Aktivity, ktoré rozhýbu aj prispatých a znudených žiakov

Energizery sú krátke cvičenia, pohybovo aktívne, ktorých cieľom je ľudí rozhýbať.
Energizery sú krátke cvičenia, pohybovo aktívne, ktorých cieľom je ľudí rozhýbať. / Foto: Bigstock

Keď vidíte, že vaši žiaci nevnímajú, môžete využiť jeden z mnohých energizerov na to, aby ste ich rozhýbali.

 

Deti sú energické stvorenia. Celý deň behajú okolo a aj tak majú ešte pred spaním energie na rozdávanie. No v škole musia niekoľko hodín sedieť bez akéhokoľvek fyzického stimulu, okrem občasných hodín telesnej výchovy a prestávok medzi hodinami. Niektoré hodiny sú možno interaktívnejšie, avšak drvivá väčšina hodín je strávená tým, že dieťa sedí a premýšľa. Škola je pre dieťa vyčerpávajúca a pri neustálom sedení dieťa ľahko stráca sústredenie aj pozornosť.

 

Energizery sú krátke cvičenia, pohybovo aktívne, ktorých cieľom je ľudí rozhýbať. Často sa využívajú v neformálnom vzdelávaní, na rôznych školeniach, ale je jednoduché vsunúť krátky energizer aj na začiatok vyučovacej hodiny alebo do jej prostriedku, keď už vidíte, že deti sú duchom na opačnom konci planéty. Vďaka energizerom si vyprázdnia hlavu, zostanú motivované a sústredené. Aj keď im možno bude myšlienka energizera pripadať hlúpa, neskôr si tieto krátke cvičenia určite vaši žiaci zamilujú.

 

Správny čas na energizer môže byť kedykoľvek, keď vidíte, že vás žiaci nepočúvajú. Často je to posledná vyučovacia hodina dňa, pondelkové ráno alebo piatok poobede. Žiaci sa rýchlejšie unavia, ak ich hodina nudí, nevedia, prečo je pre nich prínosná, ak učiteľ rozpráva dlho bez prestávky. Príčinou môže byť aj to, že žiaci v noci málo spali, alebo je v triede nesprávna teplota.

 

Aktivity na prebratie nepozorných žiakov

Ružový palec je jedna z aktivít vhodná hlavne pre malé deti, avšak kopu zábavy si s ňou užijú aj starší žiaci. Učiteľ nahlas zakričí časť tela a farbu, napríklad zelené ucho. Žiaci musia nájsť v triede predmet, ktorý je danej farby a dotknúť sa ho časťou tela, ktorú povedal učiteľ. Aktivita sa ľahko môže zmeniť na súťažnú, kde budú vypadávať tí najpomalší.

 

Stoličky sú aktivitou, kedy všetci žiaci stoja na stoličkách, ktoré sú usporiadané v dlhej rade. Každý žiak má jednu stoličku. Učiteľ dáva žiakom zadania, napríklad zoradiť sa od najstaršieho po najmladšieho. Žiaci musia vytvoriť radu bez toho, aby sa dotkli zeme.

 

Športová galéria je intenzívna hra, pri ktorej žiaci musia predstierať športy a športové schopnosti. Žiaci ich musia napodobniť na najmenej 10 sekúnd. Niektoré to schopností, ktoré môže učiteľ vymyslieť, sú lyžovanie, lukostreľba, podávanie v tenise, strieľanie, balet, a tak ďalej.

 

Odpočítavanie je aktivita, pri ktorej žiaci počítajú od 20 do 1. Neexistujú však žiadne pravidlá ani poradie okrem toho, že dvaja žiaci nemôžu povedať to isté číslo v ten istý čas. Ak sa to stane, odpočítavanie začína od začiatku. Niekedy to môže byť veľmi namáhavé, avšak výsledok stojí za to.

 

Ja som Eva a tancujem takto je tanečná aktivita. Žiaci stoja v kruhu. Keď začne hudba, prvý hráč povie svoje meno a urobí tanečný pohyb. Hráč vedľa povie meno prechádzajúceho hráča, urobí jeho tanečný pohyb, pridá svoje meno a figúru. Môžu sa opakovať len predchádzajúce tri tanečné pohyby alebo celý kruh.

 

Evolúcia je zábavná aktivita. Na povel učiteľa si žiaci čupnú a všetci predstierajú, že sú sliepky. Keď k niekomu prídu, zahrajú si kameň-papier-nožnice. Kto z dvojice vyhrá, stane sa psom, druhá osoba zostane sliepkou. Pes začne brechať a hľadá iného psa, s ktorým by si mohol strihať. Kto vyhrá, ide o stupeň vyššie, kto prehrá buď zostane na danom stupni, alebo ide o stupeň nižšie. Po psovi nasleduje prasa, opica a človek. V momente, kedy sa prvý žiak stane človekom, ha sa končí.

 

Buď unikátny je aktivita, ktorej cieľom je aj to, aby sa žiaci medzi sebou lepšie spoznali. Všetci žiaci stoja v kruhu. Každý žiak musí povedať niečo, čo je na ňom unikátne, napríklad to, že má štyroch súrodencov. Každý, na koho platí tento unikátny aspekt, si musí sadnúť, čiže každý, kto má štyroch súrodencov, si sadne, a vypadáva z kola. Ak nikto štyroch súrodencov nemá, osoba, ktorá to povedala, zostáva stáť. Cieľom je zostať stáť tak dlho, ako sa dá.

 

Ľudský uzol je možno známejšia aktivita. Žiaci stoja v kruhu a zatvoria oči. Každý z nich vystrie pravú ruku a musí nahmatať pravú ruku inej osoby. Potom vystrie ľavú ruku a musí nahmatať ľavú ruku inej osoby. Keď žiaci oči otvoria, ich cieľom je rozmotať sa bez toho, aby sa pustili.

 

Krik je trochu hlasnejšia aktivita. Žiaci opäť stoja v kruhu a pozerajú sa do seba. Na povel zdvihnú hlavu a musia sa pozerať na inú osobu. Ak sa dá osoba na nich nepozerá, nič sa nedeje. Ak sa tá osoba na nich pozerá tiež, začnú kričať a obidvaja sú von z hry.

 

Farby hýbte sa si opäť vyžaduje, aby boli sedeli v kruhu na stoličkách. Každému žiakovi je pridelená farba. Učiteľ hovorí nahlas farby v náhodnom poradí. Koho farba je vyvolaná, tento žiak si musí presadnúť na stoličku vedľa. Pokiaľ je stolička obsadená, sadne si na kolená hráčovi, ktorý na nej sedí. Ak hráčovi na kolenách niekto sedí a jeho farba je vyvolaná, je zablokovaný, a nemôže sa pohnúť.

 

Roboti je hra, ktorá si vyžaduje počet hráčov deliteľný tromi. Dvaja z trojice sú roboti a jeden žiak je manipulant. Roboti sa postavia chrbtom k sebe a na pokyn učiteľa sa začnú robotikou chôdzou hýbať vpred. Úlohou manipulanta je meniť smer robotov tak, aby nenarazili do iných robotov ani do steny, ale vbehli si do náručia.

 

Kompliment je príjemná aktivita. Každý žiak dostane na chrbát prilepený papier. Na tento papier mu ostatní píšu komplimenty a to, čo na ňom majú radi. Po tom, čo sa všetci vystriedajú pri všetkých papieroch, aktivita skončí a študenti si môžu prečítať komplimenty, ktoré dostali.

Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku