15 večerných aktivít, ktoré zbližujú celú rodinu

Keď sa všetci večer hráte nejakú hru, neprežívate  spolu len spoločné chvíle  plné zábavy, ale zároveň si posilňujete aj vzťahy a budujete príjemnú atmosféru a dôveru.
Keď sa všetci večer hráte nejakú hru, neprežívate spolu len spoločné chvíle plné zábavy, ale zároveň si posilňujete aj vzťahy a budujete príjemnú atmosféru a dôveru. / Foto: Shutterstock

Rodinné rituály majú zmysel pre všetkých členov rodiny. Každá rodina ich má prispôsobené vlastným predstavám. Možno aj vy hľadáte niečo, čo by ešte viac zblížilo členov  vašej rodiny. Skúste vyskúšať nejaké večerné hry a zábavné aktivity. 

 

Keď sa všetci večer hráte nejakú hru, neprežívate  spolu len spoločné chvíle  plné zábavy, ale zároveň si posilňujete aj vzťahy a budujete príjemnú atmosféru a dôveru. Ak chcete nejaké hry a aktivity zaradiť do vášho rodinného programu, možno vás inšpirujú niektoré z nasledujúcich uvedených.

 

1. Twister

Jeden  hráč bude rozhodca a  vytočí šípkou farbu, na ktorú musíte dať chodidlo alebo dlaň. Cieľom hry je udržať rovnováhu a nespadnúť. Nie je to také jednoduché, ako to vyzerá. Úlohou hráčov je umiestniť dlaň alebo chodidlo do šípkou určeného poľa. Pole obsadí hráč, ktorý tam bol prvý. Ak to nie je jednoznačné, rozhodne o tom rozhodca. Rozhodnutie rozhodcu je platné a neodvolateľné. Po vykonaní svojho pohybu sa už nemôžete pohnúť. Iba rozhodca môže dovoliť presunutie končatiny, aby sa uvoľnilo miesto druhému hráčovi. Ak je všetkých 6 polí jednej farby na podložke obsadených, roztočí sa šípkou ešte raz. Ak rozhodca uvedie rovnakú farbu, na ktorej už ruka alebo noha je, musíte sa presunúť na iné pole. Ak sú všetky tieto polia obsadené, roztočí sa šípka ešte raz. Ak sa opriete na podložke lakťom, kolenom alebo spadnete, vypadávate z hry. Vyhráva ten, kto sa najdlhšie udrží na podložke.

 

2. Ryby

Go Fish je zábavná kartová hra vhodná pre deti od troch rokov. Táto hra povzbudzuje mladšie deti k tomu, aby si rozvíjali porovnávacie zručnosti, zapamätanie a čísla. 

 

3. Scrabble

Scrabble je slovná kombinačná hra pre dvoch až štyroch hráčov. Úlohou hráčov je tvoriť slová prikladaním písmen na hraciu plochu. Každé písmeno má určenú bodovú hodnotu. Navyše sú na hracej ploche prémiové políčka, ktoré zdvojnásobujú alebo strojnásobujú hodnotu písmena, resp. celého vytvoreného slova. Hráči súťažia o dosiahnutie najvyššieho počtu bodov šikovným používaním svojich písmen.

 

4. Šarády 

Jedna osoba napodobňuje slovo, zatiaľ čo ďalší členovia rodiny sa snažia uhádnuť jeho správnosť. Napovedanie slova môžete robiť pomocou pantomímy, piesne, opisom alebo kreslením. Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako hrať Šarády. Jediná vec, ktorú skutočne musíte mať k dispozícii, je zoznam kreatívnych nápadov. Zoznam slov si môžete vytvoriť sami alebo môžete použiť zoznamy najlepších nápadov aj na internete.

 

5. Obálkový tanec

Hrať sa dá dvoma spôsobmi. A to buď párovo, alebo single. Na hru nepotrebujete nič špeciálne. Stačí dobrý hudobný playlist, jedna obálka a papieriky, na ktoré napíšete rôzne úlohy. Úlohy a otázky si môžete vymyslieť akékoľvek.  Záleží od toho, čo charakterizuje členov vašej rodiny. Samotná hra prebieha tak, že páry alebo jednotlivci tancujú na hudbu. Počas tanca si členovia rodiny podávajú z ruky do ruky obálku s úlohami. Keď sa vypne hudba, ten, komu zostala obálka v ruke, si z nej vyžrebuje jednu úlohu, ktorú musí splniť. Alebo  si vytiahne otázku, na ktorú musí odpovedať. 

