12 presvedčení, ktorými sa riadia optimistickí ľudia

Výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí sa zaoberajú pozitívnym myslením a sú optimisticky naladení, majú dlhší, šťastnejší a plnohodnotný život.
Výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí sa zaoberajú pozitívnym myslením a sú optimisticky naladení, majú dlhší, šťastnejší a plnohodnotný život. / Foto: Bigstock

Optimisti majú tendenciu nielen prežívať menej stresu, ale dokážu sa sa s ním aj efektívnejšie vyrovnávať. Výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí sa zaoberajú pozitívnym myslením a sú optimisticky naladení, majú dlhší, šťastnejší a plnohodnotný život. Ako sa teda stať optimistom?

 

Optimizmus je viac než pozitívne myslenie. Je to návyk na pozitívne myslenie, tendencia pozerať sa na všetko z tej lepšej stránky a očakávať ten najlepší výsledok. M. Seligman vo svojej knihe The Optimistic Child píše: „Viac než 1000 štúdií, ktoré skúmali vyše pol milióna detí a dospelých, preukázali, že optimisti menej trpia depresiami, sú úspešnejší v škole či v zamestnaní, ba dokonca sú fyzicky zdravší než pesimisti.“ Aj nedávny výskum ukázal, že optimistickí ľudia v skutočnosti žijú dlhší život s lepším duševným zdravím a lepšou kvalitou života. Čo teda robí človeka optimistickým? Ktoré presvedčenia sú základom jeho spôsobu života? Pozrime sa na niekoľko presvedčení, vďaka ktorým sa dá pochopiť, ako funguje ich myseľ a prečo rozmýšľajú tak, ako rozmýšľajú.

 

1. Uvedomujú si, že si môžu vybrať spôsob, ako budú reagovať

Optimistický človek verí, že bez ohľadu na to, s akou situáciou je konfrontovaný, jediná vec, ktorú má vždy pod kontrolou, je spôsob, akým reaguje. Či už sa stali dobré, neutrálne alebo zlé veci, je na každom človeku, aby reagoval tak, ako on sám chce. Buď sa pokúsi nájsť svetlú stránku aj na horšej veci, alebo sa rozhodne reagovať len negatívne.

 

2. Optimisti veria, že má silu uskutočniť pozitívnu zmenu

Optimisti vrúcne veria, že majú v sebe silu uskutočniť pozitívnu zmenu. Veria vo svoje vlastné schopnosti a vytrvalosť a tiež v to, že ak budú nasledovať svoje sny s odvahou a presvedčením, majú dobrú šancu premeniť tieto sny na skutočnosť.

 

3. Veria, že nepríjemná situácia je dočasná, ale liečenie si vyžaduje čas

Optimisti nie sú úplne imúnni voči negatívnym veciam. Ich výhodou je však to, že ich  považujú len za nestále udalosti, ktoré sa jedného dňa prenesú do minulosti. Rozhodne nepopierajú fakt, že hojenie citových rán môže nejaký čas trvať. Ich výhodou je však to, že ani počas strastiplného obdobia svojho života nezabúdajú na dobré časy, ktoré zažili a veria, že takéto obdobie budú opäť môcť čoskoro prežívať.

 

4. Vďačnosť vnímajú ako prirodzenú súčasť života

Keď do sveta optimistov prúdia dobré veci, neberú ich ako samozrejmosť. Namiesto toho vyjadrujú svoju vďaku a hlboko si uvedomujú svoje šťastie. Aj prejavenie vďačnosti vnímajú  ako súčasť pozitívneho pohľadu na svet.

 

5. Každý nový deň vnímajú ako ďalšiu príležitosť

Optimista vždy vidí nový deň ako novú príležitosť nájsť alebo vytvoriť dobro vo svojej vlastnej realite. Uvedomujú si, že každý nový deň v sebe skrýva potenciál odhaliť tú najlepšiu cestu životom.

 

6. Veria, že každý si zaslúži hojnosť

Optimistický človek verí v seba a v hojnosť, ktorú možno nájsť, ak je ochotný ju hľadať a kráčať za ňou. Sú presvedčení, že každý človek by mal veriť v silu svojho vlastného potenciálu, lebo každý človek je jedinečný a v niečom výnimočný. Len to musí v sebe nájsť.

