Zvažujete domáce vzdelávanie? Aké sú jeho výhody a nevýhody?

Učiť dieťa v domácom prostredí má mnoho pozitív, ale určite nie je vhodné pre každého rodiča a jeho dieťa. Dieťa má doma možnosť osobnostne dozrieť, upevniť si puto s rodičom, ale vyžaduje si to aj veľkú disciplínu zo strany rodiča i dieťaťa.
Učiť dieťa v domácom prostredí má mnoho pozitív, ale určite nie je vhodné pre každého rodiča a jeho dieťa. Dieťa má doma možnosť osobnostne dozrieť, upevniť si puto s rodičom, ale vyžaduje si to aj veľkú disciplínu zo strany rodiča i dieťaťa. / Zdroj: Shutterstock

V 21. storočí existuje mnoho možností, ako vzdelávať dieťa. Napriek tomu, že najväčšie množstvo detí je ešte stále možné nájsť v tradičných školách, mnoho detí sa vzdeláva v súkromných školách, kde sa učia pomocou digitálnych technológií, alebo sa vracajú naspäť k prírode, avšak nenápadne sa zvyšuje aj počet detí, ktoré nechodia do školy, ale učia sa doma. Domáce vzdelávanie je na Slovensku povolené od roku 2008, a od tohto roku je v domácom vzdelávaní čoraz viac detí z rôznych dôvodov. Aké sú výhody a nevýhody domáceho vzdelávania? Čo by ste mali zvážiť, ak o ňom uvažujete?

 

1) Čas

Ak je dieťa v domácom vzdelávaní, rodičia majú možnosť tráviť s ním omnoho viac času. Spoločné trávenie času, nielen toho voľného, znamená, že sa lepšie spoznáte, ceníte si vzájomne strávené chvíle a máte možnosť rozprávať sa o všetkom. V podstate máte väčší vplyv na výchovu dieťaťa a jeho celkové formovanie. Taktiež máte omnoho viac spoločného voľného času, pretože pri domácom vzdelávaní nestrávite každý deň niekoľko hodín učením sa ako je to v škole, pretože mnoho času v škole je stráveného čakaním. Vy sami zistíte, čo vám vyhovuje, aký učebný plán je ten najlepší, avšak potrvá to dlhšie. Keď zistíte, čo najlepšie funguje, buďte pripravení na to, že veľa spoločne stráveného času je najmä o zábave. Rizikom môže byť obdobie, keď dieťa príde do pubertálneho obdobia a jeho správanie sa značne zhorší. To už môže byť aj pre trpezlivého rodiča veľmi náročné.
Výhodou domáceho vzdelávania je aj to, že vaše dovolenky či výlety sa nemusia obmedzovať na sviatky a školské prázdniny, ale môžete cestovať kedykoľvek v priebehu celého roka.

 

2) Domáce vzdelávanie je škola života

Často sa hovorí, že škola je dôležitá, avšak najdôležitejšia je aj tak škola života. Domáce vzdelávanie takúto školu života reálne predstavuje. Zatiaľ, čo v normálnej škole sa dieťa pripravuje čisto akademicky, doma sa môže okrem akademického vzdelania naučiť omnoho viac. Dieťa sa doma môže naučiť variť, vymeniť žiarovku, veľa záleží aj od profesie a individuálnej iniciatívy rodičov. Na dieťa sa často nalepí aj niečo z profesie rodiča, takže dieťa môže mať aj základné odborné znalosti.

 

3) Socializácia

V tradičnej škole sa dieťa neustále socializuje. Rozpráva sa so spolužiakmi, kamarátmi, učiteľmi, stretáva nových ľudí. Po škole sa môže zapojiť do širokej ponuky mimoškolských aktivít a krúžkov.Domoškoláci však taktiež netrávia celý svoj čas doma a stretávajú sa s mnohými ľuďmi. V popoludňajších hodinách navštevujú krúžky a venujú sa rôznym skupinovým športom. Počas dňa môže byť ťažšie nájsť rovesníkov, ktorí by boli v podobnej situácii a vzdelávali sa doma. V hodinách po škole však žijú často úplne rovnaký a spoločensky naplnený život ako školáci. Umelé školské prostredie im nechýba a dieťa má príležitosť stretávať mnoho ľudí v rôznych vekových kategóriách, mladšie deti sa učia od starších detí, všetky deti sa učia od dospelých. Deti získajú všetky potrebné sociálne zručnosti a dokážu si vytvoriť vzťahy s ľuďmi v akomkoľvek veku.

