Viacnásobná inteligencia nie je to isté ako učebné štýly. Ako viesť hodiny, aby si deti zapamätali čo najviac?

Viacnásobná inteligencia nie je to isté ako učebné štýly.
Viacnásobná inteligencia nie je to isté ako učebné štýly. / Foto: Shutterstock

Pred 35 rokmi predstavil Howard Gardner svoju teóriu viacerých typov inteligencie. Bolo to v čase, kedy sa všetci zaujímali iba o inteligenčný kvocient, ľudskú schopnosť riešiť problémy a vedieť aplikovať logické zmýšľanie na viaceré disciplíny. Gardner vnímal IQ ako príliš obmedzujúce, a mal pocit, že lingvistická a logická inteligencia sú v popredí, zatiaľ čo nikto nevenoval pozornosť umeniu. Umenie bolo často vynechávané. Vďaka tomu si uvedomil, že pravdepodobne existuje viacero typov inteligencie a rôzne talenty, a každý má svoje slabé a silné stránky.

 

Jeho cieľom bolo rozšíriť koncept inteligencie, ako ju poznáme. S touto teóriu sa stotožňuje množstvo ľudí, aj vo vzdelávaní, a teória je stále populárna. Avšak často sa stane, že ju ľudia nepochopia správne. Až príliš často sa mieša s teóriami učebných štýlov, čo redukuje viacero typov inteligencie naspäť do jedného typu inteligencie, pretože žiaci sa môžu učiť iba vizuálne alebo počutím, avšak nikdy nie oboma spôsobmi. Je jasné, že každému vyhovuje iný štýl učenia, ale výskum ukázal, že keď študenti spracúvajú a uchovávajú informácie, neexistuje dominantný biologický štýl. Keď sa učitelia snažia prispôsobiť výučbu štýlu učenia, žiadne výhody neexistujú.

 

Vyučovanie na základe učebných štýlov je vo všeobecnosti akceptované

Viac ako 90 percent učiteľov verí tomu, že študenti sa učia lepšie, ak dostanú informácie prispôsobené ich preferovanému štýlu učenia. Paul Howard-Jones tvrdí, že je to len mýtus. Podľa neho neexistuje vedecký dôkaz na podporu tejto teórie.

Avšak problém nie je len v učiteľoch, ale aj v študentoch. Štúdia vykonaná profesorkami medicíny Polly Husmann a Valerie O’Loughlin zistila, že veľa z ich študentov stále verí učebným štýlom a často adaptuje ich učenie sa týmto učebným stratégiám. Avšak potom, čo Polly a Valerie analyzovali výsledky testov týchto študentov, nenašli žiadne zlepšenie po učení sa na základe učebných štýlov. Namiesto toho zistili, že osvedčené stratégie, ako napríklad používanie mikroskopu, fungujú rovnako dobre pre všetkých. Nezávisle od toho, či sa jedná o vizuálne nadaného študenta, alebo o študenta s lingvistickou inteligenciou.

 

Štúdia však zdôrazňuje hodnotu výučby prostredníctvom viacerých spôsobov, čo je efektívny spôsob, ako viac pochopiť a zapamätať si. Štúdia v roku 2015 zistila, že žiaci viac pochopia, ak sú prednášky spojené s diagramami. Taktiež je potvrdené, že študenti si zapamätajú viac, ak učebnice obsahujú obrázky. Keď žiaci môžu použiť viac spôsobov zapamätania si vecí, informácie sú zakódované hlbšie. Toto však znamená že spoliehať sa iba na jeden štýl učenia je menej efektívne.

 

Čo to znamená pre učiteľov?

Gardner tvrdí, že viacnásobné inteligencie by sami o sebe nemali byť vzdelávacím cieľom. Čo by teda učitelia mali robiť, aby správne aplikovali teóriu viacnásobných inteligencií vo svojej triede?

 1. Dajte svojim žiakov viacero spôsobov, ako získať informácie. Okrem toho že vaše hodiny budú zábavnejšie, žiaci si toho pravdepodobne dokážu zapamätať viac, pokiaľ je učivo prezentované viacerými spôsobmi.
   
 2. Individualizujte svoje hodiny. Rozlišovanie výučby má svoj zmysel aj napriek tomu, že študenti nemajú jeden dominantný učebný štýl. Skúste sa vyhnúť univerzálnej metóde výučby a namiesto toho popremýšľajte nad tým, aké potreby a záujmy majú vaše žiaci.
   
 3. Využite umenie a zakomponujte ho do vašich hodín. Vzdelávací systém sa často zameriava na jazykové a logické znalosti, ale podľa Gardnera máme všetci niekoľko intelektuálnych potenciálov. Prečo ich nevyužiť?
   
 4. Neškatuľkujte študentov podľa typov inteligencie. Ak budete študentov škatuľkovať, nedovolíte im rozvíjať svoje schopnosti aj v ostatných typoch inteligencie. Nálepky môžu byť v tomto prípade škodlivé.
   
 5. Nemýľte si viacnásobnú inteligenciu s učebnými štýlmi. Jedným z populárnych mýtov je, že učebné štýlom sú užitočným spôsobom ako aplikovať teóriu viacnásobnej inteligencie. Čítanie a spracovanie priestorových  informácií si vyžadujú rôzne druhy inteligencie, aj keď obidva druhy informácií vnímame očami. Záleží na tom, ako mozog spracováva informácie, nie na tom, aký zmysel používame na ich získanie.
   
 6. Nesnažte sa nastaviť hodinu podľa učebných štýlov. Je pravdepodobné, že vaši žiaci budú mať preferenciu toho, ako by mal byť materiál prezentovaný, avšak neexistuje dostatočný dôkaz toho, že to skutočne pomáha. Ak sa budete snažiť odučiť hodiny podľa preferovaných učebných štýlov žiaka, môže vám to zabrániť v použití osvedčených spôsobov, ktoré fungujú.
Zdieľať na facebooku