Ako môžu rodičia zlepšiť sociálne zručnosti dieťaťa v predškolskom veku?

Sociálne zručnosti detí sa najviac rozvíjajú v prítomnosti dospelých a starších detí.
Sociálne zručnosti detí sa najviac rozvíjajú v prítomnosti dospelých a starších detí. / Foto: Bigstock

Pre dieťa je dôležité trávenie času s rovesníkmi, no ešte dôležitejšie je trávenie času so staršími súrodencami, kamarátmi či rodičmi. Práve vďaka nim sa najviac rozvíjajú jeho sociálne zručnosti.


Dobré sociálne schopnosti už v predškolskom veku deťom otvárajú dvere k priateľstvám a obľúbenosti všade, kde sa objavia. Zakladajú sa najmä na verbálnej komunikácii, empatii a sebakontrole dieťaťa. Tieto schopnosti sa však nevyvíjajú len v čase, keď dieťa trávi čas s rovesníkmi, ale najmä keď trávi čas so staršími ľuďmi, ako napríklad s rodičmi a staršími súrodencami. Oni vedia, ako by sa mali správať a môžu dieťa lepšie naučiť zvládať negatívne pocity, rozpoznávať emócie, či ako vyjadriť sympatie a udržať si priateľstvá. A ako môžete vy, rodičia, pomôcť dieťaťu rozvíjať jeho sociálne schopnosti každý deň?

 

1 | Buďte pokojní a trpezliví, keď je dieťa rozrušené

Dieťaťu nepomôžete, keď mu poviete, aby prestalo. Mali by ste prijať jeho negatívne emócie a ukázať dieťaťu, že existujú aj lepšie spôsoby, ako zvládnuť negatívne pocity. Keď od vás dostane dieťa emocionálnu podporu, je nižšia pravdepodobnosť, že bude smerovať negatívne emócie voči svojim rovesníkom. Zároveň sa naučí lepšie zvládať svoje pocity a bude vnímané ako sociálne kompetentné aj dospelými.

 

2 | Milujúci a bezpečný vzťah je základ

Keď deti vidia u svojich rodičov citlivý prístup, dokážu si vyvinúť bezpečný vzťah, ktorý vedie k lepším sociálnym schopnostiam. Deti už vo veku dvoch až troch rokov dokážu lepšie riešiť sociálne problémy a cítia sa menej osamelé. Vo všeobecnosti však deti dokážu byť empatickejšie, štedrejšie a majú menší problém o niečo sa rozdeliť. Vďaka dobrému vzťahu s rodičmi sa dieťa cíti sebavedomejšie a menej pociťuje stres.

 

3 | Inšpirujte svoje dieťa pozitívnymi slovami

Deti rozvíjajú slová pochvaly, najmä keď sa chvála týka dobrého výberu alebo skutku. S formuláciou kritiky by ste mali byť opatrnejší, pretože ak je nevhodná, deti by mohli mať pocit, že vás sklamali, alebo sú zlé a tieto stopy sa z detskej duše mažú ťažko. Takéto pocity by mohli tiež viesť u dieťaťa k strate motivácie zlepšovať sa. Konštruktívna kritika funguje, ak sa dieťaťa pýtate, čo by ono samo mohlo zlepšiť. Sociálne schopnosti dieťaťa sa zlepšia, ak mu dáte príležitosti a možnosti, aby pomáhalo a dávalo. Na vytvorenie takýchto príležitostí stačí aj obyčajná hra, pri ktorej sa deti striedajú.

 

4 | Induktívna disciplína

Princíp induktívnej disciplíny spočíva v tom, že dieťaťu vysvetlíte dôvody vašich pravidiel, keď sa náhodou nespráva vhodne. Je to jedna zo zložiek autoritatívneho rodičovstva, ktoré sa spája s najlepšie vychovanými deťmi. Vedie dieťa k rozvoju empatie a prosiociálnemu správaniu.

5 | Dávajte si pozor na odmeny

Rodičia často využívajú odmeny na to, aby sa dieťa správalo slušne. Avšak častými odmenami, napr. pri dobrých skutkoch voči druhým, môžete podkopávať prirodzenú detskú túžbu pomáhať druhým.  Primeraným a premysleným odmeňovaním ich môžete naučiť, že vhodné správanie je dôležité preto, lebo je to správne a morálne.

