Rodičia majú medzi deťmi svojich obľúbencov

Aj rodičia majú svojich obľúbencov, dôležité je, nedávať to najavo.
Aj rodičia majú svojich obľúbencov, dôležité je, nedávať to najavo. / Foto: Bigstock

Môžeme milovať rovnako svoje deti, no správať sa k nim rozdielne? Alebo sú naozaj niektoré deti jednoducho našimi obľúbencami?

 

"Mami, ty máš aj tak radšej Mareka!" buchol dverami Peťko a ušiel z miestnosti po tom, čo mama vyhodnotila, že túto súrodeneckú bitku začal on. Ak ste už niekedy počuli niečo podobné z úst vášho dieťaťa, je veľmi pravdepodobné, že žije s pocitom krivdy, že je milované menej ako jeho súrodenec. Je to ale oprávnené, alebo ste chceli byť len spravodliví a jednoducho vina padne objektívne na to isté dieťa? 

 

Väčšina rodičov nahlas tvrdí že má rado všetky svoje deti rovnako. Čo ale o tejto téme hovoria anonymné rodičovské prieskumy a veda?

 

Syndróm stredného dieťaťa

Pod syndrómom stredného dieťaťa sa rozumie pocit stredného dieťaťa, ktoré sa môže cítiť prehliadané  a nemilované zo strany rodičov v porovnaní so svojimi súrodencami. Často má pocit, že jeho rodičia preferujú jeho súrodencov pred ním. Na tento fenomén sa bližšie ankety rodičov. A tie zistili, že rodičia preferujú najmladšie dieťa.

 

Ankety prebehli na webstránke Mumsnet, najpopulárnejšej anglickej webstránke pre rodičov, a na webstránke Gransnet, ktorá sa zameriava na starých rodičov a užívateľov nad 50 rokov.

 

Takmer jedna štvrtina opýtaných používateľov webstránky Mumsnet priznala, že majú obľúbené dieťa. Pre väčšinu rodičov je to dieťa, ktoré ich najviac rozosmeje, avšak až každý štvrtý rodič má najradšej dieťa, ktoré mu najviac pripomína samého seba. Najčastejšie to je práve najmladšie dieťa, pretože staršie deti sú vnímané ako náročnejšie a viac vyžadujú. Druhé najobľúbenejšie dieťa je to najstaršie, ktoré preferuje jeden zo štyroch opýtaných rodičov.

 

Starí rodičia majú ešte viac preferencií ako rodičia, až 42 % opýtaných užívateľov preferuje jedno zo svojich vnúčat.

 

Rozdiel by deti nemali poznať

Rodičia sa zhodujú v tom, že aj keď možno majú preferencie, je nesprávne, aby svoje preferencie ukazovali. Dieťa, ktoré nie je preferované, by sa potom mohlo cítiť horšie a mať pocit, že nie je milované. Rodičia či starí rodičia tvrdia, že mať obľúbené dieťa by mohlo mať až zničujúce dôsledky na ostatné deti. Justine Roberts, zakladateľka webstránky Gransnet, však s názorom rodičov nesúhlasí úplne: "Favorizovanie je obrovským tabu. Môže vyvolať pocity viny, avšak je dôležité vedieť, že pocit väčšej príbuznosti k jednému z detí je pomerne bežným javom. Nemusí mať nutne zničujúce dôsledky. Tie môžu nastať až pri toxickom uprednostňovaní jedného dieťaťa pred druhým. Vtedy si deti uvedomia, že jedno z nich je neustále zvýhodňované a k druhému sa rodičia nesprávajú fér. Veľa rodičov má rado svoje deti rozdielne, avšak absolútne kľúčové je milovať ich úplne.‘‘

 

Vedci hovoria o najstarších deťoch

Štúdia publikovaná v magazíne Manželstvo a rodina tiež zistila, že obľúbené dieťa rodičov je takmer pravidlom. Až 74 % matiek a 70 % otcov potvrdilo, že majú obľúbené dieťa. Štúdia zistila však aj čosi iné. Podľa výsledkov vedcov bolo týmto dieťaťom to najstaršie. Výskum taktiež zistil, že prvorodené dieťa nie je týmto faktom nijako ovplyvnené. U mladších detí ale ovplyvňuje ich sebahodnotu, teda to, ako vnímajú samé seba a ako si dokážu samé seba vážiť.

 

Veľmi často sa prvorodené dieťa pokladá samo za to najobľúbenejšie v rodine. Tieto zistenia sa vôbec nezhodovali s hypotézou výskumného tímu, ktorý očakával, že najstaršie deti budú najviac ovplyvnené tým, že ich rodičia preferujú niekoho iného, kvôli právu najstaršieho.

 

Deti sú rozdielne a neustále sa menia a vyvíjajú. Je prirodzené, že aj keď sa ako rodič veľmi snažíte nemať obľúbenca, tak z času na čas preferujete jedno zo svojich detí. Nezávisle od toho, či máte obľúbenca, vaše deti vnímajú celú situáciu inak.

 

Veda sama nepozná jednoznačnú odpoveď na to, ktoré dieťa je obľúbené, pretože rozdielne výskumy a ankety produkujú rozdielne, navzájom si odporujúce, výsledky. Zhodujú sa len v tom, že obľúbené deti predsa len máme. 

Čítajte viac o téme: Súrodenci
Zdieľať na facebooku