Neznášate robiť domáce práce? Toto je 7 výhod, ktoré vám prinášajú do života, keď sa im venujete

Foto: Pexels
Aj napriek tomu, že veľa ľudí považuje domáce práce za nevyhnutné zlo, existujú vedecky podložené dôvody, ktoré nás motivujú k tomu, aby sme radikálne zmenili postoj k domácim prácam a vnímali ich ako niečo veľmi prospešné pre život. / Foto: Pexels

Najnovšie výskumy ukazujú, že vykonávanie domácich prác prináša do života ľudí veľké množstvo benefitov.

 

Varenie, upratovanie, umývanie riadu, kosenie trávnika a iné práce, predstavujú pre mnohých ľudí hlavne nudu, rutinu a niečo nezáživné. Aj napriek tomu, že veľa ľudí považuje domáce práce za nevyhnutné zlo, existujú vedecky podložené dôvody, ktoré nás motivujú k tomu, aby sme radikálne zmenili postoj k domácim prácam a vnímali ich ako niečo veľmi prospešné pre život. Výskumy totiž hovoria o tom, že vykonávanie domácich prác je skvelé pre fyzické aj duševné zdravie. Pozrime sa podrobnejšie na oblasti života, ktoré pozitívne ovplyvňuje vykonávanie domácich prác.

 

1. Domáce práce podporujú kreatívne riešenie problémov

Podľa jedného z výskumov nenáročné úlohy podnecujú tvorivejšie nápady ako napríklad náročné úlohy alebo len oddych v rámci inkubácie. Práve vykonávanie jednoduchých domácich prác vytvára pre myseľ ideálne prostredie na rast kreativity, ktorú človek následne môže využiť pri riešení dôležitejších úloh. V rámci fáz tvorivého procesu poznáme niekoľko fáz:

1. Preparácia – spočíva v zhromažďovaní informácií a v skúmaní problému.

2. Inkubácia – dôležitú úlohou zahrávajú neuvedomené procesy, ktoré môžu ovplyvniť riešenie problému. Je to psychologicky najzaujímavejšia, ale zároveň aj najťažšie skúmateľná  fáza kreatívneho procesu.

3. Iluminácia (inšpirácia) – myšlienka alebo riešenie prichádza rýchlo, odrazu. Človek cíti, že objavil niečo významné, špeciálne, plodné.


4. Verifikácia – je to fáza overovania vhodnosti, správnosti riešenia.

Domáce práce sú dôležité pre druhú fázu, teda inkubáciu.

 

2. Domáce práce sú spojené s nižším rizikom demencie

Aby vedci zistili, ktoré aktivity môžu súvisieť s nižšou mierou demencie, analyzovali obrovské množstvo údajov, približne  500 000 účastníkov, ktorí mali priemerný vek 56,5 roka. Sledovali ich  v priemere 10,7 roka. Vedci zistili, že tí, ktorí sa vo väčšej miere venujú cvičeniu, domácim prácam a každodenným návštevám priateľov a rodiny, mali nižšie riziko demencie v porovnaní s tými, ktorí sa týmto aktivitám venujú veľmi málo. Konkrétne jednotlivé činnosti na znížené riziko demencie pôsobia takto:

1. Častá fyzická aktivita : o 35 % znížené riziko demencie.

2. Činnosti súvisiace s domácimi prácami (domáce práce) : o 21% znížené riziko demencie.

3. Návštevy priateľov a rodiny : o 15 % znížené riziko demencie.

 

3. Domáce práce podporujú fyzické zdravie

Vedci skúmali aj také malé fyzické aktivity, ako je napríklad  chôdza po schodoch, chôdza po záhrade či po kuchyni. Aj nevýrazné aktívne činnosti mali pozitívny vplyv na zdravie. Zahŕňali napríklad zlepšenie pamäti, zvýšenú koordináciu, zlepšenie nálady, zníženie rizika aterosklerózy, cukrovky, obezity a zvýšenie dlhovekosti. Zistili tiež, že akékoľvek krátke množstvo aktivity po jedle, ako je státie, domáce práce alebo dvojminútová prechádzka, môžu dokonca znížiť hladinu cukru v krvi.

 

4. Dokončenie domácej práce môže zvýšiť motiváciu 

Je dokázané, že človeka veľmi motivuje dokončená úloha. To je dôvod, prečo splnenie aj malej úlohy, ako je ustlanie postele, vám môže dať pocit zadosťučinenia a motivovať vás, aby ste sa pustili do ďalšej úlohy. Aj spisovateľ a rečník William H. McRaven v rovnakom duchu tvrdí: „Ak chcete zmeniť svet, začnite tým, že si usteliete posteľ.“ 

 

5.  Domáce práce pozitívne ovplyvňujú duševné zdravie

Dokončenie domácich prác zvyšuje pocit sebadôvery a následne aj schopnosť stanovovať si ďalšie ciele. Koncept sebadôvery skúmal napríklad psychológ Albert Bandura v 70. rokoch. Uvádza napríklad:„Nízka sebadôvera alebo naučená bezmocnosť sa spája s úzkosťou, depresiou, nedostatkom nádeje a motiváciou. Zatiaľ čo vyššia sebadôvera súvisí so životnou spokojnosťou, sebavedomím, sociálnym spájaním sa a rastovým myslením. “

 

6. Vykonávanie domácich prác znižuje stres

Súčasťou ďalšieho výskumu bolo sledovanie, či starostlivé umývanie riadu môže znížiť stres. Ľudia, ktorí pri umývaní riadu boli všímaví a pozorní, zamerali sa na príklad na vôňu umývacieho prostriedku, teplotu vody či lesk na riade, zaznamenali pokles nervozity o 27 percent a zvýšenie inšpirácie o 25 percent. Aj ďalšie činnosti, ktoré napríklad súvisia s upratovaním, tiež znižujú stres. Súvisí to aj s tým, že neporiadok spôsobuje zvyšovanie kortizolu– stresového hormónu.

 

7. Domáce práce vytvárajú priestor na stretnutie so sebou 

Domáce práce sú pre mnohých ľudí príležitosťou, keď si môžu konečne nájsť čas sami pre seba. Robenie opakujúcich sa domácich prác vám umožňuje získať prístup k vašim vnútorným myšlienkam, premýšľať o nich a vzdialiť sa od vášho zaneprázdneného života. Konečne môžete byť ponorení sami v sebe a mať ideálny čas a priestor na odpútanie sa od okolia.

 

Ako vidíte, dokonca aj domáce práce, ktoré sa vám nepáčia, môžu byť pre vás veľmi užitočné. Okrem spomenutých benefitov, môžete dať domácim prácam väčší zmysel aj vďaka správnemu nastaveniu mysle. Opýtajte sa sami seba, prečo určitú  prácu robíte. Môžete si tak pripomenúť svoje základné hodnoty. Napríklad možno ste hrdí na čistý a dobre zorganizovaný dom alebo na chutné, dobre pripravené jedlo. Možno je robenie domácich prác spôsobom, ako prispieť k blahu celej vašej rodiny. Možno si ceníte krásu svojho trávnika či záhrady a izbových rastlín. A niekomu zase pomáha prejav vďačnosti. Títo ľudia si často pripomínajú, že sú vďační za to, že sa majú o koho postarať, že môžu niekomu pomáhať. Tí najvytrvalejší vďaka tomuto nastaveniu vytrvajú pri domácich prácach aj vtedy, keď vedia, že si to iní ľudia nevážia.

Čítajte viac o téme: Výskum, Domáce práce
Zdieľať na facebooku