Ako rozvinúť schopnosti potrebné na úspech dieťaťa?

  Zdroj: Bigstock

Všetky deti sú jedinečné a všetky majú predpoklady, aby v niečom uspeli. Avšak potrebujú podporu od svojho okolia, aby si dokázali vyvinúť potrebné zručnosti, vlastnosti, a hodnoty, ktoré im v neskoršom živote môžu pomôcť na ceste k úspechu. Profesorka Deborah Eyre je zakladateľkou portálu High Performance Learning,  a zároveň je spisovateľkou a vedúcou osobnosťou v oblasti vzdelávania. Vo svojom výskume sa venuje oblasti rozvoju kognitívnych schopností a zlepšovaniu školských kurikúl. Spolu s Wendy Berliner napísala knihu Great Minds and How to Grow Them. Táto kniha je v podstate návodom pre rodičov, ako podporiť rasť mysle dieťaťa či tínedžera a pripraviť ho na neskorší úspech v živote. Deti nemajú fixné IQ a správnou stimuláciou ho môžu zvyšovať. Bez akéhokoľvek zapojenia rodiča v procese učenia však dieťaťa nedokáže dosiahnuť akademický úspech. Kniha kombinuje nové poznatky z výskumov a jej cieľom je, aby sa deti učili ľahšie.

Tu je niekoľko užitočných tipov, ako pomôcť dieťaťu k jeho akademickému úspechu, ktoré autorky vo svojej knihe odporúčajú:

 

  • NEHOVORTE DEŤOM VÝSLEDKY. Často sa stáva, že sa dieťa na niečom zasekne. V takýchto situáciách majú rodičia tendenciu vstúpiť a vyriešiť to za dieťa. Skúste svojim tendenciám odolať a nechajte dieťa, nech sa potrápi samé. Môžete ho nasmerovať vhodnými otázkami, ako napríklad „Ako by si to mohol urobiť?“, „Už si niekedy niečo podobné riešil?“ Takéto otázky pomôžu deťom rozvinúť vlastné myšlienky a taktiež sa naučia vopred sa nevzdávať a hľadať riešenia.

 

  • Naučte dieťa MYSLIEŤ V ŠIRŠOM OBRAZE. Deti, ktoré sa často charakterizujú ako nadané, dokážu vidieť súvislosti v okolitom svete z nadhľadu.

 

  • Budujte PREDSTAVIVOSŤ. Kreativita dokáže vybudovať učebné kapacity, ktoré sú potrebné na akademický úspech. Naučte dieťa myslieť kreatívne s vhodnými otázkami, napríklad : „Ako by si odvážil žirafu/most/hviezdu?“. Využiť môžete taktiež pravidelne aj rôzne logické hádanky.

 

  • Pomôžte dieťaťu vybudovať KRITICKÉ A LOGICKÉ MYSLENIE. Pýtajte sa ho rôzne otázky, ktoré majú logické odôvodnenie. Schopnosť vytvárať hypotézy, dedukovať, či nájsť dôkazy je najdôležitejšia zo všetkých schopností pre akademický úspech.

 

  • Pomôžte deťom sledovať ich vlastný PROGRES. Monitorovanie schopností je kľúčom k ich maximalizovaniu. Pýtajte sa ich otázky, vďaka ktorým si uvedomia, ako ďaleko sa už dostali a kam sa ešte potrebujú dostať, napríklad: „Čo potrebuješ, aby si mohol toto dokázať?“ alebo „Ako vieš, že na to ideš správne? Podľa čoho vieš, že je všetko v poriadku?“

 

  • Vo vzdelávaní je prístup „DOKÁĚM TO“ kľúčový, a to aj napriek tomu, že tento koncept môže byť ťažší. Nielen deti, ale často aj dospelí hovoria, že niečo nedokážu. Ak počujete vaše dieťa povedať, že niečo dokáže, alebo v niečom nie je dobré, uistite ho, že to dokáže, aj keď viete, že momentálne je to preň náročné. Ukážte mu, že v neho veríte.

 

  • Schopnosť mať OTVORENÚ MYSEĽ je asi najčastejšia charakteristika človeka, ktorý sa veľa učí. Ak má dieťa otvorenú myseľ, dokáže prijímať aj myšlienky, s ktorými sa nestotožňuje.

 

  • ZVEDAVOSŤ je u detí prirodzená. Deti sa často pýtajú mnoho otázok, najmä predtým, než chodia do školy. V škole sa začnú pýtať svojho učiteľa. Detská túžba vždy vedieť viac je kľúčom k učeniu. Podporuje dobré výsledky a prirodzený záujem o nové informácie a vedomosti. Čím je dieťa zvedavejšie, čím viac otázok má a čím častejšie od neho počujete slová „prečo“ a „ako“, tým viac úspechu zažije nielen v škole, ale aj v živote, keď zo školy vyjde.

 

  • TRÉNING je jediným spôsobom, ako sa v niečom zlepšiť. Postarajte sa o to, aby tréning, či učenie vášho dieťaťa bolo pravidelné, plánované a zámerné. Cieľom cvičenia je dosiahnuť vopred stanovené ciele, ideálne také, ktoré dieťa zatiaľ nespĺňa. Vyberajte okruhy, o ktorých viete, že dieťa v nich má najväčšie medzery.

 

  • VYTRVALOSŤ je tiež dôležitá. Pokračujte, aj keď je to ťažké, pretože to je najdôležitejšia vlastnosť a typ správania pri vysokej výkonnosti. Vyformujte ju sami. S mladším dieťaťom sa môžete rozprávať o tom, čo by sa stalo, keby nikto v ničom nevytrvá a príliš ľahko a skoro sa vzdá, napríklad farmár, ktorý sa vzdal starostlivosti o svoje obilie, murár, ktorý nedostaval dom, alebo chirurg, ktorý nedokončil operáciu. Ak máte doma staršie dieťa, môžete ho k vytrvalosti motivovať tým, že ho povzbudíte k hrdosti na svoju prácu.
Zdieľať na facebooku