Kedy vyjednávať s dieťaťom?

Sú situácie, kedy je úplne v poriadku s dieťaťom vyjednávať, alebo ho nechať vyhrať. Ale ako to zvládnuť a nestratiť pri tom svoju rodičovskú autoritu?
Sú situácie, kedy je úplne v poriadku s dieťaťom vyjednávať, alebo ho nechať vyhrať. Ale ako to zvládnuť a nestratiť pri tom svoju rodičovskú autoritu? / Foto: Bigstock

Sú situácie, kedy je úplne v poriadku s dieťaťom vyjednávať, alebo ho nechať vyhrať. Ale ako to zvládnuť a nestratiť pri tom svoju rodičovskú autoritu?

 

Niektorí experti tvrdia, že je najlepšie s dieťaťom nevyjednávať, pretože vyjednávanie môže postupne podkopávať vašu autoritu. Iní ľudia zase tvrdia, že je dobré s dieťaťom vyjednávať, pretože sa počas vyjednávania naučí, ako zvládať konflikty, z čoho môže profitovať v neskoršom živote. Ak sa rozhodnete vyjednávať, nevyjednávajte s dieťaťom príliš často, pretože sa to stane zvykom. Vyjednávaniu je zároveň možné predchádzať, ak si nastavíte určité pravidlá.

 

Nevyjednávajte pri riziku zranenia

Sú určité situácie, kedy je najlepšie s dieťaťom nevyjednávať vôbec, zastať svoje stanovisko a toho sa držať. Medzi takéto situácie patrí napríklad zapnutý pás v aute. Stojte si za svojím a nevyjednávajte o svojej pozícii, pokiaľ sa jedná o situácie, ktoré môžu byť potenciálne nebezpečné pre vaše dieťa, či kohokoľvek iného.

 

Ako predchádzať vyjednávaniu s dieťaťom?

Vyjednávaniu s dieťaťom je možné predchádzať aj stanovením určitých pravidiel.


Nejasné či nezadefinované očakávania sú jedným z hlavných dôvodov, prečo deti chcú vyjednávať. Ak viete, že v blízkej dobe môže vzniknúť situácia, v ktorej bude dieťa chcieť vyjednávať, snažte sa jej predísť tak, že si dopredu určíte pravidlá. Je to určite lepšie riešenie než jednať impulzívne pri veľkom plači dieťaťa.

 

Nastavte si limity. Naučte dieťa, kde sú hranice, ale aj to, že nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutie. Je nutné vedieť, čo je ešte v poriadku, ale aj to, kedy prekračuje vaše medze. Ak všetko urobíte za dieťa, nenaučí sa absolútne nič o sebakontrole.

 

Nepodkopávajte svoju vlastnú autoritu. Rodičia to robia najčastejšie bez toho, aby si to vôbec uvedomili. Keď sa hádate so svojím dieťaťom, často poviete aj to, čo nemyslíte vážne. Vtedy je omnoho pravdepodobnejšie, že dáte dieťaťu aj neprimeraný trest - napríklad žiadny televízor celý týždeň. Avšak najhoršie, čo môžete urobiť, je dávanie trestov, ktoré nedodržíte. Dieťa si to zapamätá. A začne to vnímať tak, že vaše slovo nemá žiadnu váhu. Takéto správanie rodiča je vyslovene pozvánka na vyjednávanie.

 

Boj o moc sa nachádza aj v bežnom živote. Nikdy by nemalo byť vaším cieľom vyjednávanie s dieťaťom, ale ak je to nevyhnutné, snažte sa dať dieťaťu možnosti. Tie môžu eliminovať problémy, či znieť zábavne. Týmto udržíte všetku moc u seba, ale možnosť voľby je na dieťati.

 

Netolerujte zlé správanie. Chybou, ktorú robia všetci rodičia na svete je to, že tolerujú aj zlé správanie u dieťaťa. Vždy by ste mali mať záložný plán, čo robiť, ak dieťa nespolupracuje. Na každý problém existuje riešenie. Preto riešte problém už v jeho zárodku, nielen jeho dopady.

 

Kedy je vyjednávanie povolené?

Vyjednávať s dieťaťom môžete ohľadom všetkých ostatných okruhov, ako je napríklad výber jedla či oblečenia, televíznych programov, alebo čo robiť vo voľnom čase. Ak dieťa vyjednáva, učí sa dôležitej zručnosti. Vyjednávanie navyše posilňuje sebadôveru. Preto je nutné, aby ste deťom dopriali raz za čas aj malé víťazstvo. Neohrozí to vašu pozíciu.

 

Ako by malo vyjednávanie vyzerať

Možno si to v bežnom živote neuvedomujete, ale každé úspešné vyjednávanie spĺňa určité kritériá. Čo by malo mať?

 

1) Možnosti

Ako už bolo spomenuté, je dobré, ak deti majú možnosti. Nesnažte sa byť diktátor a prikazovať. Dajte im na výber. Upratovanie izby či pomoc s upratovaním v kuchyni?  Snažte sa vybrať možnosti, ktoré sú ešte menej lákavé než pôvodný návrh. Deti si potom dobrovoľne vyberú menšie zlo. Čiže možnosť, ktorú preferujete aj vy.

 

2) Kontrolujte svoje emócie

Keď chcete ísť vyjednávať so svojím dieťaťom, dávajte pozor na svoje emócie a vždy situácie riešete s chladnou hlavou. Nechcete predsa aby vás emócie prekonali. Sú aj lepšie možnosti, ako sa na niečom dohodnúť, než začať kričať.

 

3) Nenechajte sa zmanipulovať

Deti sa niekedy snažia svojich rodičov zmanipulovať. Ak máte pocit, že sa to deje práve vám a dieťa útočí na vaše emócie, prestaňte vyjednávať.  Nenechajte sa zmanipulovať. Medzi manipuláciu patria aj predstierané slzy či hnev. Ak na túto hru pristúpite, už nikdy sa z nej nedostanete. Akonáhle dieťa zistí, že plač funguje, bude túto taktiku využívať čoraz častejšie na dosiahnutie svojich cieľov.

 

4) Deti musia vedieť, že určité rozhodnutia sú iba na vás

Ak sa rozhodnete povedať im na niečo nie, majú právo vedieť prečo. Vysvetlite im svoje dôvody, a aj to, prečo nemá zmysel vyjednávať. Hlavne pokiaľ sa jedná o bezpečnosť. Deti musia vedieť, že vy ste tá dospelá a zodpovedná osoba. Možno sú situácie, v ktorých pristúpite na vyjednávanie, avšak dieťa musí akceptovať výsledok, nech je akýkoľvek.

 

5) Nechajte deti povedať svoj názor

Dovoľte svojim deťom rozhodovať. Hlavne tie staršie deti vás dokážu prekvapiť s logikou, ktorá sa za ich argumentmi ukrýva. Vypočujte si ich dôvody a povedzte im tie svoje. Skúste nájsť kompromis, ktorý bude vyhovovať obidvom stranám. Presne toto je zmysel vyjednávania.

 

6) Nemusíte dospieť k záveru

Ak vyjednávate, vôbec nemusíte prísť k uspokojivému spoločnému záveru. Rodič musí mať v každej situácii posledné slovo. Dieťa by však malo mať pocit, že bolo dostatočne vypočuté a vaše rozhodnutie bolo urobené s prihliadnutím na jeho argumenty. Iba takýto výsledok totiž bude rešpektovať.

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi
Zdieľať na facebooku