči sa v prikladaní zápaliek pravidelne striedajú. Vyhrá ten, kto sa najskôr zbaví všetkých zápaliek.

 

Hra so stoličkami

Veľmi dobrá hra na postreh a je pri nej aj veľa zábavy. Hráči sedia v kruhu na stoličkách, jedna je voľná. V strede je jeden hráč, ktorý sa snaží sadnúť si na voľnú stoličku. Hráč, ktorý sedí a po jeho pravej ruke je  voľná stolička, musí buchnúť po tejto stoličke a povedať meno niekoho druhého, ktorý sa v tom prípade musí rýchlo presunúť na“ stoličku, po ktorej sa buchlo. Úlohou stredného hráča je sadnúť si na voľnú stoličku skôr, ako sediaci hráč po nej buchne a povie meno niekoho druhého. Ak to stihne, hráč ktorý nestihol reagovať, ide namiesto neho do stredu a hra pokračuje ďalej.

 

Hra Výmena čísel

Hráči sedia vo väčšom kruhu na stoličkách a jeden hráč so zaviazanými očami stojí v strede. Sediaci hráči si tajne dohodnú poradie čísel od jeden až po číslo, ktoré sa zhoduje s počtom sediacich hráčov. Potom stredný hráč povie dve čísla a hráči, ktorí majú tieto čísla, sa musia navzájom premiestniť tak, aby sa ich stredný hráč ani nedotkol. Ten sa ich však snaží chytiť. Počas presunu ostatní nerozprávajú, aby mohol stredný hráč počúvať kroky. Ak sa hráčom podarí úspešne sa premiestniť,  hra pokračuje ďalej a stredný hráč vyvolá ďalšie čísla. Ak sa ale stredný hráč niekoho z dvojice dotkne, vymenia si navzájom úlohy.

 

Hra Súboj s balónikmi

Dvaja hráči si priviažu nafúknutý balónik ku členku pravej nohy rovnako dlhým špagátom (napr. 50 cm). Hráči okolo seba krúžia a snažia sa jeden druhému na balónik dupnúť. Komu praskne skôr, prehrá.

 

Hra Žmurkaná

Postavte do kruhu toľko stoličiek, aby na každú pripadli dvaja hráči. Pri miešanej skupine si najprv sadnú na stoličky dievčatá čelom do stredu kruhu. Každé dievča má svojho strážcu, ktorý stojí za stoličkou a má ruky založené za chrbtom. Jeden zo strážcov je navyše a stolička pred ním je prázdna. Na tohto sú upreté pohľady všetkých, najmä však sediacich dievčat. Tento prechádza pohľadom po dievčatách a ktorú si vyberie, na tú zreteľne žmurkne okom. Ak toto dievča signál zachytí, môže vstať a prebehnúť na jeho prázdnu stoličku. Jej strážca je však v strehu a pokúsi sa dievča zadržať, to znamená, že sa jej stačí dotknúť. Ak chce teda dievča uniknúť, musí reagovať rýchlo, ešte kým strážca nestihne natiahnuť ruky, ktoré má za chrbtom. Ak sa útek podarí, prechádza iniciatíva na toho hráča, ktorý má teraz prázdnu stoličku. Ak sa pokus nevydarí, osamelý strážca si musí vyhliadnuť iné dievča. Po piatich minútach si dievčatá s chlapcami vymenia úlohy.

 

Hra Abeceda

Zamiešajte karty, na ktorých sú napísané jednotlivé písmená. Potom jednu vyberte, ukážte hráčom a súčasne povedzte napríklad - pohorie. Kto prvý vykríkne názov nejakého pohoria začínajúceho týmto písmenom, získa túto kartu ako trofej. Potom ukážete inú kartu a poviete napríklad - rieka. Striedajte námety a hrajte až pokiaľ nerozdáte všetky karty najšikovnejším hráčom. Ak náhodou vykríknu dvaja hráči naraz, nedostane kartičku ani jeden z nich a vy si ju dáte späť do balíčka. Kto bude mať na konci najviac kartičiek, zvíťazí.

 

Hra Básnička na pokračovanie

Vedúci hry napíše prvý verš a podá papier ďalšiemu. Ten k napísanému veršu pripíše druhý verš, ktorý sa musí rýmovať s veršom vedúceho a potom napíše ešte ďalší verš, ktorý môže končiť na akúkoľvek slabiku. Potom hráč zloží papier tak, aby bolo vidieť iba posledný verš a dá papier svojmu susedovi. Tento si prečíta len ten posledný verš a napíše k nemu ďalší, ktorý sa musí rýmovať. Potom napíše ešte jeden verš naviac a zloží papier tak, aby bolo vidieť iba posledný riadok. Takto to pokračuje až po posledného hráča. Keď sa papier vráti späť k vedúcemu, ten kolektívnu báseň prečíta.

 

Hra Číselná slepá baba

Očíslovaní hráči sedia v kruhu. V strede kruhu je nakreslená značka. Jeden hráč so zaviazanými očami stojí vo vnútri kruhu. Povie dve čísla, nehovorí však svoje číslo. Úlohou hráčov s uvedenými číslami je vymeniť si miesta. Každý sa pritom musí dotknúť značky v strede kruhu. Ak je jeden z nich chytený, stáva sa slepou babou on.

 

Prečítajte si tiež: 

Hry pre deti do tábora - 1. časť

Hry pre deti do tábora – 2. časť

 


Zdroj: Edita Doležalová: Hry na dětské tábory
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku