15 znakov toxického pracoviska, na ktorom by ste nemali zostávať

Každý vie, že atmosféra na pracovisku ovplyvňuje pracovný výkon.  Pracovné prostredie by malo od nás vyžadovať nejaké nároky a byť tvorivé, aby nás motivovalo. Tiež je dôležité, aby medzi ľuďmi na pracovisku prevládal vzájomný rešpekt.
Každý vie, že atmosféra na pracovisku ovplyvňuje pracovný výkon. Pracovné prostredie by malo od nás vyžadovať nejaké nároky a byť tvorivé, aby nás motivovalo. Tiež je dôležité, aby medzi ľuďmi na pracovisku prevládal vzájomný rešpekt. / Foto: Bigstock

V dnešnej dobe je takmer nemožné nájsť dokonalé pracovisko. Všade sa nájdu nejaké problémy. Z tohto dôvodu by ľudia mali vedieť identifikovať toxické pracovisko. Z tohto  prostredia by mal človek čo najskôr odísť. Ak tak neurobí, môžu sa u neho vyskytnúť zdravotné problému rôzneho charakteru.

 

Aj vy možno máte tú smolu, že pracujete v toxickom pracovnom prostredí, kde je atmosféra plná negativity alebo chaosu. Je to nepríjemné a môže to viesť k stresu, úzkosti a negatívnym pohľadom na život. Toxické pracovné prostredie môže vzniknúť mnohými spôsobmi, ale najčastejším dôvodom býva zlá alebo žiadna komunikácia. Môže to byť nedostatok komunikácie medzi šéfom a zamestnancami, pokiaľ ide o úlohy a očakávania, ale tiež nedostatok komunikácie medzi spolupracovníkmi, ktorá vedie k nedorozumeniam a zlej atmosfére. Ak na pracovisku chýba dobrý vedúci pracovník, môže to viesť k chaotickým situáciám alebo dochádza k takým  situáciám, že zamestnanci prestanú medzi sebou komunikovať a myslia hlavne sami na seba. Teda hlavne na svoj plat a firma vo všeobecnosti ich už veľmi nezaujíma. Na niektorých pracovníkov môže toxické prostredie vplývať aj tak, že začnú pociťovať stagnáciu, vyhorenie a nudu. Stráca sa motivácia pracovať, zlepšovať sa a prichádzať s novými návrhmi. Čím dlhšie sa zdržiavate na stresujúcom a nepríjemnom pracovisku, tým ťažšie je odísť. Tiež, čím dlhšie zostanete, tým viac škody to spôsobí vám a vášmu duševnému i fyzickému zdraviu. Pozrime sa na základné znaky, ktoré jasne naznačujú, že pracujete na toxickom pracovisku. 

 

1. Zamestnancom nezáleží na kvalite práce

Zamestnanci sú zodpovední za to, že svoju prácu vykonávajú dobre a načas. Ale v toxickom pracovnom prostredí môžu pravidelne zmeškať termíny dokončenia práce, pretože sa dôsledne nevenujú svojim povinnostiam. Ak sa zamestnanci nevenujú svojej práci naplno, nevidia v nej zmysel a nezaujíma ich, najlepšie je pracovisko opustiť a venovať sa niečomu inému.

 

2. Zlé vzťahy medzi zamestnancami

Neustále problémy súvisiace so vzťahmi na pracovisku, sú tiež jedným zo znakov toxicity na pracovisku. Firma, ktorá dovolí, aby na pracovisku boli hádky, intrigy či nenávisť, sa nestará o duševné zdravie svojich zamestnancov. Takéto prostredie nie je vhodné na efektívnu prácu a odoberá zamestnancom veľké množstvo energie.

 

3. Negatívna energia na pracovisku

Energia na pracovisku sa odráža v tom, ako sú ľudia spokojní vo svojej práci, ako sa cítia a či sú šťastní a motivovaní. Ak sú unavení, nemotivovaní a bez akéhokoľvek záujmu, práca je pre nich zo dňa na deň vyčerpávajúcejšia. A ak sa k tomu pridajú ešte aj klebety a ohováranie, postupom času vám toto prostredie odoberie veľa energie a budete sa cítiť veľmi zle nielen v práci, ale aj doma. Pracovisko s negatívnou energiou  nie je miestom, kde človek môže prosperovať.

 

5. Nedostatok motivácie

Keď potrebujete zistiť, či je vaše pracovisko toxické, všímajte si aj motiváciu zamestnancov. Ak majú pocit nešťastia a nedostatku motivácie, môžete predpokladať, že toto nie je skvelé pracovisko. Keď sa cítite šťastní a nadšení z práce, vytvára to okolo vás pozitívnu energiu a do práce sa tešíte. Ak to tak nie je, možno je čas poobzerať sa po novej práci.


 

6. Vysoká fluktuácia zamestnancov

Ak sa na pracovisku striedajú stále noví ľudia, ktorí nahrádzajú pôvodných zamestnancov, mali by ste spozornieť. Ak si všimnete, že na vašom pracovisku je neustále prijímaných veľa nových zamestnancov, ktorí veľmi často nahrádzajú tých skúsenejších, radšej odíďte skôr, ako bude neskoro.

