Ako čeliť tlaku vrstovníkov?

  Foto: Bigstock

Tlak vrstovníkov deti ovplyvňuje. Niekedy môže mať aj kladné účinky, ale väčšinou je negatívny. Veď koľko detí práve pod takýmto tlakom začalo priskoro piť, fajčiť alebo drogovať? Deti sú vystavené rovesníckemu tlaku od začiatku školskej dochádzky.  Stretávajú sa s ním v triede, na krúžkoch, vonku na ihrisku alebo kdekoľvek inde. Schopnosť odolávať rovesníckemu tlaku je problémom pre deti aj pre dospievajúcu mládež. Tento tlak obsahuje nasledujúce posolstvá: „ Buď súčasťou davu. Nevynikaj! Nebuď sám sebou. Buď ako ostatní! Nesmieš mať najlepšie známky!“ A tak by sme mohli pokračovať ďalej. Dospievajúci sú najväčšími kritikmi samých seba. Vlastné nedostatky v ich očiach narastajú do katastrofických rozmerov. Musia aspoň navonok vyzerať  dokonale, lebo vo vnútri sú úplne zmätení. Súčasná spoločnosť prehnane zdôrazňuje význam vonkajšej krásy. Veď si len predstavte, koľko reklám na formovanie krásy denne dieťa vidí. To nemôže nezanechať určité stopy. Ako môžu rodičia pomôcť svojim deťom?

 

Pravidelne komunikujte s deťmi a budujte ich sebadôveru

Už od útleho veku učte deti, že ľudské šťastie pramení z vnútra a nie z toho, čo človek vlastní, čo má oblečené alebo akej farby má vlasy. Hovorte deťom, že každý človek je jedinečný a že každý má dobré a zlé stránky. Nikto nie je absolútne dokonalý. A že vôbec nie je dôležité, aby sa všetci na seba podobali. Byť sám sebou a jedinečný je prirodzené a normálne. Povedzte tiež svojim deťom, aby sa sústredili na svoje pozitívne stránky a na to, v čom sú dobré, v čom vynikajú. Nedovoľte im, aby sa neustále zaoberali svojimi nedokonalosťami. Nemôžu byť všetci špičkovými hokejistami. Niekto vlohy na šport nemá, ale môže vynikať napríklad v umení. Alebo je to milý a láskavý človek, s ktorým sa chce každý kamarátiť. Alebo môže mať úžasný zmysel pre humor a vďaka tomu má celá trieda každý deň dobrú náladu.

Najlepšou obranou dieťaťa pred tlakom rovesníkov je sebadôvera. Vyzbrojte svoje dieťa zdravým sebavedomím tým, že mu budete pripomínať jeho silné stránky, budete sa mu venovať v ich rozvíjaní, vždy ho pochváľte, keď niečo hodnotné a prospešné urobí, tešte sa z jeho úspechov. Takto bude jasne vidieť, na čom vám záleží a čo má zmysel robiť. Naučí sa správne rozhodovať, bude vidieť rozdiely medzi dobrom a zlom. Rozprávajte sa s deťmi o hodnote života a tiež o hodnotách v živote. Buďte úprimní a priznajte, že ani vy ste vždy nezvládali všetko jednoducho a že každý človek musí občas zápasiť s rôznymi problémami a že je dôležité aj o smútkoch hovoriť. Povzbuďte deti v tom, že vy – rodičia ste tí, komu sa môžu kedykoľvek vyžalovať a zdôveriť. Dieťa v puberte by sa už malo naučiť rozhodovať samo za seba. V rodičoch by malo cítiť silu a spojenie aj v prípade, ak to aj nevyjde. Povzbudzujte deti v tom, aby si vážili aj svojich skutočných kamarátov, aby si cielene budovali kvalitné priateľstvá založené na dôvere. Takéto pevné priateľstvá tiež pomáhajú proti rovesníckym tlakom. Pripomínajte deťom, že nikto nemá odpovede na všetky otázky. Nie je to nič zvláštne, keď človek občas stratí istotu o sebe samom. Vďaka takýmto prístupom a kvalitnej komunikácii deti sa nebudú cítiť v ťažkých chvíľach vydesené a osamelé. Nebudú prežívať tak veľa prázdnoty a beznádeje.

