16 tipov, ktoré vám pomôžu s učením čohokoľvek

  Foto: Pexels

Máte problém zapamätať si informácie v škole či v práci? Nasledovné tipy vám pomôžu ako si jednoduchšie informácie nielen zapamätať, ale aj dlhšie udržať v pamäti.

 

Jedným z najväčších problémov pri učení býva formulovanie vedomostí. Na tomto formulovaní sa zakladá to, ako rýchlo sa učíme. Ak vieme, ako sa správne učiť, dokážeme sa čokoľvek naučiť omnoho rýchlejšie. Ako teda na to?

 

1 | Neučte  sa, ak nerozumiete

Napriek tomu, že je to nezmysel, mnoho študentov sa učí veci, aj keď im nerozumie. Čokoľvek vám pôjde omnoho ľahšie, ak vám najprv niekto vysvetlí základy.

 

2 | Pozrite sa na vec zhora

Ešte predtým, ako sa naučíte jednotlivé detaily, skúste si vybudovať celkový obraz, aby vám jednotlivé detaily mali kam zapadať. Informácia bez toho, aby ste vedeli, kam patrí, vám nepovie nič.

 

3 | Budujte na základoch

Čím jednoduchšie je to, čo sa chcete naučiť, tým lepšie. Jednoduchšie modely sú ľahšie na naučenie sa a môžete na nich ľahko neskôr budovať. Nepodceňujte základy, pretože ani učenie sa toho, čo je očividné, nie je zbytočné.

 

4 | Zamerajte sa na princíp minimálnych informácií

Materiál, ktorý sa chcete naučiť, by mal byť formulovaný čo najjednoduchšie. Okrem toho, že si ľahšie zapamätáte, čo potrebujete, ľahšie sa vám bude aj opakovať. Predstavte si učenie ako cestu labyrintom. Počas toho, ako sa snažíte nájsť cestu z labyrintu, mozog si vytvára odkazy na stenách. Keď máte len jednu cestu, je ľahké ju sledovať. Avšak ak ich máte viacero, ľahko sa stratíte. Rovnako to funguje aj s učením. Čím menej vecí si máte zapamätať, tým menej pomyslených ciest máte.
Keď sa zameriate iba na minimálny počet informácií, budete si toho musieť menej opakovať. Skúste však vedomosti rozdeliť na čo najmenšie možné časti. Budete menej zabúdať komplexné informácie a ľahšie si čokoľvek zapamätáte. Vytvorte si krátke otázky s krátkymi odpoveďami.

 

5 | Používajte doplňovanie slov

Na uľahčenie si opakovania vyskúšajte používanie viet s doplňovaním. Je to rýchla a efektívna metóda zapamätania si informácií.

 

6 | Používajte obrázky

Vraví sa, že jeden obrázok povie viac ako tisíc slov. Vďaka evolúcii a tomu, ako sa vyvíjal ľudský mozog, je pravda, že ľudia si lepšie zapamätajú videné obrázky ako napísané slová. Ak sa naučíte správne používať obrázky pri učení, môžete výrazne zredukovať čas pri učení informácií z oblasti geometrie, chémie, histórie, či mnohých ďalších. Sila obrázkov taktiež vysvetľuje aj to, prečo je technika používania myšlienkových máp natoľko populárna.

 

7 | Používajte mnemotechnické pomôcky

Účelom týchto pomôcok je maximálne zjednodušiť učenie, nepomôžu vám prestať zabúdať naučené. Kľúčom k zapamätaniu si nie je vedieť sa rýchlo naučiť, ale vedieť si informáciu v pamäti udržať. Jednou z používaných mnemotechnických pomôcok sú pamäťové mapy. Okrem toho sa však používajú aj mnohé iné techniky, ako napríklad krátke básničky či veršíky. Jednoduché je aj vytvorenie si vlastných veršíkov. Čím častejšie budete túto metódu používať, tým jednoduchšie bude jej používanie.

 

8 | Grafické odstránenie

Na jednoduché zopakovanie si môžete použiť aj obrázky, kde časť chýba, napríklad pri učení anatómie či geografie.

 

9 | Vyhnite sa komplexnosti a setom

Pokiaľ je to možné, snažte sa vyhnúť setom. Nesnažte si zapamätať všetky členské štáty Európskej únie, pretože je to náročné pre pamäť. Najmä, ak to robíte v náhodnom poradí. Ak je to možné, snažte sa set zmeniť na odpočítavanie, ktoré je ľahšie, nakoľko je vždy v rovnakom poradí. Pomôže vám, ak si informáciu rozdelíte na menšie celky.

 

10 | Bojujte s podobnými vecami

Pri učení sa často stáva, že si je veľa naučených informácií podobných a môžete si ich jednoducho s niečím zameniť. Problémom sa to stáva najmä vtedy, ak sa takéto fakty musíte naučiť a nie je možné sa im vyhnúť. Tento problém sa často vyskytuje v anatómii, farmácii alebo aj geografii. Zmätie vás, čo je vlastne čo. Nikdy neviete, kedy príde, nedá sa predpovedať, a jediná taktika, ako sa podobným veciam vyhnúť, je eliminovať ich. Pokiaľ je to možné, snažte sa držať jednoduchých originálnych faktov, ktoré sa na nič nebudú podobať.

 

11 | Optimalizujte si štylizáciu a používajte nápovede

Keď sa niečo učíte, snažte si to zoštylizovať tak, aby sa vám to čo najlepšie pamätalo. Pomôže vám to vyhnúť sa chybám, zredukovať čas potrebný na odpoveď a zlepší to vašu koncentráciu. Ak je to možné, snažte sa využívať nápovede a skratky, ktoré vám pomôžu rýchlejšie si spomenúť.

 

12 | Spájajte si informáciu s tým, čo už viete

Vždy o nejakej problematike vieme aspoň niečo. Ak si začneme tieto informácie spájať, začnú nám dávať ľahšie zmysel a lepšie si ich zapamätáme.

 

13 | Personalizujte a pridávajte príklady

Jedným z najefektívnejších spôsobov zapamätania si faktov je spojiť si ich s osobným životom, alebo si pridávať príkladyz  osobného života.

 

14 | Spoliehajte sa na emócie

Ak dokážete ilustrovať to, čo sa učíte so živými emóciami, či už pozitívnymi alebo negatívnymi, dokážete si informáciu dlhšie zapamätať. Na uľahčenie zapamätanie využite predmety či spojenia, ktoré sa vám spájajú so skutočne silnými emóciami, ako láska, hnev, čokoľvek, čo váš teší, hnevá, alebo čo obdivujete. Dobre premyslené emócie vám môžu pomôcť výrazne zredukovať čas učenia.

 

15 | Používajte zdroje

Jedným zo spôsobov, ako si ľahšie zapamätať informáciu, je spojiť si ju so zdrojom. Často sa vám môže stať, že si nebudete vedieť na nejaké fakty spomenúť, avšak ak viete, odkiaľ danú informáciu máte, je pravdepodobnejšie, že si budete vedieť spomenúť.

 

16 | Definujte si svoje priority

Vždy bude najväčším problémom to, že je toho priveľa na naučenie sa. Čiže nie je možné naučiť sa všetko. Ak sa naučíte stanoviť si svoje priority, ľahšie si vytvoríte stabilné a kvalitné vedomosti aj do budúcna, čo ovplyvní aj rýchlosť, s ktorou sa učíte. Je dôležité, aby ste si vedeli vybrať zdroje, správne extrahovať vedomosti z daných zdrojov, ale aj formulovať vedomosti či opakovať.

 


ZDROJ: supermemo.com
Zdieľať na facebooku