6 | Buďte emocionálnym trénerom svojho dieťaťa

Emocionálne kompetencie sú kľúčové k tomu, aby dieťa zapadlo medzi svojich rovesníkov. Hanblivé deti sú často zo sociálnych kruhov vylúčené. Jednoduchým spôsobom, ako učiť svoje dieťa viac o emóciách, je aj konverzácia. Rozprávajte sa s dieťaťom o tom, v ktorých situáciách sa ľudia cítia dobre či zle. Vysvetlite dôvody rôznych emócií, ale aj to, ako zvládnuť negatívne emócie.
Naučte dieťa, že každý potrebuje byť raz za čas sám, či  vyrovnať sa s odmietnutím. Deti, ktoré majú silné sociálne schopnosti vnímajú odmietnutie ako dočasné prekážky, ktoré môžu byť prekonané. Vysvetlite dieťaťu, že dôvodom odmietnutia môže byť hanblivosť či to, že iné dieťa chce byť chvíľku samé. Môžete pomôcť dieťaťu vymyslieť stratégie, ako takéto situácie zvládnuť, napríklad ako nájsť iný spôsob zapojenia sa do hry. Dieťa so silnými sociálnymi schopnosťami dokáže odpovedať na hru ostatných.

7 | Učte dieťa vďačnosti

Vyjadrenie vďačnosti pomáha v socializovaní sa a je nevyhnutné na to, aby človek vychádzal s ľuďmi v slušnej spoločnosti. Okrem toho však pozitívne napomáha našej nálade, pomáha nám cítiť sa menej osamelo a viac prepojene s ľuďmi okolo nás. Jednou z aktivít, ktoré vám môžu pomôcť naučiť dieťa vďačnosti je čítanie príbehov o vďačnosti a jej vyjadrovaní, ale aj hry, v ktorých na seba deti berú úlohy cestujúcich v autobuse a poďakujú vodičovi.

8 | Učte dieťa odpúšťať a ospravedlňovať sa

Deti už od raného veku dokážu rozoznať rozdiel v tom, či nechtiac spôsobili škodu či ublížili, alebo to urobil niekto iný. Keď veria, že sú za škodu zodpovedné, chcú pomôcť. Takisto si však deti všimnú, keď je niekto za niečo zodpovedný a neospravedlní sa, ani neponúkne pomoc. Dieťa si takéto správanie zapamätá a začne sa k danej osobe správať odmietavo.
Pre deti však môže byť ťažšie v takýchto situáciách zareagovať. Naučte svoje dieťa, ako sa ospravedlniť, ozvať sa, napraviť škodu či povzbudiť obeť škodlivého správania, ale aj ako prijať ospravedlnenie. Najpodstatnejšie však je, aby dieťa vedelo, že každý z nás sa môže mýliť a ak u nejakého dospelého takéto správanie nevidelo, neznamená to, že sa zachoval správne.

9 | Podporte dieťa, aby sa hralo so staršími

Predstieraná hra je jedným zo spôsobov, ako deti získavajú priateľstvá. Deti, ktoré sa hrajú spolu s ostatnými a nielen samé, majú menej komunikačných problémov. Keď sa deti hrajú s rovesníkmi, ich hry sú veľmi jednoduché, avšak so staršími súrodencami a dospelými sa hra dieťaťa stáva sofistikovanejšou. Dieťa sa pri takejto hre vlastne učí.

10 | Učte dieťa deliť sa

Delenie sa je dôležitá schopnosť, avšak nie je delenie ako delenie. Pre dieťa je ľahšie podeliť sa o niečo, čoho má veľa, ako o niečo, čoho má málo, napríklad o obľúbenú hračku. Takéto delenie sa sa nepozdáva ani dospelým. Keď budete učiť dieťa veci požičiavať, buďte trpezliví. Niekedy je ťažké vysvetliť dieťaťu, že svoju obľúbenú hračku dostane naspäť.

Zdieľať na facebooku