5 komunikačných stratégií, ktoré používajú najpríťažlivejší ľudia

Foto: Pexels
Príťažliví ľudia už dávno pochopili, že správna komunikácia je to, vďaka čomu môžu napredovať, môžu sa cítiť dobre a mať dobré vzťahy s ľuďmi. / Foto: Pexels

Tajomstvom príťažlivosti sa zaoberajú nielen psychológovia, ale aj bežní ľudia. I keď výsledky výskumov sú rôzne, jedno je isté. Pekná tvár nestačí. Človek, ktorý pôsobí na iných príťažlivo, musí mať určité vlastnosti, ktoré na iných pôsobia dobre. A dôležitý je aj spôsob komunikácie. Ktoré komunikačné stratégie pôsobia na iných príťažlivo?

 

Príťažliví ľudia už dávno pochopili, že správna komunikácia  je to, vďaka čomu môžu napredovať, môžu sa cítiť dobre a mať dobré vzťahy s ľuďmi. Schopnosť vedieť aktívne počúvať, efektívne klásť otázky, jasne a zrozumiteľne odpovedať a byť rovnocenným partnerom pri komunikácii, je odrazom ich sebavedomia a rešpektovania samého seba a tiež ľudí, s ktorými komunikujú. V čom spočíva ich tajomstvo? Pozrime sa na 5 tipov, ktoré môžu pomôcť aj vám zlepšiť si komunikačné zručnosti a tým aj vašu príťažlivosť.

 

1. Počúvajte, aby ste pochopili a neodpovedajte hneď

Ak chcete byť dobrým poslucháčom, musíte skutočne počúvať, čo druhá osoba hovorí, namiesto toho, aby ste rozmýšľali nad skvelým príbehom, ktorý chcete povedať v momente, keď daná osoba dohovorí. Nájdite si spôsoby, ktorými dáte najavo, že naozaj počúvate. Napríklad udržujte zrakový kontakt a prikyvujte hlavou. Mnohí ľudia namiesto toho, aby sme skutočne počúvali, čo niekto hovorí, sú zaneprázdnení čakaním na chvíľu, kedy budú môcť oni konečne hovoriť. Títo ľudia nemajú šancu potom skutočne rozumieť tomu, čo druhý človek hovorí.Byť vynikajúcim poslucháčom si vyžaduje veľké úsilie a veľa cviku, ale za ten cvik to stojí. Je dobré tiež si uvedomiť, že ľudia nemusia chcieť, aby ste im práve vy pomáhali vyriešiť ich problém. Môžu sa jednoducho iba chcieť podeliť s vami o svoje pocity. Nechajte si rady na inokedy, teda okrem prípadov, kedy si ich daná osoba vyžiada. Často ľudia nepotrebujú odpovede, rady, hodnotenia. Stačí, že ste s nimi a počúvate ich. Tým, že sa človek vyrozpráva, často sám nájde najlepšie riešenie. Na začiatok potrebuje len, aby ho niekto vypočul, aby sa našiel niekto, kto mu daruje svoj čas a sústredenú pozornosť.

 

2. Pýtajte sa 

Nevytvárajte si domnienky o tom, čo sa hovorí, pretože všetci sme naladení na to, aby sme boli ostražití voči negativite. Ak niečomu úplne nerozumiete, položte objasňujúce otázky. Buďte tým typom človeka, ktorý vždy hľadá pravdu. Príťažliví ľudia vás dokážu ľahko motivovať k tomu, aby ste hovorili o sebe. Nezdráhajú sa pýtať a zároveň otvorene hovoria aj o sebe. Úprimne ich zaujíma, čo si myslíte a to ich robí dôveryhodnými. Hneď, ako sa dozviete o človeku niečo nové, opýtajte sa ho na podrobnosti a potom povedzte niečo podobné o sebe. Ukáže sa, že máte spoločné niečo, o čom môžete viesť zaujímavú konverzáciu. Jeden z najväčších úspechov v komunikácii je ten, keď dokážeme osobu počúvať nielen ušami, ale aj srdcom. Úžasné je aj to, keď dokážeme ľuďom v tejto uponáhľanej dobe venovať svoj čas. Nie je to vždy ľahké počúvať, zvlášť keď sme zaujatí desiatimi inými vecami, ktoré by sme mali robiť alebo jednoducho človek nie je zaujatý tým, čo mu druhá osoba hovorí. Avšak táto snaha sa raz vyplatí. Počúvanie a následné dávanie otázok môže poskytnúť puto intimity, ktoré prehlbuje spojenie s ostatnými.

