T- GRAF - vhodná pomôcka na prípravu diskusného príspevku

  Foto: Raw Pixels

T-graf je užitočná a jednoduchá grafická pomôcka všade tam, kde existujú protichodné pohľady, názory, postoje, kde má určitá vec svoje PRE a PROTI, plusy a mínusy. Dá sa využívať hlavne vtedy, keď sa študenti nevedia rozhodnúť medzi dvomi možnými alternatívami. Ale dá sa využiť aj v prípadoch, keď majú na problematiku jasný názor.

Stačí, aby si študenti rozdelili papier na dve časti a do vrchnej časti si napíšu slová ÁNO- NIE (teda ZA a PROTI). A prečo používať T-graf aj v prípadoch, keď máme na vec jasný názor a nepotrebujeme si niečo ujasňovať? Pretože práve v takejto situácii sa dá pochopiť hlbší zmysel T-grafu. Hľadanie protichodných argumentov je prínosné z dvoch dôvodov.

 

  1. Študent je na argumenty protistrany lepšie pripravený.
  2. Lepšie si uvedomí vážnosť niektorých argumentov protistrany.

 

V diskusii sa potom lepšie sústredí na samotnú argumentáciu a nie na osobu, ktorá hovorí protichodné názory. Táto metóda  pomáha v diskusiách eliminovať alebo aspoň zmierniť nepriateľský osobný tón a pomáha viesť rozhovory kultivovane. Keď si študenti vyskúšajú pozíciu „v koži protivníka“, skôr sa zbavujú agresie a trénujú si aj empatiu. Obidve strany sa potom stretávajú v diskusii nie preto, aby sa vzájomne napádali, ale aby spoločne zvažovali niečo, premýšľali o niečom, boli nad vecou a ponechali osobné útoky bez povšimnutia. Niekedy sa stáva aj to, že človek absolútne presvedčený o svojom správnom postoji, v takto vedenej diskusiii sa vďaka nestrannému hľadaniu a zapisovaniu argumentov môže  úplne zmeniť názor.

 

T-graf pomáha:

  • rozpoznať a formulovať klady a zápory tej istej veci,
  • vcítiť sa do iného hľadiskam argumentov protivníka,
  • pripraviť sa na diskusiu,
  • zhromažďovať názory odborníkov a záujmových skupín,
  • dikutovať vecne na základe argumentov,
  • rešpektovať opačný názor,
  • hlbšie premýšľať,
  • pomáha zhrnúť diskusiu.

 

T-graf je možné zaradiť do vyučovania vo všetkých častiach hodiny a vo viacerých variáciách.

 

Zaradenie T-grafu v procese evokácie

Do T-grafu si študenti zhromažďujú nápady každý sám za seba, v ďalšej fáze si svoje názory môžu povedať vo dvojiciach a pripísať si argumenty spolužiakov do obidvoch stĺpcov. V tejto činnosti potom môžu pokračovať vo štvoriciach. Štvorice potom môžu na základe všetkých argumentov diskutovať 2x 5 minút a vyskúšať si diskusiu z obidvoch protichodných stanovísk.

 

Zaradenie T-grafu v procese uvedomenia významu

Ak chceme  študentom k niektorej téme poskytnúť čo najviac informácií a obohatiť ich vedomosti  o názory odborníkov, povieme im, aby ku svojim názorom a nápadom pripísali názory odborníkov, ktoré môžu získať v procese čítania, pri sledovaní videa alebo pomocou prezentácie.

 

 

T- graf môže v záverečnej fáze poslúžiť veľmi dobre ako písomná pomôcka pri diskusii alebo ako záverečný zápis argumentov. T- graf môže byť tiež pomôckou pri písaní argumentačnej eseje.

Táto metóda môže študentom pomôcť aj v praktickom živote. T –graf im môže poslúžiť aj v prípadoch, keď sa rozhodujú, čo majú urobiť, neurobiť, napríklad zmeniť školu, bydlisko, zamestnanie, pripraviť nejaký projekt, na akú vysokú školu si dať prihlášku a podobne.

Zdieľať na facebooku