 

7. Neefektívna komunikácia

Základným prvkom charakterizujúcim toxické pracovisko je veľké množstvo komunikačných problémov, a to naprieč viacerými sektormi. Jednak medzi zamestnancami a ich nadriadenými pracovníkmi, riadiacimi štruktúrami a jednotlivými oddeleniami navzájom, ako aj pri kontakte so zákazníkmi a dodávateľmi. Problémy môžu byť reprezentované nedostatkom komunikácie. Ako príklad možno uviesť situáciu, keď sa zamestnanci dozvedajú o prijatých rozhodnutiach až po tom, ako už boli implementované. Iné príklady nefunkčnej komunikácie zahŕňajú tzv. nepriamu komunikáciu – posielanie správ a odkazov po iných, popieranie zverejnených informácií či poskytovanie zavádzajúcich informácií.

 

8. Negatívne vnútorné nastavenie

Negatívne vnútorné nastavenie sa na pracovisku prejavuje ako neochota spolupráce, pesimizmus alebo cynizmus. Všetky tieto prvky prispievajú k tomu, že sa ľudia negatívne vyjadrujú a jednoduchá zmena, akou je napríklad presun stretnutia o 30 minút, môže vyžadovať oveľa viac energie, ako by sa očakávalo. Kolegovia sa boja zmien, odďalujú ich alebo sa im inak vyhýbajú. Vzniká strach, ktorý likviduje kreatívne myslenie a angažovanosť.

 

9. Zameranie sa na krátkodobé ciele

Spoločnosti, ktoré majú iba krátkodobé ciele, nedokážu vytvoriť kruh bezpečia a jasnú perspektívu do budúcnosti. V takom prípade sa firemná kultúra a jej smer uberá zvyčajne k okamžitým výnosom, akými sú peniaze, status alebo sláva. V práci nejde o nič iné, len o to, ako rýchlo zbohatnúť. Ako nájsť inováciu, rýchlo ju dodať a predať prvej ponuke na trhu, pričom najvyššie provízie idú manažérom. Nik nevie, čo sa bude robiť o rok. Či daná pozícia bude ešte existovať. Môže sa stať, že pre získanie profitu príde aj prepúšťanie alebo nastane vysoká fluktuácia zamestnancov.

 

10. Neprítomný šéf

Ak ste svojho šéfa nevideli celý týždeň a je štvrtok, potom si musíte rozmyslieť, či je toto pracovisko pre vás to pravé. Neprítomný vedúci vysiela nepríjemný signál zamestnancom, že mu nezáleží na efektivite práce a určite mu nezáleží ani na zamestnancoch. Neprítomný šéf rovná sa toxické pracovisko.

 

11. Neférové ​​zaobchádzanie

Keď jeden zamestnanec niečo môže urobiť a ten druhý nie, tak to nepôsobí v kolektíve najlepšie. Nepresadzovanie rovnakých pravidiel pre všetkých vytvára nepríjemnú hierarchiu. Pre každého je to demotivujúce a ukazuje to, že šéf nevníma postavenie zamestnancov rovnako.

 

12. Zamestnávateľ nemyslí na vzdelávanie a rast zamestnancov

Na toxickom pracovisku zamestnávateľovi vôbec nezáleží na osobnostnom raste zamestnancov. Každý, kto úspešne podniká, vie, že ak si svojich zamestnancov váži, robí pre nich maximum aj z hľadiska ich rozvoja alebo kvality ich osobného života. Pracovníci, ktorí zažívajú takýto prístup, nadšene pre neho pracujú. Ak však cítia len nevďačnosť a nezáujem o ich osobu, nie sú šťastní. 

 

13. Preťažovanie prácou navyše

Firma, ktorá zamestnancov zaťažuje čoraz väčším množstvom práce, si pracovníka neváži. Príliš veľa práce môže viesť k stresu, ktorý si zamestnanci  často odnášajú aj  domov. Toto potom negatívne vplýva aj na ich osobný život. V takýchto podmienkach nikto nevydrží dlho pracovať.

 

14. Zvýhodňovanie niektorých zamestnancov

Toto je vec, ktorá zamestnancov demotivuje najviac. Prejavuje sa to tým, že jeden zamestnanec dostáva najlepšie zmeny, najlepší plat,  najlepšie projekty alebo sa s ním jednoducho zaobchádza oveľa lepšie ako s ostatnými. Je to toxické, ale žiaľ, stáva sa to a často v takomto prostredí musíte žiť a pracovať dlhé roky. Je lepšie odísť a nájsť si miesto, kde sa s vami bude zaobchádzať lepším spôsobom.

 

15. Obťažujúce správanie voči zamestnancom

Aj tento druh správania je znakom toho, že pracovisko je toxické. Akýkoľvek druh obťažovania, či už sexuálneho, verbálneho alebo duševného, ​​je neprijateľný a mal by byť riešený. Ak sa nič nerieši a nemení k lepšiemu, potom musíte okamžite odísť. 

 

Každý vie, že atmosféra na pracovisku ovplyvňuje pracovný výkon.  Pracovné prostredie by malo od nás vyžadovať nejaké nároky a byť tvorivé, aby nás motivovalo. Tiež je dôležité, aby medzi ľuďmi na pracovisku prevládal vzájomný rešpekt. Len vtedy ľudia spolu dobre vychádzajú, neprekážajú si a nerobia si navzájom zle. Samozrejme, ak ste podnikli všetky kroky potrebné na vyriešenie problémov vo vašej práci a nič sa nezmenilo, mali by ste si nájsť  inú prácu. Dobrou správou je, že existuje veľa firiem, v ktorých neprevláda toxická pracovná kultúra a ak vám bude šťastie priať, po určitej dobe si určite nájdete prácu, v ktorej budete šťastnejší.

 


Zdroje:
Entrepreneur
Toxic workplace signs

Čítajte viac o téme: Motivácia, Šťastie, Produktivita
Zdieľať na facebooku