Články: Pre študentov
O projekte

 

Aktivity do triedy na koniec školského roka - 2.časť

Jaroslava Koníčková
Autor článku
Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

V predchádzajúcom článku sme sa zoznámili s niektorými aktivitami vhodnými na koniec školského roka. Tieto boli zamerané na prácu v skupinách alebo v komunitnom kruhu. V tomto článku sa pozrieme na aktivity, ktoré žiak vykonáva individuálne. Koniec školského roka dáva príležitosť na to, aby sme aj žiakom v školách umožnili trochu sa zastaviť, popremýšľať nad tým, čo im školský rok dal, v čom bol iný, odlišný, v ktorom predmete sa najviac naučili, posunuli alebo čo ich najviac zaujalo.

 

1. september 2015 a jún 2016

Povieme žiakom, aby si do zošita nakresli postavu s vystretou pravou a ľavou rukou. Tá postava predstavuje ich samých. K ľavej ruke si napíšu SEPTEMBER 2015 a k pravej ruke JÚN 2016. Do časti v zošite pod pravou rukou si napíšu, aké očakávania a ciele mali v septembri 2015 a pod ruku jún 2016 si napíšu, čo sa im splnilo a čo nie. Upozornite žiakov, aby sa v tejto aktivite zamerali len na vyučovací proces a jednotlivé vyučovacie predmety.

 

2. Zmenil(a) som sa?

V tejto aktivite motivujeme žiakov, aby sa na seba pozreli aj z inej strany ako len na žiačku či žiaka. Pri tejto činnosti sa môžu na seba pozrieť ako na  SYNA (DCÉRU), KAMARÁTA (KAMARÁTKU), ŠPORTOVCA, UMELCA (podľa toho, čomu sa vo voľnom čase venujú a aké majú záujmy).  Aj v tomto prípade môžu využiť postavičku s rukami ako v predchádzajúcej aktivite. Učiteľ ich motivuje  k tomu, aby voľne písali o tom, ako sa videli v septembri 2015 a v júni 2016. Nech napíšu všetko, čo cítia, aké pocity a názory im v súvislosti s touto témou napadajú. Určite nájdu nejaké rozdiely vo svojom správaní či konaní. Myslím si, že  je dôležité, aby sa žiaci nad týmito vecami zamýšľali, aby si uvedomovali svoj posun, pretože práve toto poznanie im pomáha si stanoviť si ďalšie ciele.

 

3. Slniečko vďaky

Povieme žiakom, aby si do zošita namaľovali slniečko s výraznými slnečnými lúčmi. Na každý slniečný lúč potom napíšu, komu by chceli v tomto školskom roku za niečo poďakovať. Učiteľ žiakom povie, aby si všímali aj maličkosti a spomenuli si na viacerých dospelých i spolužiakov, ktorí v ich živote zohrávajú určitú úlohu. Žiaci často berú mnohé veci ako samozrejmosť a nevedia sa poďakovať. Táto aktivita ich nabáda k tomu, aby sa na chvíľu zastavili a popremýšľali nad všetkými, ktorí sú v ich živote dôležití.

 

4. Radosť alebo smútok?

Niekedy žiaci majú možno pocit, že v škole je málo radosti a že v nej vládne nuda. Ale možno tento pocit u nich prevláda len preto, lebo nemajú čas si radosť uvedomovať.Možno len pocity smútku majú výraznejšiu chuť a na radosť sa zabúda, málo sa o nej hovorí, nie je taká výrazná. Učiteľ  vypíše na tabuľu najvýznamnejšie podujatia, aktivity, súťaže, ktoré sa uskutočnili v školskom roku a povie žiakom, aby si ku každej aktivite nakreslili smutného alebo veselého smajlíka. Ppotom si zrátajú veselých a smutných smajlíkov. Ktorých budú mať viac? Som presvedčená, že tých pozitívnych bude vo väčšine prípadov viac. Spomeniem ešte najznámejšie aktivity, súťaže a podujatia, ktoré sa pripravujú takmer v každej škole. Samozrejme, učitelia si dopíše aj svoje vlastné, ktoré sú špecifické pre ich školu.

KARNEVAL

PLAVECKÝ VÝCVIK

LYŽIARSKY VÝCVIK

ŠKOLA V PRÍRODE

VÝLETY

EXKURZIE

DISKOTÉKY

ŠPORTOVÉ TURNAJE

UMELECKÉ SÚŤAŽE

 

5. Dobré skutky

Školu necharakterizuje len samotné učenie, testy, písomky, skúšanie, ale škola je dôležitá aj v súvislosti s formovaním charakteru, budovaním sociálnych vzťahov, priateľstva. V škole sa učia deti navzájom si pomáhať, nezávidieť, odpúšťať si či správne komunikovať. Veľký význam má predovšetkým procosiálnosť, empatia a vzájomná pomoc. Keď sú žiaci cielene vedení k uvedomovaniu si týchto skutočností, skôr sa nad tým zamyslia ako v opačnom prípade. Koniec školského roka je tým správnym časom i na to, aby sa žiaci zamysleli nad tým, či viac dobra konali alebo niekto  iný vykonával dobré skutky voči ich osobe. Stranu v zošite si rozdelia na dve polovice. Do prvého stĺpca píšu o tom, aké dobré skutky urobili oni a do druhého píšu o tom, kto pre nich urobil niečo dobré. V ktorom stĺpčeku bude viac informácií? Táto aktivita vedie žiakov, aby si uvedomili, či viac pomáhajú oni alebo sa viac pomáha im. Ak zistia, že iní konajú viac dobra ako oni, môžu to napríklad v budúcom školskom roku zmeniť.

 

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Si učiteľ? Prihlás sa do nášho newslettru a získaj novinky a inšpirácie z oblasti vzdelávania.