 

6. Kto som?

Pripravte si lístočky, na ktorých budú napísané rôzne mená osobností (herci, speváci, politici, športovci...) alebo nejaké povolania, či mená vašich priateľov a známych. Každý člen rodiny napíše 1-3 lístočky, aby hra neskončila o 10 minút, ale ani netrvala 2 hodiny. Každý si postupne vyžrebuje lístok s tým, že sa naň nemôže pozrieť. Lístok si buď lepiacou páskou prilepí na čelo, alebo ho len ukáže spoluhráčom, ale nesmie sa naň sám pozrieť. Následne sa snaží od spoluhráčov zistiť, kým je, ale len otázkami, na ktoré sa dá odpovedať ÁNO/NIE.

 

7. Bingo

Bingo je jednoduchá hra zameraná na pozornosť. Najskôr sa rozstrihá karta, kde sú zobrazené všetky obrázky, políčka, ktoré sa v Bingo hracích kartách nachádzajú. Obrázky sa otočia neoznačenou stranou nahor alebo sa vložia do klobúka. Hráči si naslepo vyžrebujú Bingo hracie karty, s ktorými budú hrať a určia si toho, kto bude žrebovať obrázky. Hráči si na hracích kartách postupne vyškrtávajú vytiahnuté čísla/symboly/obrázky, podľa typu Bingo kariet. Ten, komu sa ako prvému podarí vyškrtať všetky za sebou idúce políčka v rade, stĺpci či diagonále, vyhráva. 

 

8. Pantomíma – súboj

Pred začatím hry sa rozdeľte do dvoch tímov. Ako už vyplýva z názvu hry, je jasné, že pôjde o zahratie úlohy bez slov. Hrá sa tak, že vyberiete jedného člena z rodiny, ktorý sa stane mímom. Jeho úlohou bude zahrať to, čo mu určia členovia druhého tímu. A úlohou jeho tímu bude uhádnuť to v dohodnutom časovom limite. Takto sa postupne ako mímovia vystriedajú všetci členovia oboch tímov. Vyhráva ten tím, ktorý nazbiera viac bodov. 

 

9. Balónový tenis

Celá rodina si môže zahrať túto jednoduchú hru v obývačke alebo na dvore. Zostavte si raketu tak, že nanukovú paličku nalepte na papierový tanier a snažte sa čo najlepšie zabrániť tomu, aby sa nafúknutý balónik dotkol podlahy. 

 

10. Monopoly

Monopoly sú ďalšia zo známych hier, určených pre celú rodinu. Úlohou hráčov je investovať, uzatvárať obchody, vyberať nájomné. Účelom je rýchlo zbohatnúť a zraziť ostatných hráčov na kolená. Táto hra vznikla v dobe svetovej hospodárskej krízy a v súčasnosti má už mnoho variácií- napríklad Monopoly Token Madness, Monopoly Empire, tematické Monopoly zamerané na rozprávky či filmy ako napríklad Monopoly Star Wars, či Monopoly zamerané na určité oblasti a mestá, ako napríklad Bratislavu. Okrem týchto verzií je Monopoly dostupné aj ako kartová hra v cestovateľskej verzii.

 

11. Tik tak Bum

Hra Tik tak Bum je určená pre 2-12 hráčov. Pointou hry je tvorenie slov s tikajúcou bombou v rukách. Úlohou hráčov je vymyslieť správne slovo a podať bombu spoluhráčovi. Avšak úspech nezáleží len od rýchlosti a slovnej zásoby, ale aj od kopy šťastia, pretože nikdy nikto nevie, kedy bomba vybuchne.

 

12. Tvoríme spolu

Vytvorte si obrovské plátno na tvorenie. Celá rodina môžete deň po dni, kúsok po kúsku maľovať, tvoriť, môžete dokumentovať každý deň, ktorý strávite touto spoločnou činnosťou. Nakoniec môže vzniknúť pekné dielo, pri ktorom si užijete čas spolu ako rodina. Dajte si takýto rituál na konci dňa a môžete zhrnúť, kto čo robil, ako sa cítil a znázorniť to na  výkres. Ideálne je urobiť to za jeden týždeň. Ďalší týždeň môžete začať odznova.

 

13. Fixa

Sadnite si spoločne do kruhu a dajte si pred seba jeden kancelársky papier alebo výkres. V ruke má každý z členov rodiny jednu fixu, ktorou bude kresliť a posúvať sa. Niekto zapne hudbu a ostatní začnú kresliť, po zastavení hudby sa posuniete o jedno miesto ďalej. Znova sa spustí hudba a kreslíte na papier, ktorý mate pred sebou. Dôležité je nečmárať a snažiť sa pekne dokončiť kresbu, ktorú máte pre sebou. Po skončení nasleduje diskusia o tom, ako sa vám to páčilo a čo by ste zmenili.

