Preplnené vyzdobené triedy deťom neprospievajú pri učení. Zhoršujú ich pozornosť

Preplnené triedy neprospievajú pozornosti detí, myslia si vedci.
Preplnené triedy neprospievajú pozornosti detí, myslia si vedci. / Foto: Bigstock

Aj vy patríte medzi hrdé učiteľky na výtvory svojich detí? Vešiate všetko pyšne po stenách, nástenkách, dverách, len aby nezostali detské umelecké diela nepovšimnuté? Výskum tvrdí, že to nie je najlepší prístup.

 

V mnohých triedach, najmä na základných školách, sú steny preplnené rôznymi mapami, číslami či výkresmi. Ak je ale dekorácií na stenách až príliš veľa, pozornosť detí sa ľahšie rozptýli, tvrdí nedávno publikovaný výskum v časopise Psychological Science.

Je známym faktom, že čím je žiak mladší, tým jednoduchšie dokáže stratiť pozornosť. Neznamená to, že by študenti na vysokých školách boli iba pozorní, ale je nepochybne jednoduchšie rozptýliť 6-ročné dieťa. Čím sú žiaci starší, tým menej dekorácií majú v triedach, až triedy zostávajú úplne prázdne, bez akýchkoľvek dekorácií. Napriek tomu, že vyzdobené steny sú pre malé deti zaujímavé a určite i nápomocné, ľahko zlákajú ich pozornosť a nasmerujú ju inam.

 

Výskumníci Anna V. Fisher, Karrie E. Godwin a Howard Seltman z Carnegie Mellon University sa pozreli na to, ako trieda a jej vybavenie pôsobí na dieťa, na jeho schopnosť sústrediť sa a učiť sa. Zistili, že deti v triedach, kde je viac dekorácií, sa ľahšie rozptýlia, strávia viac času nerobením daných úloh a naučia sa menej ako deti v triedach, kde žiadne dekorácie nie sú. Podľa Anny V. Fisher malé deti strávia veľa času, zvyčajne aj celý deň, v jednej triede, preto je toto prostredie pre nich dôležité. „Dokázali sme, že vizuálne prostredie v triede ovplyvňuje to, koľko sa dieťa naučí,“ vysvetľuje.

 

Mali by učitelia dať všetko zo stien triedy preč?

Pre účely tejto štúdie boli žiaci z materskej školy umiestnení do laboratórnej triedy na šesť hodín úvodu do vedeckej témy, o ktorej nemali predtým žiadne informácie. Tri hodiny boli učené v triede, ktorá mala veľa dekorácií na stenách, a tri hodiny v triede, ktorá mala na stenách iba zopár dekorácií. Výsledky štúdie zistili, že zatiaľ čo deti sa dokázali niečo naučiť v obidvoch typoch tried, viac sa  naučili v triede, ktorá mala menej dekorácii. Presnosť ich odpovedí na otázky v teste bola vo výške 55 % po hodinách v triede bez dekorácií, zatiaľ čo presnosť odpovedí na otázky v triede s mnohými dekoráciami bola len 42%.

„Netvrdíme, že toto je odpoveď na problémy vo vzdelávaní. Je nutný ďalší výskum, ktorý by sa pozrel na to, aký efekt majú vizuálne pomôcky v triede na pozornosť dieťaťa a jeho učenie sa v reálnej triede, nie v laboratórnom prostredí. Navrhla by som preto, aby učitelia namiesto odstránenia všetkých dekorácií zo stien zvážili, či niektoré z pomôcok môžu pre dieťa pôsobiť rušivo,“ radí Anna Fisher.

 

Prečítajte si tiež: F. Chrenka: Musíme zmeniť nielen status učiteľov, platy, ale aj to, v akých podmienkach deti učia. To je neskutočne dôležité

 

Pozornosť dieťaťa sa nepresunie k niečomu inému

„Tiež nás zaujímalo, či sa detská pozornosť sústredí na niečo iné, keď ich už nemôžu rušiť vizuálne pomôcky na stenách, ako je napríklad rozprávanie sa so spolužiakmi, a či celková dĺžka doby, počas ktorej dieťa nevenuje pozornosť, zostane taká istá, alebo sa zmení,“ hovorí Godwin.

Avšak pri porovnaní výsledkov času, ktorý deti strávili mimo zadaných úloh v obidvoch typoch tried sa zistilo, že deti v triede s mnohými dekoráciami strávili viac  ako 38 % času nepracovaním na danej úlohe, zatiaľ čo deti v triede s menej dekoráciami strávili len 28% času tou istou činnosťou.

 

Aké je riešenie situácie?

Deti trávia v školských triedach veľa času. Ako povedala Anna Fisher, dekorácie na stenách by mali byť obmedzené na to, čo je potrebné. Na to, aby sa žiaci vedeli lepšie sústrediť v školách, však odstránenie dekorácií nestačí. Učitelia majú skutočne ťažkú prácu, pretože u každého dieťaťa existuje množstvo ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú jeho výkon v škole, a ktoré nie je možné kontrolovať, napríklad pozornosť, ktorú rodič venuje dieťaťu doma.

 

 


Zdroj: psychologicalscience.org
Čítajte viac o téme: Dizajn | Moderné školy
Zdieľať na facebooku