 

Vytvorte domov, kde sa deti budú rady zdržovať

Vytvorte doma také prostredie, ktoré bude pre deti či dospievajúcich príjemné. Dajte im najavo, že ste šťastní, keď sú doma. Vytvorte si určité pravidlá, ktoré všetky strany budú dodržiavať. Zvyknite si na určité rituály, ktoré vás všetkých budú držať pokope, ale zároveň vytvorte deťom aj dostatok súkromia. Dovoľte im počúvať hudbu, pozerať vlastné filmy, priviezť si domov priateľov. Pochváľte ich kamarátov. Nezabudnite povedať, že ste radi, že majú takých dobrých kamarátov, lebo s kamarátmi je život krajší a ľahší. Učte ich milovať ľudí takých, akí sú, rešpektovať iné názory, vyhýbať sa zbytočnému hodnoteniu a ohováraniu. Ak oni sami narazia na kamarátov, ktorí ich využívajú, kritizujú alebo manipulujú nesprávnym smerom, upozornite ich na to čo najskôr. Vysvetlite im, že nemá zmysel tráviť čas s ľuďmi, ktorí iných ponižujú, znevažujú a využívajú. Ak sa s takýmito deťmi stretávajú v škole a nechcete meniť školu, pokúste sa deťom vytvoriť iné vrstovnícke skupiny v rámci krúžkov, klubov a oddielov. Je dôležité, aby deti spoznávali aj iné skupiny detí a nielen tie, s ktorými sú denne  v škole.

 

 

Počúvajte, čo deti hovoria a vnímajte ich svet

To, že ste v jednej domácnosti s deťmi ešte neznamená, že ich vždy aj úprimne a so záujmom počúvate. Vyhraďte si denne čas na takéto intímne chvíľky. Hlavne dospievajúce deti potrebujú cítiť, že im rodičia rozumejú, že ich počúvajú, veria im a stoja na ich strane aj v prípade, že sa niečo nepodarilo. Sú šťastní, keď sa môžu s vami o čomkoľvek  rozprávať. Zistilo sa, že najúspešnejšie deti majú rodičov, ktorí majú s nimi výbornú komunikáciu. Potrebujú cítiť úctu aj z vašej strany. Keď ju budú cítiť, naučia sa ju prejavovať aj k iným ľuďom. Úcta dáva priestor načúvaniu. Keď sa rozprávate s deťmi, hovorte tak, aby cítili dôveru, istotu a prijatie. Tak isto sa potom budú správať aj ony. Keď sa deti s vami rozprávajú, venujte im skutočnú pozornosť. Vypnite televízor, mobil aj počítač. V tej chvíli existujete len vy a vaše dieťa. Nepredstierajte, že ich počúvate. Ony to vycítia. Veľmi túžia po tom, aby ste mysľou, srdcom, očami i ušami boli pri nich. Dajte im najavo, že komunikácia s nimi má pre vás obrovský význam. Ak je témy naozaj vážna, choďte sa poprechádzať do parku alebo do lesa. Aj takto dáte dieťaťu najavo, že vás problém naozaj zaujíma  a pripisujete mu význam.

 

Hlavne na deti v období dospievania sú kladené obrovské nároky. Musia sa dobre učiť, vynikať v športe alebo v inej oblasti, musia sa starať o svoju postavu, krásu, musia mať čas na spoločné aktivity s rovesníkmi. Niekedy majú toho vyše hlavy a tiež prichádzajú do stavu smútku a beznádeje. Ak nežijú v rodine, ktorá im dodáva silu na prekonávanie všetkých prekážok, sú veľmi ľahko manipulovateľní a môžu podľahnúť mnohým nežiaducim vplyvom. Tlak rovesníkov býva niekedy naozaj veľmi silný a keď je vodcom v triede agresívne  a arogantné dieťa, na stranu ktorého sa pridá väčšina, dieťa, ktoré má iné názory a hodnoty, to má naozaj ťažké. Ale vďaka dobrej rodine a dobrým kamarátom aj toto neľahké obdobie života môže prekonať hravo a bez vážnejšej ujmy na psychickom zdraví.

Zdieľať na facebooku