 

3. Hľadajte spoločné veci a nie rozdiely

Väčšina ľudí podvedome vyhľadáva nezhody a konflikty, ktoré vedú skôr k hádke ako k rozhovoru. Príťažliví ľudia sa snažia vyjsť s každým. Preto sa snažia nájsť tému, v ktorej majú s druhým účastníkom rozhovoru niečo spoločné. Pomáha to naštartovať zaujímavú konverzáciu a navodiť pozitívne emócie hneď na začiatku. Ľudskosť prejavíte aj tak, že zosúladíte svoje emócie s prítomnými. Vnímajte emócie v reči druhých a reagujte na ne. Ku každému, s kým sa stretnete, sa správajte ako k dôležitej osobe. Prejavujte srdečnosť a rešpekt. Dávate tak ľuďom najavo, že o nich máte úprimný záujem, a to vždy každého poteší.

 

4. Používajte mimiku a gestá

Príťažliví ľudia sú schopní prejavovať svoje emócie neskutočne ľahko a v správnej chvíli. Sú vďaka tomu schopní zmeniť aj to najnudnejšie rozprávanie na skutočne pútavý rozhovor, a to vďaka vhodnej gestikulácií a výrazu tváre. A to podnecuje úprimný záujem druhej osoby. Ale nielen to. Gestá a mimiku vedia aj dekódovať a potom správne využiť v kontakte s dotyčnou osobou. To, čo iní hovoria, nemusí byť vždy pravda. Za slovami sa môže skrývať veľa ďalších vecí. Často nie na základe slov, ale na základe toho, čo človek nevypovie, môže o ňom veľa prezradiť. Väčšina informácií, ktoré si v komunikácii vymieňame, idú inými kanálmi, než sú slová. A často sú to dôležitejšie informácie, než vlastný obsah slov. Niekoľko výskumov preukázalo, že  slová predstavujú len 7 percent všetkých informácií, ktoré vnímame. Ďalších 25 percent patrí odtieňu hlasu a jeho modifikácii a celých 68 percent tzv. neverbálnej komunikácii, ktorá zahŕňa širokú škálu javov. Jedná sa nielen o známu mimiku, gestiku a pohyby očí, ale aj o dotyky (haptika), vzdialenosti v priestore (proxemika), reč postojov, držanie tela (posturológia), zaobchádzanie človeka s časom (chronemika) či charakter rukopisu (grafológia). Príťažliví ľudia tieto veci ovládajú a využívajú v kontakte  s ľuďmi.


 

5. Buďte empatickí

Človek, ktorý demonštruje blízkosť a vie počúvať a komunikovať s empatiou, sa v očiach ostatných postupne stáva príťažlivejším. Ľudia, ktorí stále hovoria iba o sebe a pokúšajú sa predvádzať iba z tej najlepšej stránky, pričom preháňajú svoje schopnosti, prednosti a zručnosti, vytvárajú svojím správaním trápnu situáciu a vyvolávajú odstup. Ak chcete byť skutočne príťažliví, mali by ste vedieť ukázať svoj úprimný záujem o toho druhého a nedávať mu najavo žiadnu nadradenosť. Príťažlivý človek často premýšľa nad tým, akú najzaujímavejšiu otázku by iným ľuďom mohol položiť. Nemyslí na to, o čom bude nejaký človek hovoriť alebo čo by im povedal o sebe, ale myslí na to, ako by mohol motivovať človeka k tomu, aby vyrozprával svoj príbeh. Ak nabudúce stretnete po dlhšej dobe známeho, namiesto rozprávania o sebe, sa skúste opýtať: „Čo sa ti najzaujímavejšie prihodilo v poslednej dobe?“ Vďaka tejto jednoduchej otázke budete pre neho oveľa príťažlivejší, ako keď budete len stále rozprávať o sebe.

 


Zdroje:
PEASE, A. – PEASE, B.: Úspešné komunikačné stratégie
KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme
WERNEROVÁ, I.: Komunikace pro každého

Čítajte viac o téme: Efektívna komunikácia
Zdieľať na facebooku