Chcete zlepšiť vašu školu? 5 otázok, na ktoré každé dieťa hľadá odpovede a škola by mala načúvať

Dobré vzťahy sú rozhodujúcim faktorom, aby sa deti v škole cítili prijímané a boli motivované.
Dobré vzťahy sú rozhodujúcim faktorom, aby sa deti v škole cítili prijímané a boli motivované. / Foto: Shutterstock

Každý z nás hľadá v živote odpovede na určité otázky. To, čo sa dozvedáme, potom ovplyvňuje naše ďalšie správanie.

 

Na mnohých školách sa už učitelia a riaditelia snažia vytvoriť klímu založenú na dobrých vzťahoch. Nielen preto, že vzťahy sú v živote človeka dôležité pre jeho pohodu, ale aj preto, že v skutočnosti sú silným nástrojom, ktorý ovplyvňuje učenie.

Sú to práve vzťahy, čo umožňuje aj v školách vytvoriť podporné pozitívne prostredie, kde sa každý cíti prijatý a kde na každom záleží.  Miesto, kde ľudia môžu rásť, kde môžu byť skvelými ľuďmi. Miesto, kde môžu ísť vyššie a urobiť viac. Podľa viacerých výskumov prináša silná kultúra v škole motivovanejších učiteľov, ktorí sú úspešnejší pri učení a tiež pozitívne ovplyvňujú akademické výsledky detí. Riaditelia, ktorí túžia po zlepšení výsledkov ich žiakov, mali by svoju pozornosť sústrediť na zlepšovanie vzťahov vo svojej škole – medzi žiakmi samotnými, učiteľmi i školou a rodičmi. Vysokoškolská učiteľka Jacqueline Zeller z Harvardovej univerzity hovorí, že ak diskutujeme o sociálnom a emocionálnom rozvoji detí, často o ňom hovoríme oddelene od akademického rastu detí. Tieto témy sú však podľa nej veľmi prepojené. „Ak sa deti cítia v škole bezpečne, sú skôr pripravené učiť sa. Vo všeobecnosti sú viac otvorené zdieľať, ako vyzerá ich život mimo školy a ako je prepojený s ideami, s ktorými sa zoznámili v triede,“ vysvetľuje Jacqueline Zeller.

Budovanie dobrých vzťahov v školskom prostredí súvisí aj s kladením otázok a hľadaním odpovedí. Študenti sa snažia nájsť počas dospievania odpovede na mnohé otázky. Tie potom prezradia o spokojnosti detí veľa.

 

1. Som tu pre niekoho dôležitý?
2. Patrím sem?
3. Som tu v niečom dobrý?
4. Bude ma tu niekto počúvať?
5. Je rozdiel v tom, či tu som, alebo nie?

 

David Geurin, riaditeľ z americkej Bolivar High School, si myslí, že by sme vždy mali myslieť na týchto 5 otázok, ak pracujeme na tom, aby sme zlepšili klímu a učenie detí v našej škole. „Dokážu študenti, členovia učiteľského zboru či zamestnanci školy odpovedať na tieto otázky s istotou a pozitívne?“ pýta sa Geurin. Čo robíme pre to, aby sme si dokázali vybudovať silnejšie spojenia a starať sa jeden od druhého? Záleží nám na ostatných? Tieto otázky by mali patriť medzi tie najdôležitejšie, ak chceme potiahnuť školu správnym smerom.

Nie sú určené na to, aby sa človek cítil mizerne, ale na to, aby si dokázal uvedomiť svoje silné stránky, alebo to, čo je v jeho živote nesprávne a zmeniť to.

 

Pri každej príležitosti, ktorá sa tento týždeň naskytne, skúste porozmýšľať nad spôsobmi, ako by ste mohli pomôcť ostatným získať odpovede na tieto otázky. Dokážete urobiť rozdiel? Môžete ukázať niekomu, že vám na danej osobe záleží. Môžete ho povzbudiť, a ukázať mu, že si ho vážite za to, aký je. Môžete dokázať, že ho počúvate. Alebo si môžete všimnúť jeho jedinečné dary a talenty, ktoré ponúka tomuto svetu. Jednoducho môžete niekomu ukázať, ako robí v tomto svete rozdiel. Pretože na každom z nás záleží. A ak chceme, aby škola bola miestom, kde sa tak cítia deti, učitelia i všetci ostatní zamestnanci školy, musíme preto všetci niečo urobiť.

Čítajte viac o téme: Klíma v škole a triede
Zdieľať na facebooku