 

4) Vyučovací proces je prispôsobený dieťaťu

Klasické vyučovanie v tradičnej škole je šité pre priemer. Problém je, že každé dieťa je iné a jedinečné. Niektoré deti si užívajú hodiny matematiky, zatiaľ čo iné najviac zaujímajú jazyky. Dieťa v tradičnej škole sa učí každý predmet do rovnakej hĺbky ako všetci jeho spolužiaci. Pokiaľ ho niečo zaujíma viac, nemá možnosť naučiť sa viac v škole, iba vo svojom voľnom čase. Domáce vzdelávanie preto vyhovuje deťom, ktoré sú na niečo nadané. Rodič má možnosť venovať sa svojmu dieťaťu do inej hĺbky ako učiteľ, ktorý je sám na 25 detí, a aj keď vidí talent, nemá veľa možností, ako tento talent bez asistenta rozvíjať. Deti sú prirodzene zvedavé a rodičia najlepšie sami zistia, čo ich zaujíma. Môžu prispôsobiť vyučovanie dieťaťu, stráviť viac času venovaním sa oblasti, ktorá ich zaujíma ako učivu, o ktoré nejavia žiadny záujem. Tempo vyučovania je úplne prispôsobené deťom, a môže byť teda omnoho rýchlejšie než v tradičnej škole. Pokiaľ má dieťa s niečím problém, rodič s ním môže stráviť viac času. V domácom vzdelávaní je taktiež viac príležitostí preberať náročnejšie či kontroverznejšie témy.
Pre rodiča môže byť však náročnejšie neustále motivovanie dieťaťa, nepretržité vysvetľovanie či tvorenie konkrétneho obsahu a metód pre dieťa.

 

5) Kreativita

Napriek tomu, že predstava tradičnej školy je o sedení v laviciach, aj tradičný školský proces prešiel istou modernizáciou a mnohí učitelia sa snažia vytvoriť kreatívne a interaktívne prostredie kedykoľvek to je možné. Dnes má škola nepochybne viac prostriedkov, aby bol proces vyučovania kreatívny. Avšak aj vy doma môžete dieťaťu ukázať, že vzdelávanie môže byť aj zábava, nielen nuda. Môžete ho kedykoľvek zobrať do prírody, alebo nechať ho zapojiť sa do voľnočasových aktivít, komunitných skupín či dobrovoľníctva. Škola by nemala byť len o akademických vedomostiach, ale aj o budovaní charakteru.

 

6) (Ne)podpora okolia

Ak dieťa dáte do školy, okolie s tým nebude mať žiadny problém, avšak ak ho necháte v domácom vzdelávaní, pravdepodobne sa stretnete s nepochopením najbližšieho okolia. Ľahko sa môžete stať terčom kritiky a neustálych otázok. Avšak v domácom vzdelávaní má vaše dieťa šancu osobnostne vyrásť a objaviť svoje schopnosti.

 

7) Peniaze

Jedným z faktorov pri rozhodovaní sa môže byť aj finančná situácia. Nie všetky rodiny si môžu dovoliť stratiť jeden príjem, pretože práve toto je obdobie, kedy majú obaja rodičia možnosť pracovať v plnej sile a zdraví a zabezpečiť rodinu aj do budúcnosti
Pokiaľ máte dostatočnú kvalifikáciu a zvažujete možnosť domáceho vzdelávania, myslite len na to, že každý rodič a dieťa je iné. Niekomu vyhovuje domáce prostredie, inému zase nie. Rodičia, ktorí sa na to necítia pripravení, by to mali zodpovedne zvážiť.


Zdroje: educationcorner.com, domacaskola.sk
Čítajte viac o téme: Domáce vzdelávanie | Homeschooling
Zdieľať na facebooku