 

7. Život sa snažia vnímať na základe jeho svetlejšej stránky

Naše dni na tejto zemi sú obmedzené a optimisti veria, že je lepšie ich stráviť sústredením sa na všetky pozitívne veci, ktoré sa udiali a môžu stať. Krehkosť a neistota života ich motivuje tráviť čo najviac času s pozitívne nastaveným myslením, pretože len tak si môžu skutočne užiť čas, ktorý majú k dispozícii.

 

8. Vždy si premyslia, či vzniknutá situácia je naozaj až taká zlá

Žiaden optimista neprežíva vždy len krásne chvíle a aj jeho sa dotýka smútok. No nie je smútok ako smútok. Optimisti majú tendenciu vopred preskúmať, či je dôvod na pochmúrnu náladu a či vzniknutá situácia je naozaj taká vážna, ako sa na prvý pohľad javí. Nedovolia, aby ich hlboko ovplyvňovali malé nepríjemnosti. Snažia sa smútok, hnev, úzkosť a iné negatívne emócie prejavovať len pri obzvlášť závažných situáciách.

 

9. Vedia, že optimizmus plodí optimizmus

Optimisti vedia, že nie všetci sa s optimistickým nastavením mysle narodili. Niekedy je potrebné si ju vypestovať. Výsledkom tohto procesu je naučený optimizmus. Naučený optimizmus je termín, ktorý pochádza z pozitívnej psychológie a vychádza z predpokladu, že talent pre radosť je možné kultivovať a rozvíjať. Tento pojem v kontexte pozitívneho myslenia zaviedol psychológ Martin Seligman, ktorý  hľadal spôsoby, ako umožniť človeku prežiť šťastnejší a zmysluplnejší život. Zdôrazňoval, že každý pesimista sa môže zmeniť na optimistu, avšak treba rátať nielen s prestavením mysle, ale aj so zmenou prístupu k celkového fungovaniu v živote. Podľa neho pesimistu robí pesimistom predovšetkým jeho premýšľanie o budúcnosti, ktorú vidí v tých najčernejších farbách. Dobrou správou je, že pesimistom ani optimistom sa nerodíme. Prichádzame sa svet s určitými vrodenými predispozíciami, avšak to nás ovplyvňuje približne z polovice. Druhú polovicu predstavuje učenie, naše zážitky či skúsenosti a ich interpretácia. Vďaka nim si vytvárame rôzne vzorce a skutočnosť. To má neskôr zásadný vplyv na to, ako vnímame úspech aj zlyhanie a do akej miery sme optimistami či pesimistami. 

 

10. Optimisti sa vedia lepšie odpútať od udalostí v ich živote

Môže byť až príliš ľahké predpokladať, že keď sa dejú zlé veci, je to preto, že si ich zaslúžime alebo preto, že nemáme šťastie, aké majú ostatní. To je však v rozpore s presvedčením optimistu, ktorý vidí dobro a zlo len ako veci, ktoré sa dejú. Optimisti sa vedia lepšie odpútať od udalostí v ich živote. Z ich pohľadu má život svoje vzostupy a pády a vinu nemožno vždy prisúdiť čomukoľvek a hlavne nie sebe. Niekedy sa život jednoducho stane takým, akým práve je.

 

11. Optimisti v negatívnom nastavení mysle nechcú zostávať dlho

Optimistický človek nechce, aby ho negatívne udalosti a myšlienky prenasledovali veľmi dlho. Veria, že takéto opakujúce sa myšlienkové vzorce majú malú hodnotu a že sa môžu rozhodnúť presunúť svoju pozornosť na niečo iné. Vedia, že ak dokážu zmeniť svoje myšlienky na niečo dobré, teda na niečo, za čo cítia vďačnosť, potom môžu žiť oveľa pokojnejší život.

 

12. Vedia, že regenerovať sily je dôležité

Optimizmus nezávisí od toho, či si dobre oddýchnete, ale určite je oveľa jednoduchšie byť optimistický, keď sa cítite bdelí a naplnení energiou. Preto optimista verí, že je potrebné sa čo najčastejšie venovať takým aktivitám, ktoré slúžia na uvoľnenie tela a mysle. Pesimizmus môže byť ovplyvnený aj vyčerpaním. Optimista si vždy nájde čas na odpočinok a zotavenie, keď má vybité batérie.

Čítajte viac o téme: Šťastie, Zdravie, Nastavenie mysle
Zdieľať na facebooku