Podľa britských expertov by sa znovuotvorené školy mali zamerať na hru, nie na akademický progres

Experti na mentálne zdravie poslali britskej vláde list, v ktorom naliehajú, aby sa školy po znovuotvorení zamerali na hru namiesto akademického progresu.
Experti na mentálne zdravie poslali britskej vláde list, v ktorom naliehajú, aby sa školy po znovuotvorení zamerali na hru namiesto akademického progresu. / Foto: Bigstock

Experti na mentálne zdravie poslali britskej vláde list, v ktorom naliehajú, aby sa školy po znovuotvorení zamerali na hru namiesto akademického progresu. Tvrdia, že hra môže deťom pomôcť vyrovnať sa s psychickými následkami dlhodobej izolácie.

 

Školy sú zatvorené už niekoľko týždňov a mnohé deti sa už doma nudia. Chýbajú im kamaráti, čas, ktorý spolu trávili, a niektorým dokonca chýba aj škola sama o sebe. Britskí experti na mentálne zdravie apelujú na britskú vládu a tvrdia, že po otvorení škôl je dôležité, aby bol čas strávení hraním sa s ostatnými deťmi prioritou. Hovoria, že mentálne zdravie je v súčasnej situácii dôležitejšie ako akademický progres.

 

Experti sa obávajú vplyvu sociálnej izolácie na zdravie detí

Deti sú doma už niekoľko týždňov a experti sa obávajú toho, ako čas strávený v izolácii bez kontaktu s ostatnými deťmi vplýva na mentálne zdravie detí, píše Guardian. Súčasná situácia nie je jednoduchá ani pre dospelých, ktorí môžu prežívať hnev, postraumatický stres alebo sa cítiť zmätene. Deti a dospelí sa môžu kvôli izolácii cítiť osamelo. Na to, ako sa cítime, vplýva dĺžka izolácie, nuda, frustrácia, nedostatok informácií či produktov, ktoré potrebujeme ku každoennému životu aj finančné problémy. Všetky tieto pocity nevnímajú len dospelí, ale aj deti, a môžu prispieť k ich zhoršenému zdraviu. „Ak majú deti horšie mentálne zdravie vedie k dlhodobým psychickým problémom neskôr, horšej školskej dochádzke a je to ďalšia ekonomická záťaž," píšu odborníci v liste zaslanom vláde.

 

Experti teda žiadajú, aby mali deti po návrate do školy dostatok času a príležitostí na hranie. Svoje odporúčania založili na prehľade akademickej literatúry, v ktorom sa zamerali na škodlivý vplyv izolácie na dieťa a na benefity, ktoré so sebou prináša hranie. V tomto prehľade sa nachádza aj štúdia, ktorá zistila, že deti, ktoré zažili izoláciu alebo karanténu počas prechádzajúcich pandémií mali až päťnásobne väčšiu pravdepodobnosť, že budú potrebovať pomoc s mentálnym zdravím ako deti, ktoré sa v podobnej situácii predtým neocitli.

 

Hranie sa pomáha deťom vyrovnať sa s izoláciou

Sam Cartwright-Hatton je profesorkou klinickej detskej psychológie na University of Sussex. Doterajší výskum zhrnula do pár viet: „Výskum naznačuje, že emocionálne zdravie detí počas karantény trpí a je pravdepodobné, že toto utrpenie bude v mnohých prípadoch pokračovať dlhšie. Naliehame na ministrov a exekutívu, aby zaistili, že deťom bude čo najskôr poskytnutý prístup ku hrám, a ak je to možné, aby mali kvalitné možnosti hrať sa.”

 

Dr Jerry Gibson, lektorka psychológie a vzdelávania na University of Cambridge, dodáva: „Je ľahké povedať, že hranie sa nie je dôležité, ale pre deti má hranie sa s kamarátmi a spolužiakmi veľmi dôležitý vplyv na sociálny vývin. Je dôležité pre vysporiadanie sa s emóciami, a preto pomáha pri vyrovnaní sa s karanténou. Z tohto dôvodu by mali kroky pri uvoľňovaní obmedzení zahŕňať aj čas a priestor pre deti, ktorý im umožní hrať sa s kamarátmi.

 

Experti z piatich univerzít apelujú na to, aby hranie sa bolo jednou z povolených aktivít akonáhle to bude bezpečné, pretože podľa nich hranie pomôže k tomu, aby sa deti uvoľnili, cítili menej stresu a úzkosti. Úlohou škôl je teda zabezpečiť, aby sa deti mohli bezpečne hrať bez zbytočného rizika.

 

Deťom pomôže aj to, ak sa budú môcť hrať v malých skupinkách

Helen Todd je profesorkou detskej psychológie na univerzite v Readingu. Podľa nej môže byť návrat do školy náročný. „Bude to však ešte náročnejšie, ak sa od detí očakáva, že budú od svojich kamarátov vzdialené dva metre. Chceme, aby postupné uvoľnovanie pravidiel zahŕňalo aj možnosť hrať sa s inými deťmi, akonáhle to bude bezpečné. Môže to znamenať aj povolenie hrania iba vo dvojiciach alebo malých skupinkách, ktoré deťom umožnia hrať sa s malým množstvom detí, alebo v rámci sociálnych bublín, ktoré umožňujú opakované zmiešavanie malého množstva kontaktov,” dodáva profesorka. Podľa expertov by školy mali získať potrebné zdroje a pokyny, ako podporovať mentálne zdravie detí, keď sa školy začnú otvárať.

 

Ako sa vyhnúť pocitu osamelosti?

Pocity osamelosti sa u detí a mladých ľudí spájajú so zhoršením mentálnym zdravím. Počas karantény však existuje viacero spôsobov, ako s týmito pocitmi bojovať. Deťom pomôže, ak počas izolácie nestratia kontakt so svojím okolím, ale udržia si sociálne kontakty a kamarátstva. Nepomôže len navýšiť čas, ktorý dieťa strávi online so svojmi kamarátmi. Dôležité je aj to, aby dieťa vedelo, aké sú alternatívy trávenia voľného času, a malo počas dní izolácie určitú štruktúru. Pre deti je dôležité, ak majú pocit, že sú stále súčasťou skupiny a vedia, že sa majú na koho obrátiť. Preto je dôležité aj to, aby cítili, že sú súčasťou svojej rodiny.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku