Aké kvality by mali mať dobrí riaditelia škôl?

Riaditelia škôl sú ľudia, ku ktorým vzhliadajú učitelia aj žiaci a hľadajú v nich svoj vzor. Nie všetci však v tejto náročnej role dokážu uspieť.
Riaditelia škôl sú ľudia, ku ktorým vzhliadajú učitelia aj žiaci a hľadajú v nich svoj vzor. Nie všetci však v tejto náročnej role dokážu uspieť. / Zdroj: bigstock

Riaditelia škôl sú ľudia, ku ktorým vzhliadajú učitelia aj žiaci a hľadajú v nich svoj vzor. Akí by mali byť títo lídri škôl, aby vo svojej pozícii uspeli s získali si svojím nadšením aj ostatných?

 

Touto otázkou sa zaoberal aj Jeremy Sutcliffe vo svojej knihe 8 Qualities of Successful School Leaders a tiež vo svojom blogu pre denník The Guardian. Jeremy pred vznikom svojej knihy robil rozhovory s tými najlepšími riaditeľmi škôl vo Veľkej Británii, ktorí zdieľali svoje skúsenosti, príbehy, ale aj náhľady do každodenného života. Napriek tomu, že niektoré vlastnosti sú zdieľané a nepochybne nevyhnutné pre úspešný chod školy, každý človek, každý riaditeľ a každá škola sú iné, preto neexistuje jeden správny univerzálny štýl líderstva, ale viacero správnych spôsobov vedenia školy.

Určite nie je správne, ak sa riaditeľ školy správa ako diktátor, aby dosiahol svoje ciele. Je to jedna z možností, ale môže ovplyvniť dobré výsldeky len krátkodobo. Škola je špeicfický priestor, kde je klíma veľmi dôležitá a práve riaditelia sú tí, ktorí sú zodpovední za jej finálny obraz. Tí najlepší riaditelia určujú smerovanie školy vďaka niekoľkým rovnakým kvalitám. Aké sú ich najlepšie vodcovské kvality?

 

1 | Vízia

Vízia sa často pokladá za niečo príliš všeobecné a nie konkrétne, niečo neurčité, avšak tí najlepší riaditelia škôl sú vizionári s jasným zmyslom pre morálny cieľ. Morálka zohráva u nich dôležitú rolu, ktorú vkladajú do všetkého. Majú veľké vízie, a sú schopní tvoriť budúcnosť. Budúcnosť majú pevne vo svojich rukách a nedovolia, aby sa vytvárala sama náhodnými udalosťami.

 

2 | Odvaha

Odvaha nesmie chýbať nikomu, kto je úspešný v tom, čo robí. Úspešní riaditelia škôl  majú obrovské odhodlanie, silnú vôľu a trpezlivosť na to, aby dosiahli to, čo chcú. Sú ochotní riskovať. Vytrvalo bojujú proti nedostatočnému výkonu či zlému správaniu. Podľa Madeleine Vigar, riaditeľky škôl v Suffolku : „Odvaha je najmä duševná odvaha, vďaka ktorej nebudete nikdy váhať.“

 

3 | Nadšenie

Úspešní riaditelia škôl a učitelia majú spoločnú jednu vlastnosť a tou je nadšenie pre túto prácu. Uvedomujú si, že sú tam pre deti a nikdy na to nezabúdajú. Deti sú priorita. Skvelý učiteľ musí mať nadšenie pre učenie, mal by mať prirodzený záujem o učenie a taktiež si byť plne vedomý svojho záväzku voči deťom. Tí najlepší riaditelia škôl sa aktívne zaujímajú o prácu svojich žiakov a o prácu svojich zamestnancov.

 

4 | Emočná inteligencia

Často sa hovorí, že emočná inteligencia je ešte dôležitejšia ako IQ. Emočná inteligencia je nevyhnutná pre úspech na pracovisku, ale aj v osobnom živote. Úspešní riaditelia vedia, ako vybudovať dobrý tím. Chápu, aké sú dôležité vzťahy nielen medzi učiteľmi a deťmi, ale aj medzi učiteľmi navzájom či deťmi medzi sebou. Snažia sa podporiť svojich zamestnancov a študentov, aby boli empatickí. Podľa Rogera Popea, riaditeľa v Kingsbridge Community College, záleží pri budovaní úspešnej a šťastnej školy na dobrých vzťahoch viac ako na čomkoľvek inom. „Ak máte správne vzťahy, čiže vzťahy sú otvorené, vtipné, a dôverné, všetko ostatné jednoducho príde. Všetci sa cítia motivovaní a chcú vás nasledovať. Chcú pre vás urobiť tie najlepšie veci. Je to zároveň prepojené s hodnotami, pretože je to súčasť toho, čo žijete a ako sa pokúšate formovať študentov. Bolo by zvláštne, ak by ste učili deti, aby boli dobrými občanmi, no sami by ste dôležité hodnoty v každodennom kontakte s ľuďmi nedodržiavali. Myslím si tiež, že práca tvorí veľkú časť života človeka a to je hlavný dôvod, prečo máme morálnu povinnosť robiť prácu tak, aby nás tešila a napĺňala.“

 

5 | Úsudok

Najdôležitejšie kvality riaditeľov škôl sú správne rozhodnutia, múdrosť a správny úsudok. Pre správne rozhodnutia je však dôležité, aby sa riaditelia nerozhodovali sami, ale aby zahrnuli do rozhodnutí celú školskú komunitu.

Aj Kenny Fredercik, riaditeľ George Green´s School v Londýne, v knihe 8 Qualities of Successful School Leaders hovorí, že za jednu z najdôležitejších vecí pri dobrom rozhodovaní a zároveň vedení zamestnancov pokladá to, že sa ako riaditeľ netvárite, že ste studnicou všetkej múdrosti a vedomostí, ale snažíte si vypočuť čo najviac názorov a zapájate do riešenia vecí v škole všetkých naokolo. „Myslím si, že je to skutočne dôležité. Najhoršia vec, čo môžete urobiť, je tváriť sa, že ste expert na všetko. Jednoznačne nie ste a zistíte to. Ľudia ocenia, ak ich vtiahnete do riešenia vecí a zistia, že majú v niečom dobré znalosti, poďakujete im za to aj verejne a uznáte, čo robia a nepripíšete si ich prácu čisto ako svoje výsledky,“ vysvetľuje.

 

6 | Odolnosť

Vedenie školy si vyžaduje neustálu aktivitua je to často je veľmi vyčerpávajúce. Úspešní školskí lídri sú optimistickí a vytrvalí, sú plní energie a pozitivizmu. Dokážu s kľudom zvládať krízové situácie. Je dôležité, aby riaditelia poznali sami seba a mali vytvorené osobné stratégie, ktoré im pomôžu zachovať pokoj aj v situáciách, kedy to vôbec nie je jednoduché.

 

7 | Presvedčenie

Riaditelia škôl by mali vedieť sebaisto a presvedčivo komunikovať a rozprávať. Tí najlepší riaditelia vedia skutočne druhých vypočuť, presvedčiť a dokážu opísať svoju školu a jej príbeh skutočne komukoľvek. Vďaka tomu, že veria svojej vízii, dokážu skvele motivovať nielen seba, ale aj ľudí okolo seba. Je dôležité, aby si riaditelia vedeli získať iných ľudí a spraviť pre školu aj niečo extra.

 

8 | Zvedavosť

Dobrý riaditeľ musí vnímať aj veci, ktoré sa dejú mimo školy, musí byť zvedavý a vnímať, ako beží svet navôkol, aby sa dokázal neustále inšpirovať. Riaditeľ školy by mal byť človek, ktorý je "jednou nohou v škole a druhou mimo školy". Len tak môže hľadať neustále inšpiráciu a dostávať nové nápady, kam svoju školu posúvať, aby kopírovala požiadavky reálneho života. Mnohí riaditelia nevidia za múry svojich škôl, nevedia dokonca ani to, čo sa deje v susednej škole. Všetky tieto podnety však vytvárajú pre jeho školu nové príležitosti a nové siete kontaktov.

Zdieľať na facebooku