 

14. Kartové a stolové hry

Večer predstavuje aj ideálny čas na využitie všetkých tých stolových a kartových hier, ktoré vaše deti dostali ako darčeky k narodeninám či k Vianociam. Zhromaždite celú svoju rodinu a využite tieto zábavné aktivity na zblíženie a zábavu. Pri týchto hrách sa deti, ale aj vy zabavíte a tiež sa veľa naučíte.

 

15. Zaspievajte si spolu

Občas si večer môžete aj zaspievať zaspievať. Aby spievanie malo spád, vopred si vytlačte texty piesní a pripravte si tiež hudobné nástroje. Ak v rodine nikto nehrá na hudobný nástroj, môžete využiť napríklad Orffove hudobné nástroje. Ich výhodou je to, že obsahujú väčšie množstvo nástrojov, teda rôzne bubienky, paličky, triangle... Vďaka tomu sa do hrania môže zapojiť viac členov rodiny. Spev doprevádzaný týmito jednoduchými nástrojmi dokáže vyčariť v každej rodine dobrú náladu. Deti sa takýmto spôsobom môžu naučiť veľa rôznych pesničiek. Môžete si vymyslieť aj  vlastnú rodinnú hymnu. Môžete sa nahrávať na mobil a fotiť. Vytvoríte si tak pekné spomienky.

 

Výhody rodinných večerov zameraných na spoločné aktivity a hry

Usporiadanie pravidelného rodinného herného večera má výhody, ktoré presahujú rámec spoločného trávenia času. Aj keď môže byť vaším hlavným zameraním upevňovanie vzťahov a spoločná zábava, pravidelné rodinné herné večery majú niekoľko pozoruhodných výhod.

 

1. Podporujú duševné zdravie

Ak ste niekedy premýšľali o tom, ako motivovať svoju rodinu, aby precvičovala všímavosť, toto je skvelý spôsob, ako to urobiť. Všímavosť znamená venovať všetku svoju pozornosť jednej veci. Aký lepší spôsob, ako si precvičiť všímavosť, je venovať pozornosť členom rodiny počas nejakej hry? Podľa jedného výskumu všímavosť prináša tieto výhody: znížuje stres, zlepšuje pamäť, kognitívnu flexibilitu, sústredenosť a emocionálnu odolnosť. 

 

2. Zlepšujú akademické zručnosti a zručnosti pri riešení problémov

Väčšina hier zahŕňa určitú úroveň stratégie. Rozvíjanie týchto zručností môže niekedy znamenať zlepšenie školského výkonu, akademických výsledkov a sebadôvery, tiež zlepšuje schopnosti sebaregulácie a mentálne procesy, ktoré deťom umožňujú plánovať, sústrediť sa a riešiť viacstupňové problémy.  Ak sa chcete zamerať práve na túto oblasť, využívajte hry, ktoré zahŕňajú stratégiu alebo riešenie záhad.

 

3. Zlepšujú spoluprácu v rodine

Ak chcete, aby členovia vašej rodiny spolupracovali, existuje veľa hier, ktoré sa spoliehajú na tímovú spoluprácu, a tieto zručnosti deťom dobre poslúžia aj v iných oblastiach života. Napríklad v športe a v škole. Samozrejme, aj celkové vzťahy, úprimnosť a dôvera sa v rodine vďaka hrám viditeľne zlepšujú.

 

4. Deti sa učia žiť bez obrazoviek

Technológie majú množstvo výhod, ale ich príliš časté požívanie môže spôsobiť fyzické i psychické problémy, ako je únava očí, obezita, problémy s chrbtom a podobne. Vďaka rodinným hrám sa deti učia zabávať aj bez technológií.

 

Tajomstvo, ako urobiť z rodinných večerov niečo, na čo sa každý teší, je dopriať každému členovi rodiny, aby práve on mohol organizovať takýto večer a vybral hry, ktoré práve jeho zaujímajú. Ostatní členovia by mali prejaviť záujem, radosť a schopnosť prispôsobiť sa. Keď každý člen rodiny má rovnaké právo vyberať občas spôsob trávenia voľného času, keď má možnosť výberu a organizovania, tak postupne každý sa prejaví najlepšie, ako to dokáže.

Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Rodina
Zdieľať na facebooku