Čo žiakom najviac prekáža na učiteľoch?

  Ilustračná foto: Bigstock

Každý  učiteľ a tiež každý žiak sú jedinečnými osobnosťami. A pretože každý človek je iný, niekedy je veľmi ťažké zladiť všetky názory, postoje, nálady, povahové vlastnosti v jednej triede. Ani jeden učiteľ nemá šancu vyhovieť na 100% všetkým žiakom v triede. Vždy sa nájde niekto, komu niečo prekáža, nevyhovuje, čo ho irituje, ba priam vytáča do nepríčetnosti. Výpočet dôvodov by bol možno až nekonečný. No napriek tomu existuje niekoľko postojov, spôsobov komunikácie či prístupov, ktoré študentov a  žiakov na učiteľoch rozčuľujú takmer vždy a učitelia strácajú v ich očiach rešpekt. Ktoré to sú?

 

1. Irónia, škodoradosť a sarkazmus

Bohužiaľ, existujú učitelia, ktorí buď pod vplyvom zlej nálady, alebo z dôvodu vlastnej nespokojnosti, či túžby povyšovať sa nad žiakmi, využívajú iróniu, škodoradosť, sarkazmus, povyšovanie, namyslenosť  ako jeden z hlavných pedagogických nástrojov. A kto by mal rád ironické úsmevy či slovné narážky? Hlavne žiaci v puberte na toto reagujú výnimočne podráždene, a preto práve  tento prístup ich dokáže úplne odradiť od učenia.

Uznám, že niekedy to učitelia majú veľmi ťažké, lebo žiaci svojou drzosťou, aroganciou, neschopnosťou dodržiavať akékoľvek pravidlá dokážu denno-denne nahnevať mnohých učiteľov. Ale aj v takejto situácii by mal učiteľ zachovať chladnú hlavu a reagovať bez sarkazmu, pretože práve ten v žiakoch vyvoláva ešte väčší odpor a agresivitu. Práve vo vyhrotených situáciách musí učiteľ reagovať úplne ináč ako žiaci, aby videli, že existujú v určitých podmienkach aj iné modely správania a nielen tie, na ktoré sú oni zvyknutí.

 

2. Výčitky a obviňovanie

Niekedy je viac na škodu ako na osoh, keď učitelia na hodine detailne analyzujú určité situácie, ktoré sa napríklad stali cez prestávku. Ak sa to dá vyriešiť jednou vetou, urobte to tak. Samozrejme, vyvoďte patričné závery, ale zbytočne nemoralizujte. Snažte sa poukázať na dôsledky nevhodného skutku, ale neznevažujte osobnosť žiaka. Nehodnoťte žiaka, ale situáciu, do ktorej sa nevhodným správaním dostal. Hlavne starší žiaci neznášajú niekoľko minút prednášané ponaučenia. Dajte najavo svoje sklamanie, to ich bude mrzieť oveľa viac. Najviac ich to trápi vtedy, keď cítia, že ich máte radi, povzbudzujete ich a dôverujete im. Existujú však učitelia, ktorí veľmi radi moralizujú alebo detailne rozoberajú aj to, čo by nemuseli. Napríklad prospech alebo  súkromie žiakov, činnosti, ktoré robia žiaci mimo vyučovania, rodinné aktivity a podobne. Toto žiaci naozaj nemajú radi. Ak sa ich na súkromné veci chcete opýtať, urobte to medzi štyrmi očami cez prestávku.

 

3. Vynucovanie si rešpektu strachom

Hlavne mladší žiaci sa dokážu na vyučovaní aj báť. Boja sa neočakávaných testov, zlých známok, kriku či nervozity učiteľov, neočakávaného skúšania. Tieto činnosti vyvolávajú len krátkodobý  a vynútený rešpekt učiteľa. Ak chce učiteľ získať prirodzený rešpekt, žiaci musia cítiť, že ich má rád, že im na nich záleží, že ho práca baví, hodiny majú premyslenú štruktúru a sú pre žiakov zaujímavé. Za dôležité žiaci pokladajú aj to, že učiteľ vie dodržať slovo, je ľudský a má zmysel pre humor.

 

4. Keď si učiteľ neprizná chybu

Niektorí  učitelia si myslia, že nikdy nesmú ukázať svoju slabosť alebo chybu. Lenže opak je pravdou. Psychológovia zistili, že učitelia, ktorí si chybu priznajú, sú medzi študentmi obľúbenejší ako tí, ktorí si chybu nikdy nepriznajú. Ak dokážu priznať chybu pred celou triedou, získavajú tak dokonca zvýšený rešpekt. Ak je učiteľ tvrdohlavý a neuznáva iný ako len svoj názor, nebýva vôbec obľúbený.

Situácie v škole bývajú neraz veľmi vyhrotené, a to z najrozličnejších príčin. Jednou z nich  môžu byť aj problémové vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. I keď sú situácie niekedy veľmi náročné a možno všeobecne známe zákonitosti u niektorých žiakov už ani nefungujú, myslím si, že vďaka individuálnemu prístupu, férovosti a dodržiavaním pravidiel na oboch stranách sa v mnohých prípadoch dá predísť ešte väčším problémom, ktoré často končia hlavne zníženými známkami zo správania.

Zdieľať na facebooku