Ako rozdeľovať deti do skupín?

  Foto: Bigstock

Možno si aj vy občas dávate otázku, ako žiakov rozdeliť do skupín tak, aby to bolo pre nich atraktívne, zaujímavé a aby sa v skupinách neobjavovali stále tí istí žiaci. Možností je viacej. Poďme sa na ne pozrieť.

 

1.Delenie pomocou kartičiek

Najznámejší a asi aj najľahší spôsob je práve delenie pomocou kartičiek. Pripravte si sadu kartičiek a nechajte žiakov, aby si vybrali svoju kartičku a potom nech sa v jednej skupine stretnú tí, ktorí si vybrali rovnaké kartičky. Čo môže byť na kartičkách?

ČÍSLA

Je to tradičný spôsob delenia. Číslo môže označovať skupinu.

OBRÁZKY

Obrázky môžu byť náhodne vybraté alebo môže súvisieť s preberanou problematikou.

SLOVÁ

Môžu to byť rovnaké slová pre jednu skupinu alebo ich synonymá.

 

2.Delenie pomocou zadania

Vytvorte si niekoľko typov úloh, ktoré majú žiaci spracovať. Vytvorte rôzne pracovné listy alebo kartičky, ktoré odkazujú na daný pracovný list. Žiaci si potom losujú listy alebo kartičky a hľadajú sa podľa rovnakého znenia úlohy. Napríklad opakujete učivo z literatúry. Jedna skupina bude hľadať názvy povestí, ďalšia rozprávok, iná bájok a tak podobne.

 

3. Delenie pomocou puzzle

Postrihajte obrázok napríklad na 4-5 častí a nechajte žiakov, aby ho spoločne zložili. Skupinu utvoria tí žiaci, ktorí mali v rukách jednotlivé časti obrázka. Podobne môžete používať pexeso, detské hracie karty alebo farebné vrchnáčiky z fliaš.

 

4. Delenie pomocou vlastností

Vyberte si nejaké znaky alebo vlastnosti a skúste podľa nich  deliť žiakov. Napríklad im povedzte, aby sa dali do skupín podľa farby očí, farby trička, podľa dĺžky vlasov, podľa obľúbeného jedla, filmu, speváčky, podľa počtu súrodencov. Alebo rozvešajte po triede citáty a nech vytvoria skupiny podľa toho, komu sa ktorý citát najviac páči. Fantázii sa medze nekladú.

 

5. Delenie podľa typu úlohy

Žiakom vopred poviete, aké možnosti ich na vyučovaní čakajú. Poviete im, že si môžu vybrať podľa svojich záľub. Napríklad v prvej skupine budú robiť ilustráciu k úryvku, v druhej skupine budú zhudobňovať báseň, v tretej skupine ich čaká dramatizácia, v štvrtej skupine zase pantomíma. Na začiatku hodiny si vyberú tú skupinu, v ktorej chcú pracovať.

 

6. Delenie podľa názoru na problém

Toto delenie sa dá využiť napríklad po prečítaní knihy, úryvku z knihu alebo po prezretí filmu. Do prvej skupiny idú tí, ktorým sa film páčil, do druhej tí, ktorým sa film skôr nepáčil, ako páčil a do tretej tí, ktorým sa vôbec nepáčil. V skupinách potom na danú tému diskutujú a hľadajú argumenty či protiargumenty.

 

7. Skupiny podľa vlastného výberu

Niekedy dovoľte žiakom, aby si sadli aj podľa vlastného uváženia. Sami uvidíte, že väčšinou ostanú vo dvojici so svojím spolužiakom z lavice alebo sa otočia a vytvoria štvoricu so žiakmi, ktorí sedia v lavici za nimi. Veľmi radi si však vytvárajú aj skupiny na základe sympatií a kamarátstva.

 

Zdieľať na facebooku